Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Dual gold 960 ec 5/1

  • SYNGENTA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    1.266,00 din.

Nema ocena pesticida DUAL GOLD 960 EC 5/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, sirka, suncokreta, soje i šećerne repe.

  • AKTIVNA MATERIJA: s-metolahlor (960 g/l)
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, sirak, suncokret, soja, šećerna repa
  • Proizvođač: Syngenta

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrovana emulzija (EC)

Primena:

Dual Gold 960 EC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, kao što su divlji sirak, iz semena (Sorghum halepense), divlji proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis) i nekih širokolisnih kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album) i drugih, primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:

  • kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
  • suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
  • sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom Concep® III 960 EC. Preparat Dual Gold 960 EC se primenjuje u količini 1,5 l/ha.

Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.

Način delovanja: Dual Gold 960 EC sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta.

Preporuka za primenu: Kao i svi zemljišni herbicidi, i Dual Gold 960 EC za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu. Ova vlažnost poreklom od kiše ili zalivanja omogućava da preparat dospe sa površine na koju je primenjen u zonu zemljišta u kojoj seme korova klija i niče i da ga klijanci usvoje u dovoljnoj količini, zajedno sa vodom i hranljivim materijama. Dugi period (2-4 nedelje) bez kiše ili zalivanja posle tretiranja može izazvati smanjene efikasnosti herbicida Dual Gold 960 EC. Treba u vidu da ovaj preparat ne deluje na korove koji su već nikli i razvili više od dva prava lista. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.
Dual Gold 960 EC se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.
Ovaj preparat nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim dozama. Preparat može biti fitotoksičan za šećernu repu, što se manifestuje prolaznim zastojem u porastu useva, ako odmah posle tretiranja nastupe hladni i veoma vlažni uslovi ili izrazito suvo vreme. Fitotoksičan je za gajene useve ukoliko se primenjuje na slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kiselim zemljištima sa vrednošću pH < 5,5. Preparat je fitotoksičan za sirak čije seme nije tretirano preparatom Concep III 960 EC. Ne sme se primenjivati u kraškim poljima i na slabo humoznim zemljištima koja sadrže manje od 1% humusa, jer se zbog pojačane ispirljivosti gubi poziciona selektivnost preparata. Ne sme se primenjivati na kiselim zemljištima (pH < 5,5).
U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje šest meseci od tretiranja ne smeju se sejati strna žita i drugi travni usevi, izuzev kukuruza i širokolisnih kultura.
Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove Dual Gold 960 EC se može mešati sa nekim herbicidom za primenu posle setve, a pre nicanja useva; u usevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona, prometrina i flurohloridona, u usevu soje sa preparatima na bazi linurona, prometrina i metribuzina, u usevu kukuruza sa preparatima na bazi atrazina, mezotriona i terbutilazina.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 70 dana za silažni kukuruz, a za sirak, suncokret, soju i merkatilni kukuruz obezbeđena vremenom primene.

NapomenaPRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU !
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao DUAL GOLD 960 EC 5/1

BASAR 1/1   S-metolahlor (960 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.450,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 5/1   s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l)

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.194,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

TELUS 1/1   s-metolahlor 960 g/l

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MONT 1/1   s-metolahlor 960 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.550,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TENDER (S METALOHLOR) 1/1   S-metolahlor (960 g/l preparata)

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1   s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l)

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.094,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi