Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Galigan 240 ec 1/1

 • ADAMA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida GALIGAN 240 EC 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Galigan 240 EC je selektivni kontaktni herbicid, primenjuje se u usevima suncokreta i zasadima vinove loze i voća.

 • AKTIVNA MATERIJA: oksifluorfen 240 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, voće, vinova loza, crni luk
 • Proizvođač: Adama

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrat za emulziju EC

Primena:

Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih travnih korova:

 • u zasadima voća i vinove loze (starosti preko 4 godine) tretiranjem kada su uskolisni korovi u fazi 4-6 razvijenih listova, a širokolisni u fazi 2-3 razvijena lista, u količini od 6 l/ha,
 • u usevu suncokreta
  - tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova, u količini od 1-1,25 l/ha.
  - Galigan 240 ec se takođe može primeniti u ranom postu (najbolje u fazi ponika, a najkasnije do prvog para listova). Svi navedeni fitotoksični efekti i u ovoj situaciji su mogući. Takođe aplikacija u navedenom terminu nema uticaja na prinos. Doza primene u ranom postu je 0,6-0,8 l/ha, u zavisnosti od količine i razvijenosti korova.
 • u usevu crnog luka (izuzev mladog luka za salatu) tretiranjem
  - posle setve ili sadnje, a pre nicanja crnog luka i korova ili
  - posle nicanja crnog luka i korova kada je crni luk u fazi 3-4 razvijena lista (faze 13(103)-14(104) BBCH skale) u količini:
     - 1,5-2 l/ha za crni luk iz semena,
     - 1-1,5 l/ha za crni luk iz arpadžika.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: u zasadima voća i vinove loze dva puta, u usevu suncokreta jednom.

Spektar delovanja:
 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • ambrozija pelenasta (Ambrosium artemisifolia)
 • tarčužak obični (Capsella bursa pastoris)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • poponac njivski (Convolvulus arvensis)
 • tatula obična (Datura stramonium)
 • svračice (Digitaria spp.)
 • proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
 • konica obična (Galinsoga parviflora)
 • broćika lepuša (Galium aparine)
 • renika obična iz semena (Lepidium draba)
 • ljuljevi (Lolium spp.)
 • livadarka obična (Poa trivialis)
 • dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • dvornik obični (Polygonum persicaria)
 • tušt obični (Portulaca oleracea)
 • muhari (Setaria spp.)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • mišjakinja obična (Stellaria media)
 • kopriva mala (Urtica urens)
 • čestoslavica persijska (Veronica persica)

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 42 dana za voće i vinovu lozu, za suncokret obezbeđena vremenom primene.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi