Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

NK DELFI CRUIZER

NK DELFI CRUIZER
  • SYNGENTA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:    0,00 din

Nema rezultata prinosa hibrida NK DELFI CRUIZER

Ocenite hibrid

Trebovanje robe

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Sorta: Srednje rani

Opis:

Srednje rani. Stablo srednje visine do visokog, veoma otpornog na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dobar vigor, dužina vegetacije 110 – 115 dana. Umereno tolerantan na sušu i visoke temperature. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan prema Phoma i Macrophomina na stablu, i Scelortinia na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa) prisutne u Srbiji.
Prednosti: daje izuzetno stabilne i visoke prinose; hibrid za visok nivo agrotenike, plodna zemljišta i profesionalne proizvođače; hibrid izuzetne uniformnosti - veoma ujednačen biljni sklop.

Preporuke:

  • Daje visoke i stabilne prinose i visok sadržaj ulja
  • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
  • Hibrid za visoki nivo agrotehnike, plodna zemljišta i profesionalne proizvodače
  • Ne podnosi kasnu setvu i daje loše rezultate u ređim sklopovima

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Stovet mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA