Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Herbicidi

Pantera 1/1

  • AGROSAVA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida PANTERA 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Pantera 40-EC je visokoselektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu, šećernoj repi, soji i krompiru.

  • AKTIVNA MATERIJA: quizalofop-p-tefuril, 40 g/l, grupa: ariloksifenoksi
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, soja, šećerna repa, krompir
  • Proizvođač: Agrosava

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: EC (tečni koncentrat za emulziju)

Karakteristike Nakon primene Pantere 40-EC korov prestaje da raste u roku od 24 sata, a prvi simptomi se uočavaju posle 5-7 dana u vidu žutila koje postepeno prelazi u crvenilo zbog pojave antocijana. Sušenje biljaka nastupa za 2-3 nedelje što zavisi od količine primene i uzrasta korova u momentu tretiranja.

Primena:

Pantera 40-EC vrlo efikasno suzbija sledeće korove:

  • Echinochloa crus-galli (veliki muhar),
  • Setaria sp. (mali muhar),
  • Digitaria sanguinalis (svrakonj),
  • Sorghum halepense (divlji sirak iz semena i rizoma),
  • Agropyrum repens (pirevina),
  • samoniklu pšenicu i drugi manje zastupljene travne korove.

Količina primene za jednogodišnje korove uključujući i divlji sirak iz semena je 0,8 L/ha. Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma količina primene je 1-1,5 L/ha. Manja količina koristi se kada je divlji sirak u mladim razvojnim fazama (3-4 lista) i ako su uslovi za razvoj divljeg sirka povoljni (dovoljno vlage i toplo vreme). Veća količina upotrebljava se ako se tretiranje obavlja u fazi razvoja divljeg sirka 5-6 listova i kada su uslovi za njegov razvoj nepovoljni. Za suzbijanje pirevine treba koristiti količinu od 1,8 - 2,5 L/ha. U principu, za sve travne korove, uključujući i jednogodišnje i višegodišnje, važi da su najosetljiviji ako se tretiraju u razvojnoj fazi 3-5 listova. Za primenu Pantere 40-EC treba koristiti traktorske ili leđne prskalice sa diznama koje daju što sitnije kapljice, kako bi preparat bio što bolje distribuiran na površini lista. Primenu treba izvršiti uz utrošak vode 150 - 400 L/ha.

Fitotoksičnost Posle primene Pantere nema ograničenja u pogledu narednog useva. Prilikom rada sa ovim herbicidom treba sprečiti njegovo zanošenje na susedne parcele sa kukuruzom ili strnim žitima za koje je fitotoksičan.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

EC (tečni koncentrat za emulziju)

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi