Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Triflusav 48 ec

  • AGROSAVA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida TRIFLUSAV 48 EC

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

  • AKTIVNA MATERIJA: trifluralin 95%, grupa: dinitroanilini
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: soja, suncokret
  • Proizvođač: Agrosava

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: EC (tečni koncentrat za emulziju)

Primena:

Triflusav 48 EC je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i nekih širokolisnih korova u usevima soje i suncokreta i to:
dobro deluje na veliki muhar (Echinochloa crus galli), mali muhar (Setaria sp) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), štirevi (Amaranthus spp.), pepeljuga (Chenopodium spp.), tušt obični (Portulaca oleracea), mišjakinja (Stelaria media) i drugo, zadovoljavajuće deluje na vrstu konica (Galinsoga parviflora), slabo deluje na većinu korova iz porodice krstašica, (Cruciferae), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tatula (datura stramonium), pomoćnica (Solanum nigrum) itd.
količina primene; 2 L/ha (20 ml na 100 m2),

TretiranjePre setve soje i suncokreta uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5 – 8 cm u roku od 15 minuta, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Način primene i količina tečnosti po jedinici površine: traktorskim prskalicama uz utrošak 200-600 L/ha (2-6 L na 100 m2) .
Mogućnost mešanja (kompatibilnost) preparata; u soji se može mešati sa preparatima na bazi metribuzina, a u suncokretu nema odgovarajućeg partnera za primenu pre setve uz inkorporaciju. Radi proširenja spektra delovanja i u soji i u suncokretu može se kombinovati sa preparatima na bazi 50% prometrina i linurona i to tako što će se Triflusav 48 EC primenjivati pre setve uz inkorporaciju, a pomenuti preparati posle setve, a pre nicanja soje i suncokreta.

Fitotoksičnost Za biljke koje se tretiraju, za susedne biljke usled zanošenja preparata, za biljke u plodoredu, mogućnost setve posle preoravanja ili prevremenog skidanja useva: može biti fitotoksičan ako se primeni na zemljištima sa manje od 1% humusa. U ekstremno sušnim uslovima može biti fitotoksičan za šećernu repu kao naredog useva u plodoredu. U slučaju prevremenog skidanja ili propadanja useva na istim parcelama mogu se sejati soja, suncokret i gajene biljke iz porodice krstašica.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi