Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

13 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

P64HE144 (75000)

P64HE144 (75000)
Preporuke:

P63LL06 (75000 S)

P63LL06 (75000 S)
Pioneer P63LL06 je srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa. Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom. Sadržaj ulja se kreće oko 47%. Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti. Poseduje OR5 gen otpornosti za Volovod (A-E).
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 60 - 62.000 bilj./Ha

P64LE99 (75000 S)

P64LE99 (75000 S)
Nova generacija hibrida sa DuPont ExpressSun svojstvom. Vrlo visok potencijal prinosa. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%. Jedan od najprinosnijih hibrida u ogledima u 2015. godini. Stabla mu je srednje visine. Glava srednje krupna. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C
 • Gustina kod setve: 60 - 62.000 biljaka/ha

P64LL125 (75000 S)

P64LL125 (75000 S)
Pioneer P64LL125 je srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja. Sadržaj ulja u zrna 45%. Otpornost na nove rase (E +) Volovoda. Biljka srednje visine, otporna na poleganje. Ima dobru toleranciju na sušu. Dobra tolerancija na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 58 - 60.000 bilj./Ha

P64LE25(75)

P64LE25(75)
Pioneer PR64LE25 RM 45. Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (Express®). U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo. Sve ostale karakteristike su iste kao i kod PR64F50.
Tehnologija
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom. Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron metila (Express®).
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm)

P64LE25 (150000 S)

P64LE25 (150000 S)
Preporuke:

P64LP130 (75000 S)

P64LP130 (75000 S)
 • Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 60.000 bilj./ha
Preporuke:

P64LE136 (75000)

P64LE136 (75000)
Preporuke:

P64LC108 (75000 S)

P64LC108 (75000 S)
Nova generacija Clearfield® (IMI) hibrida vrhunskih prinosa. Stablo je srednje visine i srednje krupnih glava. Prosečan sadržaj ulja u zrnu 44–46 %. Jedan od najprinosnijih hibrida u komisiji za priznavanje sorti. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji. Vrlo tolerantan na sušne uslove. Može se sejati na svim tipovima zemljišta.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
 • Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm).

P63LE113 (75000 S)

P63LE113 (75000 S)
Nova generacija srednje ranog hibrida sa DuPont ExpressSun svojstvom. Sadržaj ulja je veoma visok u poređenju sa drugim hibridima. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%. Vrlo dobre agroekonomske karakteristike: čvrsto stablo, jak koren. Stablo mu je srednje visine. Glava srednje krupne. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda i Plamenjače u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./Ha

P64LE99 (150 MK)

P64LE99 (150 MK)
Preporuke:

P64HE118 (75000 S)

P64HE118 (75000 S)
Visoko oleinski srednje kasni hibrid sa DuPont ExpressSun svojstvom. Sadržaj ulja: 45 - 46%. Sadržaj oleinske kiseline iznad 92%. Pozicija glave - polusavijena. Odlična tolerantnost na bolesti. Ima gen otpornosti na Volovod rase A - E. Za proizvodnju ulja sa visokim sadržajem oleinske kiseline. Obezbeđivanje izolacije udaljenosti od 500 metara od druge njive suncokreta je potrebna za dobijanje sadržaja oleinske kiseline preko 90%.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./Ha

P64HE133 (75000)

P64HE133 (75000)
Preporuke:

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se