Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Suncokret > Pesticidi > Fungicidi

Retengo 1/1

 • BASF

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    3.986,00 din.

Nema ocena pesticida RETENGO 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Retengo® je fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, istovremeno je i regulator rasta suncokreta.

 • AKTIVNA MATERIJA: 200 g/l piraklostrobin
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret
 • Proizvođač: Basf

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene: 0,5 - 1,0 l/ha

Spektar delovanja:

bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), crna pegavost (Alternaria helianthi)(phoma macdonaldii).

Regulator rasta suncokreta sa sledećim delovanjima:

 • Pozitivna reakcija korena na rane tretmane
 • Povećanje stabilnosti biljke
 • Povećanje otpornosti na biotičke i abiotičke stresne faktore
 • Povećanje zelene lisne mase
 • Tolerantnost biljaka suncokreta na sušu
 • Povećanje prinosa

Vreme primeneFungicid Retengo® je najbolje primenjivati u fazi razvoja suncokreta od sedmog razvijenog lista.

Preporuke za primenu: Folijarno uz upotrebu 100-400 L vode, maksimalan broj tretmana u toku godine, na istoj površini 2 puta sa razmakom između tretmana 21 dan.

Prednosti primene:
 • Kompletno rešenje u jednom potezu, fungicid i regulator
 • Poboljšava opšte stanje gajene biljke
 • Rešava problem najznačajnih bolesti suncokreta
 • Izuzetna selektivnost na gajenu biljku

Način delovanja:Aktivna supstanca piraklostrobin inhibira disanje (respiraciju) (QoL fungicid). Klasifikacija rezistetnosti (FRAC):11. Na taj način zaustavlja klijanje spora i sprečava rast micelije i sporulaciju. Faza klijanja spora je posebno osetljiva na piraklostrobin.
Retengo® deluje i na faktore stresa (suša i dr.).
Pored fungicidnog delovanja, preparat ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke suncokreta, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na sušu.

Mogućnost mešanja:Piraklostrobin se može mešati sa boskalidom i epoksikonazolom.
Inkompatibilnost (neogućnost mešanja): Piraklosrobin se, kao strobilurin, ne sme mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa, i metidationa.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi