Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Vocarstvo > Pesticidi > Fungicidi

Fungicidi za voćarstvo - Sto-Vet

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

37 proizvoda pronađeno

DUOFEN 1/1

DUOFEN 1/1

Duofen je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: tiofanat-metil 500 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voćarstvo, povrtarstvo
 • Proizvođač: Agrosava

AKORD 1/1

AKORD 1/1

Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i pšenici. opširnije

 • Aktivna materija: tebukonazol (250 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, jabuka, breskva, kajsija, višnja, šljiva, vinova loza, paprika
 • Proizvođač: Galenika

ZAMIR 400 EW 1/1

ZAMIR 400 EW 1/1

Zamir 400EW je fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita, šećerna repa, uljana repica i višnja
 • Proizvođač: Adama

ZAMIR 400 EW 5/1

ZAMIR 400 EW 5/1

Zamir 400EW je fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita, šećerna repa, uljana repica i višnja
 • Proizvođač: Adama

MYSTIK 250 EC

MYSTIK 250 EC

Mystik 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: tebukonazol 250 ± 15 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, jabuka, vinova loza
 • Proizvođač: Saatzucht dnau

NORDOX 75 WG 1/1

NORDOX 75 WG 1/1

Fungicid za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i plamenjače paradajza, krompira, luka i krastavca opširnije

 • Aktivna materija: bakar, iz bakar(I)oksida (Cu2O) 750 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, paradajz, krompir, luk, krastavac
 • Proizvođač: Agrimatco

BUZZ ULTRA DF (300 GRAMA)

BUZZ ULTRA DF (300 GRAMA)

Buzz ultra DF je sistemični fungicid za suzbijanje crne pegavosti (Alternaria solani) i bolesti tipa pepelnica, rđa, pegavosti u usevu krompira, pšenice i ječma. opširnije

 • Aktivna materija: tebukonazol 750 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, krompir
 • Proizvođač: Agrimatco

MERPAN 80WDG 1/1

MERPAN 80WDG 1/1

Merpan 80 WDG je kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: kaptan 800 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška
 • Proizvođač: Adama

MANFIL 75 WG 1 KG

MANFIL 75 WG 1 KG

Manfil 75 WG je kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače. opširnije

 • Aktivna materija: mankozeb 750 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza, jabuka, krompir
 • Proizvođač: Agrimatco

TOPSIN 100 G

TOPSIN 100 G

Topsin je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje. opširnije

 • Aktivna materija: tiofanat-metil 700 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: breskva, višnja, jabuka, malina, jagoda, pšenica, šećerna repa, vinova loza, povrće
 • Proizvođač: Agrimatco

CABRIO TOP 25G

CABRIO TOP 25G

Cabrio Top je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: piraklostrobin 50 g + metiram 550 g
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Agrosava

MIRAGE 50ML

MIRAGE 50ML

Mirage 45 EC je fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: prohloraz 450 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, višnja
 • Proizvođač: Adama

SIGNUM 8G

SIGNUM 8G

Signum je folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti koje se javljaju na starijem lišću, cvetovima i plodovima. opširnije

 • Aktivna materija: boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voćarstvo, povrtarstvo
 • Proizvođač:

MERPAN 80 WDG 200G

MERPAN 80 WDG 200G

Merpan 80 WDG je kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: kaptan 800 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka i kruška
 • Proizvođač: Adama

MERPAN 80WDG 20G

MERPAN 80WDG 20G

Merpan 80 WDG je kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: kaptan 800 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška
 • Proizvođač: Adama

MERPAN 80WDG 10/1

MERPAN 80WDG 10/1

Merpan 80 WDG je kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: kaptan 800 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška
 • Proizvođač: Adama

TEBUSHA 1/1

TEBUSHA 1/1

Tebusha 25% EW je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice vinove loze. opširnije

 • Aktivna materija: tebukonazol 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Sharda

MERPAN 50 WP 1/1

MERPAN 50 WP 1/1

Merpan 50 WP je kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: kaptan 500 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, šljiva, vinova loza ,breskva, kajsija, trešnja, višnja, badem
 • Proizvođač: Adama

ORIUS 25 EW

ORIUS 25 EW

Orius 25 EW je regulator rasta i fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: tebukonazol 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: višnja, šećerna repa, uljana repica, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Adama

FALCON 5/1

FALCON 5/1

Falcon EC-460 je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pegavosti. opširnije

 • Aktivna materija: tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

ODEON 1/1

ODEON 1/1

Odeon 82,5 WDG je nesistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: hlorotalonil 825 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, breskva, šećerna repa i crni luk
 • Proizvođač: Adama

DELAN 700 WG 20 GR

DELAN 700 WG 20 GR

Delan ® 700 WG je protektivni i kurativni fungicid. opširnije

 • Aktivna materija: 700 g/kg ditianon
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, breskva, višnja
 • Proizvođač: Basf

LUNA EXPERIENCE 1/1

LUNA EXPERIENCE 1/1

Luna® Experience je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke, pepelnice vinove loze i sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje. opširnije

 • Aktivna materija: fluopiram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, vinova loza, višnja
 • Proizvođač: Bayer

SIGNUM 30 G

SIGNUM 30 G

Folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti koje se javljaju na starijem lišću, cvetovima i plodovima. opširnije

 • Aktivna materija: boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voćarstvo, povrtarstvo
 • Proizvođač: Basf

DIFFERENT 250 EC 1/1

DIFFERENT 250 EC 1/1

Different 250 ec je lokal-sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, jabuka, kruška
 • Proizvođač: Agrosava

PERGADO™ F 5/1

PERGADO™ F 5/1

Pergado™ F je preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze opširnije

 • Aktivna materija: mandipropamid 50 g/kg, folpet 400 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Agrimatco

TILT 250 EC 1/1

TILT 250 EC 1/1

Fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice, pegavosti lista i klasa, rđe na pšenici i ječmu, pegavosti lista na ječmu i pepelnice na vinovoj lozi. opširnije

 • Aktivna materija: propikonazol (250 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, vinova loza
 • Proizvođač: Syngenta

CLARINET 1/1

CLARINET 1/1

Clarinet je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti i pepelnice. opširnije

 • Aktivna materija: pirimetanil 150 g/l, flukvinkonazol 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka
 • Proizvođač: Bayer

MIKAL FLASH 0.2/1

MIKAL FLASH 0.2/1

Mikal Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače. opširnije

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

SCOOTER 250 EC

SCOOTER 250 EC

Scooter 250 EC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim dejstvom. opširnije

 • Aktivna materija: difenokonazol 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka
 • Proizvođač: Adama

MIKAL FLASH 1/1

MIKAL FLASH 1/1

Mikal Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače. opširnije

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

PROFILER 1/1

PROFILER 1/1

Profiler je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače. opširnije

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 666.7 g/kg, fluopikolid 44.4 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

AKORD WG

AKORD WG

Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i povrtarstvu. opširnije

 • Aktivna materija: tebukonazol 250 g/kg preparata
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, višnja. šljiva, malina, vinova loza
 • Proizvođač: Galenika

MANKOSAV 80-WP 25G

MANKOSAV 80-WP 25G

Mankosav 80 WP je preventivni hromistacid i fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu. opširnije

 • Aktivna materija: mankozeb 800 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo
 • Proizvođač: Agrosava

TEATAR 1/1

TEATAR 1/1

Teatar je fungicid i hromistacid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. opširnije

 • Aktivna materija: azoksistrobin 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: povrtarstvo, voćarstvo
 • Proizvođač: Agrosava

AZBANY 250 SC

AZBANY 250 SC

Azbany 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu opširnije

 • Aktivna materija: azoksistrobin 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: paradajz, krastavac, malina, krompir, vinova loza, šećerna repa
 • Proizvođač: Agrimatco

EMBRELIA 140 SC

EMBRELIA 140 SC

Embrelia 140 SC je lokalsistemični folijarni preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice jabuke opširnije

 • Aktivna materija: Difenokonazol (40 g/l) + Izopirazam (100 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka
 • Proizvođač: Agrimatco

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se