Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Kvazar 1/1

  • GALENIKA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    1.560,00 din.

Nema ocena pesticida KVAZAR 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Kvazar je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone.

  • AKTIVNA MATERIJA: imazamokss (40 g/l preparata)
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, soja
  • Proizvođač: Galenika

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrovani rastvor - SL

Delovanje:: Kvazar je selektivni translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu materiju imazamoks. Nakon aplikacije usvaja se folijarno, ali i preko korena i translocira se do nadzemnih delova korova. Dovodi do inhibicije enzima acetolaktat sintetaze što za krajnju posledicu ima zaustavljanje sinteze aminokiselina i do uginjavanja korovskih biljaka.

Primena:
  • Soja: 1-1.2 l/ha posle nicanja, u fazi 2-3 trolista (faze 11-13 BBCH skale)
  • Suncokret (otporan na imidazolinone): 1-1.2 l/ha od nicanja do tri para lista (faze 05-15 BBCH skale)
Spektar delovanja:
  • Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti) Obični štir (Amaranthus retroflexus) Bljutavi štir (Amaranthus blitoides) Pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia) Obični taržučak (Capsella- bursa-pastoris) Obična pepeljuga (Chenopodium album) Hibridna pepeljuga (Chenopodium hybridum) Tatula (Datura stramonium) Veliki dvornik (Polygonum lapathifolium) Poljska gorušica (Sinapis arvensis) Obična pomoćnica (Solanum nigrum) Jednogodičnji čistač (Stachys annua) Obična boca (Xanthium strumarium)
  • Višegodišnji širokolisni korovi: Veliki muhar (Echinochoa crus- galli) Sivi muhar (Setaria glauca) Divlji sirak (semenski) (Sorghum halepense)

Mešanje sa drugim preparatima: Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Primena i napomenaKada se primeni prema uputstvu proizvođača (preporučene količne i faza razvoja useva) preparat nije fitotoksičan za biljke soje. U usevu suncokreta (otpornog na imidazolinone) preparat može izazvati slabe fitotoksične efekte u vidu prolazne hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu (10-20%), ako se primeni kada je usev pod stresom ( sušni uslovi ili uslovi koji utiču na usporen matabolizam biljaka), ali bez uticaja na dalji razvoj i prinos. Prilikom primene treba spečiti zanošenje preparata na susedne useve, posebno na lisnato povrće i šećernu repu. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Soja 35 dana, za suncokret obezbeđen vremenom primene


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao KVAZAR 1/1

IMAZOFIL 1/1   imazamoks 40 g/l

Ostali     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.850,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

SALTUS 1/1   imazamoks 80 g/l

Adama     VP cena/lit: 68,35 €   MP cena/lit: 7.300,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PASSAT 1/1   imazamoks 40 g/l

Basf     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

LISTEGO 1/1   imazamoks 40 g/l

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.750,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

LISTEGO PLUS 5/1   2,50% Imazamoks

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 2.530,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PULSAR 40 1/1   40 g/l imazamoks

Basf     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

IKARUS 1/1   imazamoks 40 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.940,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi