Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Goal 1/1

 • AGROSAVA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida GOAL 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Goal se koristi kao selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i redukciju travnih korova u suncokretu, crnom luku, kupusu i voćnim zasadima.

 • AKTIVNA MATERIJA: oksifluorfen, 23,6% Grupa: Difeniletri
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, crni luk, kupus, voćni zasadi
 • Proizvođač: Agrosava

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: EC (tečni koncentrat za emulziju)

Karakteristike Goal je selektivni kontaktni herbicid sa izraženim rezidualnim delovanjem koji se usvaja uglavnom preko lista, a naročito mladim izdankom. Usvajanje preko korena je vrlo ograničeno isto kao i njegova translokacija kroz biljku. Dugo delovanje preparata Goal zasniva se na formiranju “herbicidnog filma” koji sprečava nicanje korova pa se stoga nakon primene ne preporučuje obrada ili kultivacija zemljišta. Dužina delovanja zavisi od količine primene, intenziteta svetlosti i temperature. Goal se može upotrebiti na svim zemljištima osim na peskovitim. Goal se slabo ispira u dublje slojeve zemlje, a za aktivaciju mu je neophodna svetlost.

Primena:
 • u suncokretu, u količini 1-1,25 L/ha, tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova,
 • u crnom luku iz semena ili arpadžika, posle nicanja kada razvije 3-4 lista, u količini 1-1,5 L/ha. Bolja efikasnost i selektivnost postiže se dvostrukim tretmanom sa polovinom preporučene količine (split aplikacjom),
  Tretiranje u luku se ne sme obavljati odmah posle kiše ili zalivanja veštačkom kišom. Treba sačekati 2-3 dana, da se obnovi voštana prevlaka, pa tek onda primeniti herbicid.
 • u kupusu, u količini 1 L/ha, za suzbijanje širokolisnih korova, a 2-3 L/ha za suzbijanje širokolisnih i semenskih travnih korova. Tretiranje se obavlja pre rasađivanja kupusa.
 • u zasadima jabuke, kruške i vinove loze, starijim od 4 godine, za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i redukciju zakorovljenosti semenskim travnim korovima, u količini 3 L/ha, u vreme mirovanja vegetacije (period od novembra do marta meseca)
 • u mladim zasadima jabuka, krušaka i vinove loze, starim od 1 do 3 godine, u količini 2-3 L/ha, tretiranjem u fazi mirovanja vegetacije (period od novembra do marta meseca).

Fitotoksičnost Goal primenjen prema uputstvu proizvođača nije fitotoksičan za luk, suncokret, kupusnjače i u zasadima jabuka, krušaka i vinove loze. Međutim, kod luka i suncokreta mogu se javiti prolazne fitototksične pojave koje biljke vrlo brzo prevaziđu. Kod tretiranja u voćnjacima, zbog biljaka, treba sprečiti dospevanje kapi na lišće.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 42 dana za kupus, luk, voćke i vinovu lozu, a za suncokret je obezbeđena vremenom primene.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi