Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

5 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

P64LE99 (75000 S)

P64LE99 (75000 S)
Nova generacija hibrida sa DuPont ExpressSun svojstvom. Vrlo visok potencijal prinosa. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%. Jedan od najprinosnijih hibrida u ogledima u 2015. godini. Stabla mu je srednje visine. Glava srednje krupna. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C
 • Gustina kod setve: 60 - 62.000 biljaka/ha

KONDI ST 150 KS + 10L GARDOPRIM 5/1

KONDI ST 150 KS + 10L GARDOPRIM 5/1
Kondi ST + 10 litara Gardoprim 5/1
Stablo srednje visine, veoma otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dobar vigor. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije koja obezbeđuje odlivanje vode. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan prema Phoma Macrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: daje stabilne i visoke prinose u različitim pedološkim i klimatskim uslovima; izrazito ujednačen u nicanju, cvetanju i oprašivanju što olakšava agrotehničke mere; zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi; pozitivno reaguje na plodna zemljišta; pozicija glave obezbeđuje odlivanje vode i veću tolerantnost na bolesti glave.
Preporuke:
 • Izrazito ujednačen u usevu u nicanju, cvetanju i oprašivanju
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi
 • Pozitivno reaguje na đubrenje i plodna zemljišta
 • Loše podnosi kasnu setvu i niske setvene norme

P64LC09

P64LC09
Pioneer P64LC09 RM 49. Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe Imidazolinona (IMI). Srednje kasni hibrid vrlo visokog potencijala prinosa. Stablo srednje visine sa srednje krupnim glavama. Sadržaj ulja se kreće oko 46 %. Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.

Tehnologija
Može se sejati u svim regionima gajenja.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm)

KONDI ST 150KS + 10L GARDOPRIM 1/1

KONDI ST 150KS + 10L GARDOPRIM 1/1
Kondi ST + 10 litara Gardoprim 1/1.
Stablo srednje visine, veoma otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dobar vigor. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije koja obezbeđuje odlivanje vode. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan prema Phoma Macrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: daje stabilne i visoke prinose u različitim pedološkim i klimatskim uslovima; izrazito ujednačen u nicanju, cvetanju i oprašivanju što olakšava agrotehničke mere; zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi; pozitivno reaguje na plodna zemljišta; pozicija glave obezbeđuje odlivanje vode i veću tolerantnost na bolesti glave.
Preporuke:
 • Izrazito ujednačen u usevu u nicanju, cvetanju i oprašivanju
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi
 • Pozitivno reaguje na đubrenje i plodna zemljišta
 • Loše podnosi kasnu setvu i niske setvene norme

LG 56.71 CLP

LG 56.71 CLP
Nov SUNEO hibrid. Kombinacija genetske otpornosti na volovod do rase G.Fleksibilan. Dobar potencijal prinosa u različitim vremenskim uslovima. Izrazito otporan na plamenjaču.
Preporuke:
 • Preporučen sklop u žetvi 65.000 biljaka/ha

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se