Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Pulsar 40 1/1

 • BASF

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida PULSAR 40 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Pulsar®40 je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Pulsar®40 suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja. Pulsar®40 se primenjuje nakon nicanja gajene kulture.

 • AKTIVNA MATERIJA: 40 g/l imazamoks
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret (clearfield), lucerka, soja, grašak, pasulj
 • Proizvođač: Basf

Oblik i oznaka formulacije: koncentrat za rastvor (SL)

Pakovanje: 1 L

Količina primene:
 • 1,0 - 1,2 l/ha
Spektar delovanja:

abutilon (Abutilon theoprasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), hoću-neću (Capsela bursa pastoris), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), datura (Datura stramonium), divlja paprika (Polygonum spp.), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), muhar (Setaria spp.), sirak iz semena (Sorghum halepense).

Vreme primene:od 1 do 3 trolista.

Preporuke za primenu:

Najbolji rezultati su u ranijim fazama porasta korova 1-4 lista, sa količinom preparata 1,2 l/ha odnosno 0,7 litara po katastarskom jutru. Da bi duže delovao količina preparata može se deliti u dva navrata:

 • Kada je u pitanju suzbijanje travnih višegodišnjih korova, npr. divlji sirak (Sorghum halapense), može se reći da je efikasnost zadovoljavajuća - sirak ostaje pri zemlji i zaustavljen je u porastu.
 • Ukoliko zbog nepovoljnih vremenskih uslova dođe do naknadnog nicanja sirka ili je pokrovnost sa sirkom na datoj površini posebno velika, suzbijanje divljeg sirka treba raditi ciljno preparatom Focus® Ultra.
 • Suzbijanje širokolisnih i semenskih travnih korova vršiti u ranijim razvojnim fazama korova.
 • Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: palamida (Cirsium arvense) i poponac (Convolvolus spp) vršiti višim dozama: 1,2 l/ha, a u grašku i pasulju uz prethodnu proveru selektivnosti pri gajenju novih nepoznatih sorti.
 • Suzbijanje rizomskog divljeg sirka, iako je dosta uspešno, u uslovima velike brojnosti zahteva u navedenim “niskim” kulturama primenu preparata Focus® Ultra.

Mehanizam delovanja:Korovi lako usvajaju Pulsar® 40 preko korena i lista. Transportuju ga kroz biljku i uništava im se vršni deo.

Selektivnost:U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišno vreme) može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj boji) kod svih navedenih kultura, koje traje 3-10 dana i nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke.

Plodored:4 meseca posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan. 9 meseci posle primene preparata na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pamuk, krompir i pirinač. 12 meseci posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati uljana repica i šećerna repa. Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama se mogu sejati soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (Clearfield suncokret)

Način delovanja:U usevima soje, pasulja, graška i Clearfield suncokretu u stresnim uslovima, može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva.
Sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive biljke, a naročito na lisnato povrće i šećernu repu.

Mogućnost mešanja:Može biti fitotoksičan ako se primeni u kombinaciji sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Za soju, grašak i pasulj - 35 dana Za Clearfield® suncokret - obezbeđena vremenom primene.

Prednosti primene:
 • Potpuna kontrola širokolisnih i travnih korova i to samo jednim tretmanom
 • Uspešno suzbijanje volovoda (orobanche cumana)
 • ƒSelektivan u primeni u svim leguminoznim kulturama - soja, grašak, pasulj
 • Jedno od retkih rešenja protiv čička i ambrozije u Clearfield® suncokretu
Plodosemena:

Nakon gajenja useva tretiranih preparatom Pulsar® 40 mogu se gajiti:

 • posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan
 • posle 9 meseci: kukuruz i krompir
 • posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa

Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao PULSAR 40 1/1

IMAZOFIL 1/1   imazamoks 40 g/l

Ostali     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.850,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

SALTUS 1/1   imazamoks 80 g/l

Adama     VP cena/lit: 68,35 €   MP cena/lit: 7.300,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PASSAT 1/1   imazamoks 40 g/l

Basf     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

LISTEGO 1/1   imazamoks 40 g/l

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.750,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

LISTEGO PLUS 5/1   2,50% Imazamoks

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 2.530,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

IKARUS 1/1   imazamoks 40 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.940,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KVAZAR 1/1   imazamokss (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.560,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi