Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

7 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

DIAMANTHIS CL 150KS + 2L LISTEGO 1/1

DIAMANTHIS CL 150KS + 2L LISTEGO 1/1
Sy Diamanthis je hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego. Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje. Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Veoma tolerantan na sušne uslove. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
Preporuke:
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego.
 • Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

NEOMA CL 150KS + 3L LISTEGO 1/1

NEOMA CL 150KS + 3L LISTEGO 1/1
Neoma CL + 3 litre Listego 1/1.
IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan na delovanje herbicida Pulsar® 40. Stablo srednje visine, otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobar vigor. Relativno tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: adaptabilan hibrid - pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla; dobar potencijal za prinosi i visok sadržaj ulja; dobro podnosi tretman Imidazolinonom; Ujednačene biljke daju homogeni sklop.
Preporuke:
 • Dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla
 • Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim setvenim normama

BACARDI CLP 150KS + 5L LISTEGO PLUS 5/1

BACARDI CLP 150KS + 5L LISTEGO PLUS 5/1
Bacardi CLP + 5 litara Listego Plus 5/1
SY Bacardi CLP je hibrid i z grupe Clearfield Plus (Imidazolinone tolerant). Vrlo visokog potencijala prinosa. Izvrsnog potencijala uljnosti. Veoma prilagodljiv različitim proizvodnim uslovima. Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja. Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u, dobre tolerantnosti prema Phoma-i, Macrophomina-i na stablu i beloj truleži na korenu. Otporan na rase volovoda (A-F rasa). Visoka tlerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema.
Preporuke:
 • Preporuka setvene norme: 55 - 60.000 semena/ha
 • Za intenzivnu proizvodnju na dobrim zemljištima

SUBARO

SUBARO
Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom tribenuron-metila. Dobro podnosi visoke temperature i sušu. Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till). Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
Preporuke:
 • Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

SY DIAMANTIS 150 MK

SY DIAMANTIS 150 MK
Sy Diamanthis je hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego. Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje. Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Veoma tolerantan na sušne uslove. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
Preporuke:
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego.
 • Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

EDISON ST 150KS + 10L GARDOPRIM 5/1

EDISON ST 150KS + 10L GARDOPRIM 5/1
Edison ST + 10 litara Gardoprim 5/1.
Nova genetika u Syngenta portfoliju. Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja. Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta. Tolerantan na dominantne rase Volovoda (A - F rasa). Pogodan i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu. Intenzivan hibrid, atraktivnog izgleda, sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom.
Izbegavati kasnu setvu. Lino tip.
Preporuke:
 • Setvena norma: 55.000 - 60.000 semena/ha

SUBARO EXP 150 KS + 5L DUAL 5/1

SUBARO EXP 150 KS + 5L DUAL 5/1
Subaro EXP + 5 litara Dual 5/1 Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom tribenuron-metila. Dobro podnosi visoke temperature i sušu. Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till). Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
Preporuke:
 • Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se