Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Vocarstvo > Pesticidi > Insekticidi

Insekticidi za voćarstvo - Sto-Vet

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

39 proizvoda pronađeno

LETOL EC 10/1

LETOL EC 10/1

opširnije

 • Aktivna materija: parafinsko ulje 790 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

LAIDIR 10 CS 1/1

LAIDIR 10 CS 1/1

Laidir 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se primenjuje u zasadima jabuke i usevima pšenice. opširnije

 • Aktivna materija: lambda cihalotrin 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, jabuka
 • Proizvođač: Gat microencapsulation austrija

ANTHOCID D 1/1

ANTHOCID D 1/1

Anthocid D je nesistemični insekticid sa kontaktnim i insekticidnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje štetnih insekata u jabuci i šećernoj repi. opširnije

 • Aktivna materija: hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, jabuka
 • Proizvođač: Agrolink

VOLIAM TARGO 063 SC 1/1

VOLIAM TARGO 063 SC 1/1

Voliam targo 063 SC je insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu kruške i moljca paradajza u paradajzu. opširnije

 • Aktivna materija: hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, paradajz
 • Proizvođač: Syngenta

MAVRIK® EW

MAVRIK® EW

Mavrik® EW je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: tau-fluvalinat 240 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, breskva, paprika, uljana repica, kupus, karfiol
 • Proizvođač: Adama

VANTEX 1/1

VANTEX 1/1

Vantex 60 CS je insekticid najnovije generacije iz grupe Piretroida, deluje kontaktno i digestivno sa izraženim ”knock-down” efektom. opširnije

 • Aktivna materija: gama-cihalotrin 60 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita, jabuka, kupus, vinova loza
 • Proizvođač: Agromarket

KOHINOR 200 SL 1/1

KOHINOR 200 SL 1/1

Kohinor 200 SL je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: imidakloprid 200 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, šljiva, breskva, krompir, paradajz, paprika, krastavac, lubenica, dinja
 • Proizvođač: Adama

TALSTAR 1/1

TALSTAR 1/1

opširnije

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Galenika

FASTAC 10-EC 1/1

FASTAC 10-EC 1/1

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: 100 g/L alfaciperrnetrin, grupa: piretroidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voće, vinova loza, uljana repica, šećerna repa, krompir, krastavci, paradajz
 • Proizvođač: Agrosava

FURY 1/1

FURY 1/1

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u voćarstvu, vinogradarstvu, krompiru i u usevima strnih žita. opširnije

 • Aktivna materija: zeta-cipermetrin
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita, voće, vinogradi, krompir
 • Proizvođač: Galenika

FOBOS 1/1

FOBOS 1/1

Fobos je kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta. opširnije

 • Aktivna materija: Bifentrin 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, vinova loza, voće, strna žita, kukuruz, šećerna repa, uljana repica, krompir, krastavac, paradajz, pasulj, ukrasno bilje, duvan, kupusnjače
 • Proizvođač: Galenika

PINTO 1/1

PINTO 1/1

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: bifentrin 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: paradajz, krastavac, krompir, pasulj, duvan, šećerna repa, kupusnjače, jabuka, kruška, vinova loza, uljana repica
 • Proizvođač: Agrimatco

LAMDEX 50 L+C 1/1

LAMDEX 50 L+C 1/1

Lamdex 5 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: lambda-cihalotrin 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, višnja, trešnja, vinova loza, kupus, pšenica
 • Proizvođač: Adama

NURELLE D 1/1

NURELLE D 1/1

Nurell D je nesistemični insekticid, deluje kontaktno i inhalaciono. opširnije

 • Aktivna materija: hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, krompir šećerna repa, uljana repica
 • Proizvođač: Agromarket

KONZUL 1/1

KONZUL 1/1

Konzul je insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu opširnije

 • Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: uljana repica, uljana repica, jabuka, kruška
 • Proizvođač: Galenika

KONZUL 5/1

KONZUL 5/1

Konzul je insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu opširnije

 • Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: uljana repica, uljana repica, jabuka, kruška
 • Proizvođač: Galenika

LASER 240 SC 50ML

LASER 240 SC 50ML

Laser 240 SC je kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu opširnije

 • Aktivna materija: spinosad 240 g/l preparata
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: krastavac, krompir, vinova loza
 • Proizvođač: Agrimatco

GROM 1 L

GROM 1 L

Grom sadrži aktivnu materiju koja pripada grupi piretroida. Deluje tako što inhibira protok natrijumovih jona kroz nervne membrane insekata. opširnije

 • Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voćarstvo, vinova loza, šećerna repa, uljana repica, duvan, strna žita, krompir, kupus, listopadne šumske površine, šumski rasadnici i plantaže.
 • Proizvođač:

IMIDAN WP-50 0,5 KG

IMIDAN WP-50 0,5 KG

Folijarni insekticid koji deluje kontaktno i digestivno. opširnije

 • Aktivna materija: fosmet 50%, grupa: organofosfata
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, dunja, breskva, nektarina, vinova loza
 • Proizvođač: Agrosava

VOLLEY 20 SP 250GR

VOLLEY 20 SP 250GR

Volley 20 SP je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem opširnije

 • Aktivna materija: acetamiprid 200 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus , luk, jabuka, vinova loza
 • Proizvođač: Agrimatco

DECIS 2,5 EC 0.1

DECIS 2,5 EC 0.1

Decis 2,5 EC je insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata. opširnije

 • Aktivna materija: deltametrin 25 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, maslina, vinova loza, šume, hmelj, strna žita, kukuruz, krompir, paradajz, uljana repica, duvan, krastavac
 • Proizvođač: Bayer

KAISO WG 150GR

KAISO WG 150GR

Kaiso WG je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: lambda-cihalotrin 50 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, jabuka
 • Proizvođač: Agrimatco

LAIDIR 10 CS 0,1

LAIDIR 10 CS 0,1

Laidir 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se primenjuje u zasadima jabuke i usevima pšenice. opširnije

 • Aktivna materija: lambda cihalotrin 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, jabuka
 • Proizvođač: Gat microencapsulation austrija

ARMADA 50ML

ARMADA 50ML

Armada je ograničeno sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem opširnije

 • Aktivna materija: abamektin 18 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, povrće
 • Proizvođač: Agrimatco

DELEGATE 250WG 0,5KG

DELEGATE 250WG 0,5KG

Delegate 250WG je insekticid namenjen je suzbijanju obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke. opširnije

 • Aktivna materija: Spinetoram 250 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kruška, jabuka
 • Proizvođač: Dow

PERFEKTION 1/1

PERFEKTION 1/1

Sistematični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: dimetoat 400 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: duvan, jabuka, kruška, šljiva breskva, kajsija, trešnja, vuišnja, povrće, vinova loza
 • Proizvođač: Basf

ENVIDOR 240 SC 500 ML

ENVIDOR 240 SC 500 ML

Envidor 240 SC je kontaktni akaricid i insekticid namenjen za suzbijanje štetnih grinja i kruškine buve. opširnije

 • Aktivna materija: spirodiklofen 240 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, malina, vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

MOVENTO 100 SC 1/1

MOVENTO 100 SC 1/1

MOVENTO 100 SC je sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova. opširnije

 • Aktivna materija: spirotetramat 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kruška, jabuka, breskva, paradajz
 • Proizvođač: Bayer

PYRINEX 48 EC

PYRINEX 48 EC

opširnije

 • Aktivna materija: hlorpirifos
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Adama

CORAGEN 20 SC 0,1/1

CORAGEN 20 SC 0,1/1

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca, minera tačkastih mina, pepeljastog grozdovog moljca, breskvinog smotavca, krompirove zlatice, velikog kupusara, kupusovog moljca, kukuruzovog plamenca, pamukove sovice opširnije

 • Aktivna materija: hlorantraniliprol 200 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz (šećerac i semenski), jabuka, breskva, krompir, vinova loza, paradajz
 • Proizvođač: Dupont

VOLIAM TARGO 063 0,25/1

VOLIAM TARGO 063 0,25/1

Voliam targo 063 SC je insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu kruške i moljca paradajza u paradajzu. opširnije

 • Aktivna materija: hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, paradajz
 • Proizvođač: Syngenta

KONZUL 0.1/1

KONZUL 0.1/1

Konzul je insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu opširnije

 • Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: uljana repica, jabuka, kruška
 • Proizvođač: Galenika

LETOL ULJE 1/1

LETOL ULJE 1/1

Folijarni insekticid i okvašivač. opširnije

 • Aktivna materija: 790 g/lit parafinsko ulje 100% čistoće
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voće
 • Proizvođač: Agrosava

OMITE EW-570 1/1

OMITE EW-570 1/1

Preventivni kontaktni letnji akaricid. Ima dugo delovanje. Stabilan na svetlost. opširnije

 • Aktivna materija: 570 g/L propargit, grupa: sulfidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voćnaci, vinova loza, cveće, hmelj
 • Proizvođač: Agrosava

METHOMEX 20 SL

METHOMEX 20 SL

Methomex 20 SL je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: metomil 200 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, krastavac
 • Proizvođač: Adama

VERTIGO 1,8 EC

VERTIGO 1,8 EC

Vertigo 1,8 EC je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: abamektin (mešavina avermektina B1a i avermektina B1b u odnosu 4:1) 18 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kruška
 • Proizvođač: Adama

TODOME SC-24

TODOME SC-24

Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: buprofezin 200 g/l + fenpiroksimat 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Agrosava

MOVENTO 100 SC 0.05/1

MOVENTO 100 SC 0.05/1

MOVENTO 100 SC je sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova. opširnije

 • Aktivna materija: spirotetramat 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kruška, jabuka, breskva, paradajz
 • Proizvođač: Bayer

GATGO 20 OD

GATGO 20 OD

Gatgo 20 OD je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem opširnije

 • Aktivna materija: imidakloprid 200 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: paprika
 • Proizvođač: Agrimatco

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se