Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Basta 15

 • BAYER

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida BASTA 15

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Basta 15 je neselektivni, kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

 • AKTIVNA MATERIJA: glufosinat-amonijum 150 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voće, vinova loza, malina, soja, suncokret, krompir, uljana repica
 • Proizvođač: Bayer

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovani rastvor - SL

Nacin delovanja:Biljke usvajaju preparat preko zelenih delova, a ne preko zemljišta. Korovske biljke koje nisu iznikle, ne mogu se uništiti ovim herbicidom. Basta 15 utiče na sve zelene faze razvoja korova. Najbolji učinak se postiže kada korov ima dovoljno nadzemne mase. Prvi efekat delovanja je vidljiv nakon dva do pet dana.

Primena:

spektar delovanja: jednogodišnji i višegodišnji korovi.

koristi se u usevu:

 • U zasadu voća, kada su korovi u punoj vegetaciji: jednokratno: - 4,5 l/ha (45 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; - 7,5 l/ha (75 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova; split aplikacija: - 5+5 l/ha (50+50 ml na 100 m2);
 • U zasadu vinove loze, kada su korovi u punoj vegetaciji: jednokratno: - 4,5 l/ha (45 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova - 7,5 l/ha (75 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova; split aplikacija: - 5+5 l/ha (50+50 ml na 100 m2);
 • U zasadu maline, od formiranja mladara maline, do kraja vegetacije (faze 40-97 BBHC skale) i kad su korovi u fazi intenzivnog porasta: u količini: - 3-6 l/ha (30-60 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova;
 • U kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje, (u suvom stanju): - 5 l/ha (50 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; - 7,5 l/ha (75 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova;
 • Na nepoljoprivrednim površinama, - 5 l/ha (50 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; - 10 l/ha (100 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova;
 • Za desikaciju suncokreta, soje i uljane repice, u količini 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2), - suncokret i uljana repica: u fazi zrenja - seme crne boje; - soja: u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo;
 • Za uništavanje cime krompira, u količini 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2), pred vađenje.

Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100m2). Maksimalan broj tretiranja jednom ili dva puta (split aplikacija) na istoj površini u toku godine.

Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je, osim u zasadima voća i vinove loze, pod sledećim uslovima:

 • površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i voda;
 • rubne zone (200-500m) moraju se tretirati sa zemlje;
 • brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s;
 • utrošak vode je 50-100 l/ha.
Dodatna uputstva za optimalno delovanje:
 • preparat je fitotoksičan ukoliko dospe na zelene delove voćaka i čokote vinove loze;
 • poponac tretirati u fazi cvetanja, trave pre cvetanja;
 • deluje samo na zelene delove, tako da se može koristiti već posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela;
 • korenovi izbojci voćaka i vinove loze mogu se uništavati bez uticaja na biljku;
 • preko zemljišta ne deluje, tako da se novi usevi mogu slobodno sejati.

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene za desikaciju suncokreta, soje, uljane repice i uništavanje cime krompira. Ako preparat dospe na plodove voćaka i vinove loze: 21 dan.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi