Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Vitoriomox 1/1

  • SHARDA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    1.470,00 din.

Nema ocena pesticida VITORIOMOX 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

VITORIMOX je selektivni, sistemični (translokacioni) preparat u obliku koncentrovanog rastvora – SL. Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinoni).

  • AKTIVNA MATERIJA: Imazamox 40 g/l
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: soja, suncokret
  • Proizvođač: Sharda

Oblik i oznaka formulacije: koncentrovani rastvor - SL

Primena: Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona)

  • U usevu soje u količini od 1,0 - 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2) od faze 1 - 3 trolista soje (faze 11-13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.
  • U usevu IMI hibridima suncokreta (hibridima tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona) u količini od 1,21/ha (12 ml na 100 m2) kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova (faze 05-15 BBCH skale), a kad se suzbija volovod od drugog do trečeg para listova (faze 12-18 BBCH skale) a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.
Deluje na sledeće korove:
  • Širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), volovod (Orobanche sp.), dvornik obični (Pohfgonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomočnica obična (Solanum nigrum), muhar sivi (Setaria glauca), boca obična (Xanthium strumarium).
  • Uskolisni korovi: divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena.

Delovanje: Vitoriomox je herbicid kontaktnog i rezidualnog delovanja, inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze - ALS - inhibitor boisinteze esencijalnih aminokiselina.

Kompatibilnost: Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Upozorenjeako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Suncokret - obezbeđena vremenom primene; Soja - 35 dana. Radna karenca: 6 h nakon primene

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi