Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Gringo 75 wg 30 g

  • OSTALI

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/kom:    565,00 din.

Nema ocena pesticida GRINGO 75 WG 30 G

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Gringo 75-wg je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantan na tribenuron-metil).

  • AKTIVNA MATERIJA: tribenuron-metil 750 g/kg
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, suncokret
  • Proizvođač: Ostali

Oblik i oznaka formulacijeVododisperzibilne granule (WG)

Primena
  • U usevu pšenice se primenjuje folijarno kada je pšenica u fenifazi do tri lista do pojave 2 kolenca (BBCH 13-32), a korovi od kotiledona do 6 listova u količini primene 15 g/ha (0,15 g/100m2) + 0,1% okvašivača, za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), tretiranjem kada je korov u fazi 2-6 listova.
  • U usevu suncokreta se primenjuje folijarno kada je suncokret u fazi od 2-8 listova (BBCH 12-18) a korovi u fazi 2-4 lista, u količini primene 30 g/ha + 0,1% okvašivača.

Spektar delovanjaPreparat Gringo 75 WG dobro suzbija sledeće širokolisne korove: štir (Amaranthus retroflexus), poljski prstenak (Anthemis arvensis), smrduša obična (Bifora radians), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Consolida regalis), mrkva divlja (Daucus carota), tatula (Datura stramonium), lubeničarka (Hybiscus trionum), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), bulka (Papaver rhoeas), njivski ljutić (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), ljubičica poljska (Viola arvensis) i boca obična (Xanthium strumarium); slabije suzbija: poponac (Convolvulus arvensis), broćiku lepušu (Galium aparine), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), čestoslavicu poljsku (Veronica hederifolia).

Mehanizam delovanjaAktivna materija tribenuron-metil pripada sulfonilureama. Apsorbuje se korenom i folijarno se translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema. Zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina leucina, izoleucina i valina. Simptomi se pojavljuju u vidu hloroza i nekroza meristemskih tkiva, a zatim dolazi do potpune folijarne hloroze i nekroze.

NapomeneUtrošak vode je 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom. Tretirati leđnim i traktorskim prskalicama. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje preparata na sve susedne širokolisne useve ili zemljište pripremljeno za njihovu setvu.

KarencaObezbeđena vremenom primene.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao GRINGO 75 WG 30 G

EXPRESS 50 SX (60 GR)   tribenuron-metil 500 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi