Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

13 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

NS SUMO 2 OR (70MK)

NS SUMO 2 OR (70MK)
NS Sumo 2 OR je hibrid je srednje rane vegetacije. Visoko tolerantan je prema tribenuron-metilu preparat Express® 50 SX®). Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan je prema Phomopsis helianthi. Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha. Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuron-metila posebno je pogodan za zakorovljena zemljišta.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop je 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

CAUSSADE IMERIA CS 150.000 CL

CAUSSADE IMERIA CS 150.000 CL
Clearfild tehnologija.
Caussade Imeria CS je srednje rani suncokret. Otporan na Pulsar. Srednje visok. Ujednačen. Visok prinos i sadržaj ulja. Otporan na poleganje. Odlično prilagođen uslovima gajenja u srbiji.
Phomopsis: Tolerantan, sclerotinia glave: Tolerantan; sclerotinia stabla: otporan, Phoma stabla: otporan; Plesni: rezistentan na 12 rasa.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 21 - 23 cm

RAGT EKLLOR

RAGT EKLLOR
Srednje rani hibrid registrovan u Srbiji 2009. Rano cvetanje, ravnomerno sazrevanje. Sadržaj ulja 48%. Položaj glave pod uglom od 45°. Niska do srednja visina stabljike. Otporan na volovod rase A-E. Visok potencijal rodnosti.
Tolerantan na glavne bolesti suncokreta: Plasmopara, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62.000 do 68.000 bilj/ha
 • Preporučeni razmak u redu od 22 do 24 cm

RAGT SIKLLOS CL

RAGT SIKLLOS CL
Srednje rani hibrid, registrovan u Srbiji 2009. Ujednačeno cvetanje, otporan na poleganje. Sadržaj ulja 47%. Položaj glave pod uglom od 45°. Visok potencijal rodnosti. IMI tolerantan hibrid.
Tolerantan na glavne bolesti suncokreta (Plasmopora, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena). BASF Clearfield tehnologija – kontrola nad korovima (travni i širokolisni).
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62 do 68.000 bilj/ha
 • Preporučeni razmak u redu od 22 do 24 cm

CAUSSADE MARBELIA CL 75.000

CAUSSADE MARBELIA CL 75.000
Srednje rani hibrid, nove genetike. Clearfield sistem proizvodnje, otporan na volovod i odlične tolerancije na ekonomski značajne bolesti (Phomposis, sclerotinia stabla, phoma stabla, sclerotinia glave). Vegetacija: 107 - 110 dana.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 21 - 23 cm

NEOMA CL 150KS + 3L LISTEGO 1/1

NEOMA CL 150KS + 3L LISTEGO 1/1
Neoma CL + 3 litre Listego 1/1.
IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan na delovanje herbicida Pulsar® 40. Stablo srednje visine, otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobar vigor. Relativno tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: adaptabilan hibrid - pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla; dobar potencijal za prinosi i visok sadržaj ulja; dobro podnosi tretman Imidazolinonom; Ujednačene biljke daju homogeni sklop.
Preporuke:
 • Dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla
 • Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim setvenim normama

BACARDI CLP 150KS + 5L LISTEGO PLUS 5/1

BACARDI CLP 150KS + 5L LISTEGO PLUS 5/1
Bacardi CLP + 5 litara Listego Plus 5/1
SY Bacardi CLP je hibrid i z grupe Clearfield Plus (Imidazolinone tolerant). Vrlo visokog potencijala prinosa. Izvrsnog potencijala uljnosti. Veoma prilagodljiv različitim proizvodnim uslovima. Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja. Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u, dobre tolerantnosti prema Phoma-i, Macrophomina-i na stablu i beloj truleži na korenu. Otporan na rase volovoda (A-F rasa). Visoka tlerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema.
Preporuke:
 • Preporuka setvene norme: 55 - 60.000 semena/ha
 • Za intenzivnu proizvodnju na dobrim zemljištima

NS OSKAR (70.000)

NS OSKAR (70.000)
Novi NS-H-111, raniji, prinosniji i otporan na volovod! NS Oskar je srednje rani hibrid.
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla.
Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha. Sadržaj ulja 48-51%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru

NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA)

NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA)
NS Konstantin je srednje rani hibrid. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla. Genetski je otporan na volovod rase od A do E, rđi i suncokretovom moljcu. Visokotolerantan prema Phomopsis-u, a tolerantan prema bolestima koje izazivaju pegavost lista. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi. Genetski potencijal za prinos semena preko 5,3 t/ha. Sadržaj ulja 45-47%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

RWA FUSHIA

RWA FUSHIA
Srednje rani hibrid. Srednje visok hibrid i izuzetno ujednačen po visini. Visok prinos i sadržaj ulja. Izuzetna tolerantnost na sve važnije bolesti (Plasmopopara, Sclerotinia i Phomopsis). Otporna na poleganje.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve sklop/ha: 65-70.000 biljaka po ha

KWS ACHILLES CLP 75.000

KWS ACHILLES CLP 75.000
KWS Achilles CLP je hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema. Visok potencijal prinosa. Dobra tolerantnost na lom stabla. Otporan na Volovod (sve prisutne rase u Srbiji). Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema. Pogodan za rane i kasne rokove u redovnoj setvi a takođe i za drugu setvu.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve (biljaka/ha): 55 - 65.000

CAUSSADE IMERIA CS CL 75.000

CAUSSADE IMERIA CS CL 75.000
Srednje rani hibrid Srednje visine. Ujednačen. Visok prinos i sadržaj ulja. Otporan na poleganje. Phomosis - tolerantan; Sclerotinia glave - tolerantan; Slerotinia stabla - otporan; Phoma stabal - otporan; Plesni - otporan na 10 rasa.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve sklop/ha: 60-65.000 biljaka po ha

RAGT MOOGLI CL

RAGT MOOGLI CL
Moogli CL je srednje rani hibrid, sa visokim sadržajem oleinskih kiselina. Čvrsto stablo otporan na poleganje. Ujednačeno cvetanje. Položaj glave pod uglom od 45°.
Tolerantan na najznačajnije bolesti suncokreta: Plasmopara, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena.
Sadržaj ulja: 51%. Sadržaj oleinskih kiselina u ulju: 84-86%.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62.000 do 68.000 bilj/ha

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se