Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

3 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

NS SUMO 1 PR (70MK)

NS SUMO 1 PR (70MK)
NS Sumo 1 PR spada u grupu ranih hibrida. Visoko je tolerantan na herbicide iz grupe sulfonil urea kod kojih je aktivna materija tribenuron-metil (preparat Express® 50 SX®). Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, rđu i suncokretov moljac. Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi. Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je 4,8 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 46-48%. Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje. Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv tako upornih širokolisnih korova kao što je palamida.
Preporuke:
  • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.

CAUSSADE DURBAN 75.000

CAUSSADE DURBAN 75.000
Rani. Otporan na volovod. Veoma nizak. Uniforman. Veoma visok prinos. Otporan na poleganje. Odlično prilagođen uslovima gajenja u srbiji. Phomopsis: Tolerantan, sclerotinia glave: Tolerantan; sclerotinia stabla: Tolerantan, Phoma stabla: otporan; Plesni: rezistentan na 4 rase.
Preporuke:
  • Preporuka za setvu: 60-65.000 biljaka/ha

EURALIS ES BELLA

EURALIS ES BELLA
ES Bella je rani hibrid sa dužinom vegetacije od 105 - 110 dana. Visina biljke: niska visina; Glava: polusavijena; Visoka tolerancija prema svim bolestima; Odličan prinos u svim uslovima; Odličan rani porast; Otporan na poleganje; Sadržaj ulja: 49% - 50%; Rezistentan na sve rase volovoda.
Tolerancija na bolesti: Phomopsis 8, Sclerotinia 8, Phoma 8, Stress8.
Preporuke:
  • U povoljnim uslovima: 60.000 - 65.000 zrna/ha
  • U nepovoljnim uslovima: 55.000 - 60.000 zrna/ha

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se