Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

75 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

P63LL06 (75000 S)

P63LL06 (75000 S)
Pioneer P63LL06 je srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa. Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom. Sadržaj ulja se kreće oko 47%. Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti. Poseduje OR5 gen otpornosti za Volovod (A-E).
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 60 - 62.000 bilj./Ha

NS SUMO SJAJ

NS SUMO SJAJ
NS SUMO SJAJ je hibrid visoko tolerantan na herbicide na bazi tribenuron-metila (SUMO tehnologija). Genetski otporan na plamenjaču (rase kontrolisane genom PI6), Volovod rase E, rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi. Biljke imaju umereno bujan habitus i tolerantne su na poleganje. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima. Sadržaj ulja 48-51% u optimalnim uslovima gajenja. Primenom herbicida na bazi tribenuron-metila u ovom hibridu se lako suzbijaju širokolisnu korovi, čak i palamida (Cirsium arvense).
Preporuke: -

RAGT JILL (150.000)

RAGT JILL (150.000)
RAGT Jill je srednje rani uljani hibrid. Srednje visoko stablo, niži od Ekllor-a. Položaj glave: 45 stepeni. Veoma dobra ujednačenost useva. Visoka tolerantnost na poleganje. Veoma dobra polinacija. Visok sadržaj ulja (48 - 49%). Daje dobre rezultate u sušnim uslovima. Tolerantnost na volovod: A-E.
Preporuke: -

LG 56.63 CL

LG 56.63 CL
Preporuke:

P64LE25 (150000 S)

P64LE25 (150000 S)
Preporuke:

RAGT CLLAYTON CL

RAGT CLLAYTON CL
RAGR Cllayton CL je srednje rani, IMI tolerantan hibrid. Srednje visoko stablo. Položaj glave: 45 stepeni. Veoma dobra ujednačenost useva, visoko tolerantan na poleganje. Veoma dobra polinacija. Visok sadržaj ulja (48 - 49 %). Dobar rani vigor. Dobro otpuštanje vlage. Clearfield hibrid.
Preporuke: -

P64LE99 (75000 S)

P64LE99 (75000 S)
Nova generacija hibrida sa DuPont ExpressSun svojstvom. Vrlo visok potencijal prinosa. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%. Jedan od najprinosnijih hibrida u ogledima u 2015. godini. Stabla mu je srednje visine. Glava srednje krupna. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C
 • Gustina kod setve: 60 - 62.000 biljaka/ha

DIAMANTHIS CL 150KS + 2L LISTEGO 1/1

DIAMANTHIS CL 150KS + 2L LISTEGO 1/1
Sy Diamanthis je hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego. Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje. Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Veoma tolerantan na sušne uslove. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
Preporuke:
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego.
 • Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

LG 50.479 SX

LG 50.479 SX
 • Preporučena gustina setve: 60.000 bilj./ha
Preporuke:

LG 54.78

LG 54.78
Primetan je brz početni porast. Važna osobina u slučaju nepovoljnih uslova. Stablo dostiže srednju visinu. Tolerancija na sušne uslove. Postiže stabilne prinose i u slučaju nedostatka zemljišne vlage i skromnijih padavina. Otporan na sve prisutne rase volovoda. Pored toga, tolerantan je na ekonomski značajne bolesti, posebno na plamenjaču.
Preporuke:
 • Optimalni sklop u žetvi 60.000 biljaka/ha

LG 50.510

LG 50.510
 • Preporučena gustina setve: 58.000 bilj./ha
Preporuke:

LG 50.635 CLP

LG 50.635 CLP
Sveobuhvatno genetičko rešenje. Visok potencijal prinosa uz efikasnu kontrolu i najtežih korova poput abutilona i ambrozije. Odlična tolerancija na sušu. Snažan koren i racionalno korišćenje raspoložive vode doprinose stabilnoj proizvodnji. Besprekornog zdravstvenog stanja. Veoma tolerantan na phomu, phomopsis i sklerociniju glave. Otporan na volovod rase A-G. U proizvodnji od 2018. godine.
Preporuke:
 • Optimalni sklop u žetvi 58.000 biljaka/ha

LG 54.63 CL 150.000 ZRNA

LG 54.63 CL 150.000 ZRNA
Visoko produktivna nova genetika. Jednostavna kontrola korova. Nešto skromnija lisna masa. Položaj glave je poluoboren. Ranostasan tokom celog ciklusa (u cvetanju i sazrevanju). Važno za izbegavanje stresa i za lakšu žetvu. Volovod i plamenjača pod kontrolom. Otporan na Volovod do rase G i plamenjaču. Visoka tolerancija na druge bolesti.
Preporuke:
 • Optimalni sklop u žetvi: 60.000 biljaka/Ha

LG 50.455 CLP

LG 50.455 CLP
 • Preporučena gustina setve: 60.000 bilj./ha
Preporuke:

LG 56.65 M (150 000 ZRNA)

LG 56.65 M (150 000 ZRNA)
LG 56.65 M se nalazi u samom vrhu hibrida suncokreta koji su u ponudi na tržištu Srbije. Stablo je srednje visine, snažno, visoke tolerancije na poleganje. Formira velike pravilne glave, veoma dobro popunjene. Zrna su krupna, veoma dobro nalivena, prošarana beličastim prugama, što mu je sortna osobina. Besprekorno zdravstveno stanje: otpornost na Volovod (rase A-E) i na nove rase plamenjače. Prilično je tolerantan na uzročnika Sclerotinia korena, a poseduje i dobru tolerantnost na Sclerotinia glave. Veoma uspešno odoleva napadu Phomopsisa.
Preporuke:
 • Optimalni sklop u žetvi 65.000 biljaka/ha

P64HE144 (75000)

P64HE144 (75000)
Preporuke:

P64LE25(75)

P64LE25(75)
Pioneer PR64LE25 RM 45. Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (Express®). U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo. Sve ostale karakteristike su iste kao i kod PR64F50.
Tehnologija
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom. Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron metila (Express®).
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm)

P64LE136 (75000)

P64LE136 (75000)
Preporuke:

P64LL125 (75000 S)

P64LL125 (75000 S)
Pioneer P64LL125 je srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja. Sadržaj ulja u zrna 45%. Otpornost na nove rase (E +) Volovoda. Biljka srednje visine, otporna na poleganje. Ima dobru toleranciju na sušu. Dobra tolerancija na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 58 - 60.000 bilj./Ha

P64LP130 (75000 S)

P64LP130 (75000 S)
 • Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 60.000 bilj./ha
Preporuke:

NS RONIN (70MK)

NS RONIN (70MK)
Srednje rani hibrid. Novi hibrid pune vegetacije i rekordno visokih prinosa. Genetski otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac. Visokotolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina.
Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.
Biljke imaju bujan habitus i otporne su na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,8 t/ha. Sadržaj ulja 48-50%.
Preporuke:
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

NS SUMO 1 PR (70MK)

NS SUMO 1 PR (70MK)
NS Sumo 1 PR spada u grupu ranih hibrida. Visoko je tolerantan na herbicide iz grupe sulfonil urea kod kojih je aktivna materija tribenuron-metil (preparat Express® 50 SX®). Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, rđu i suncokretov moljac. Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi. Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je 4,8 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 46-48%. Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje. Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv tako upornih širokolisnih korova kao što je palamida.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.

NS SUMO 2 OR (70MK)

NS SUMO 2 OR (70MK)
NS Sumo 2 OR je hibrid je srednje rane vegetacije. Visoko tolerantan je prema tribenuron-metilu preparat Express® 50 SX®). Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan je prema Phomopsis helianthi. Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha. Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuron-metila posebno je pogodan za zakorovljena zemljišta.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop je 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

NS KRUNA (70MK)

NS KRUNA (70MK)
Preporuke:

NS KIRIL (70MK)

NS KIRIL (70MK)
Preporuke:

NS ROMEO (70MK)

NS ROMEO (70MK)
Srednje rani hibrid. Genetski otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, volovod rase od A do E, rđu i suncokretovog moljca. Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina i korenskoj i stabljičnoj formi bele truleži. Genetski potencijal za prinos semena je preko 5 t/ha. Sadržaj ulja 46-48%.
Preporuke:
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je pa se može uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Optimalni sklop je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

RWA FUSHIA

RWA FUSHIA
Srednje rani hibrid. Srednje visok hibrid i izuzetno ujednačen po visini. Visok prinos i sadržaj ulja. Izuzetna tolerantnost na sve važnije bolesti (Plasmopopara, Sclerotinia i Phomopsis). Otporna na poleganje.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve sklop/ha: 65-70.000 biljaka po ha

MASS 97.A (65.000)

MASS 97.A (65.000)
SNAŽNA BILJKA. Tolerantan na poleganje. HIBRID ZA NAJVEĆE PRINOSE. U svim uslovima proizvodnje. KRUPNO I KVALITETNO ZRNO. Visok sadržaj ulja.
Cvetanje : Srednjje kasni. Visina biljke : Srednje visoka. Oblik glave : Malo ispupčena. Pozicija glave: Veoma nagnuta. Masa 1000 zrna : 55-60g. Sadržaj ulja : 48-52 %.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 65.000 biljaka/ha

MASS 85.SU (65.000)

MASS 85.SU (65.000)
TOLERANTAN NA TRIBENURON METIL. Olakšano suzbijanje korova. IZVANREDAN POTENCIJAL PRINOSA. Dokazan u svim regionima gajenja. TOLERNATAN NA BOLESTI. Obezbeđen prinos i u teškim godinama.
Cvetanje: Srednje kasni. Visina biljke: Visok. Oblik glave: Ispupčen. Položaj glave: Nagnuta. Masa 1000 zrna: 52-58 g. Sadržaj ulja: 50-54%.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 65.000 biljaka/ha

MASS 89.M

MASS 89.M
VISOK POTENCIJAL PRINOSA. Obezbeđen dobrom otpornošću na bolesti. VISOK HEKTOLITAR. Kvalitetno zrno. TOLERANTAN NA VOLOVOD. Sigurna proizvodnja u rizičnim područjima.
Cvetanje : Srednje rani. Visina biljke : Srednja. Oblik glave : Ispupčena. Pozicija glave : Srednje podignuta. Masa 1000 zrna : 56-62g. Sadržaj ulja : 45-49 %.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 68.000 biljaka/ha

MASS 92.CP

MASS 92.CP
IZVANREDAN PRINOS. Vrhunska genetika. OTPORNOST NA BOLESTI. Dobar i u uslovima visokog pritiska bolesti. CLEARFIELD PLUS. Visoko efikasna tehnologija u suzbijanju korova.
Cvetanje : Srednje rani. Visina biljke : Srednje visoka. Oblik glave : Ispupčena. Pozicija glave : Nagnuta. Masa 1000 zrna : 53-59g. Sadržaj ulja : 44-49 %.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 65.000 biljaka/ha

MASS 85.SU (150.000)

MASS 85.SU (150.000)
TOLERANTAN NA TRIBENURON METIL. Olakšano suzbijanje korova. IZVANREDAN POTENCIJAL PRINOSA. Dokazan u svim regionima gajenja. TOLERNATAN NA BOLESTI. Obezbeđen prinos i u teškim godinama.
Cvetanje: Srednje kasni. Visina biljke: Visok. Oblik glave: Ispupčen. Položaj glave: Nagnuta. Masa 1000 zrna: 52-58 g. Sadržaj ulja: 50-54%.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 65.000 biljaka/ha

MASS 97.A (150.000)

MASS 97.A (150.000)
SNAŽNA BILJKA. Tolerantan na poleganje. HIBRID ZA NAJVEĆE PRINOSE. U svim uslovima proizvodnje. KRUPNO I KVALITETNO ZRNO. Visok sadržaj ulja.
Cvetanje : Srednjje kasni. Visina biljke : Srednje visoka. Oblik glave : Malo ispupčena. Pozicija glave: Veoma nagnuta. Masa 1000 zrna : 55-60g. Sadržaj ulja : 48-52 %.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 65.000 biljaka/ha

MASS 80.IR

MASS 80.IR
ODLIČAN ODNOS PRINOSA I RANOSTASNOSTI. Rani Clearfield hibrid. NISKA BILJKA. Lako se ombajnira. PRILAGODLJIV. Odlični rezultati u svim uslovima proizvodnje
Cvetanje : Rani. Visina biljke : Niska. Oblik glave : Veoma ispupčena. Pozicija glave : Blago nagnuta. Masa 1000 zrna : 51-57g. Sadržaj ulja : 44-48 %.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 72.000 biljaka/ha

KWS ACHILLES CLP 75.000

KWS ACHILLES CLP 75.000
KWS Achilles CLP je hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema. Visok potencijal prinosa. Dobra tolerantnost na lom stabla. Otporan na Volovod (sve prisutne rase u Srbiji). Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema. Pogodan za rane i kasne rokove u redovnoj setvi a takođe i za drugu setvu.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve (biljaka/ha): 55 - 65.000

CAUSSADE IMERIA CS 150.000 CL

CAUSSADE IMERIA CS 150.000 CL
Clearfild tehnologija.
Caussade Imeria CS je srednje rani suncokret. Otporan na Pulsar. Srednje visok. Ujednačen. Visok prinos i sadržaj ulja. Otporan na poleganje. Odlično prilagođen uslovima gajenja u srbiji.
Phomopsis: Tolerantan, sclerotinia glave: Tolerantan; sclerotinia stabla: otporan, Phoma stabla: otporan; Plesni: rezistentan na 12 rasa.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 21 - 23 cm

CAUSSADE DURBAN 75.000

CAUSSADE DURBAN 75.000
Rani. Otporan na volovod. Veoma nizak. Uniforman. Veoma visok prinos. Otporan na poleganje. Odlično prilagođen uslovima gajenja u srbiji. Phomopsis: Tolerantan, sclerotinia glave: Tolerantan; sclerotinia stabla: Tolerantan, Phoma stabla: otporan; Plesni: rezistentan na 4 rase.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 60-65.000 biljaka/ha

RAGT EKLLOR

RAGT EKLLOR
Srednje rani hibrid registrovan u Srbiji 2009. Rano cvetanje, ravnomerno sazrevanje. Sadržaj ulja 48%. Položaj glave pod uglom od 45°. Niska do srednja visina stabljike. Otporan na volovod rase A-E. Visok potencijal rodnosti.
Tolerantan na glavne bolesti suncokreta: Plasmopara, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62.000 do 68.000 bilj/ha
 • Preporučeni razmak u redu od 22 do 24 cm

RAGT SIKLLOS CL

RAGT SIKLLOS CL
Srednje rani hibrid, registrovan u Srbiji 2009. Ujednačeno cvetanje, otporan na poleganje. Sadržaj ulja 47%. Položaj glave pod uglom od 45°. Visok potencijal rodnosti. IMI tolerantan hibrid.
Tolerantan na glavne bolesti suncokreta (Plasmopora, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena). BASF Clearfield tehnologija – kontrola nad korovima (travni i širokolisni).
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62 do 68.000 bilj/ha
 • Preporučeni razmak u redu od 22 do 24 cm

CAUSSADE MARBELIA CL 75.000

CAUSSADE MARBELIA CL 75.000
Srednje rani hibrid, nove genetike. Clearfield sistem proizvodnje, otporan na volovod i odlične tolerancije na ekonomski značajne bolesti (Phomposis, sclerotinia stabla, phoma stabla, sclerotinia glave). Vegetacija: 107 - 110 dana.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 21 - 23 cm

NEOMA CL 150KS + 3L LISTEGO 1/1

NEOMA CL 150KS + 3L LISTEGO 1/1
Neoma CL + 3 litre Listego 1/1.
IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan na delovanje herbicida Pulsar® 40. Stablo srednje visine, otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobar vigor. Relativno tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: adaptabilan hibrid - pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla; dobar potencijal za prinosi i visok sadržaj ulja; dobro podnosi tretman Imidazolinonom; Ujednačene biljke daju homogeni sklop.
Preporuke:
 • Dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla
 • Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim setvenim normama

BACARDI CLP 150KS + 5L LISTEGO PLUS 5/1

BACARDI CLP 150KS + 5L LISTEGO PLUS 5/1
Bacardi CLP + 5 litara Listego Plus 5/1
SY Bacardi CLP je hibrid i z grupe Clearfield Plus (Imidazolinone tolerant). Vrlo visokog potencijala prinosa. Izvrsnog potencijala uljnosti. Veoma prilagodljiv različitim proizvodnim uslovima. Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja. Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u, dobre tolerantnosti prema Phoma-i, Macrophomina-i na stablu i beloj truleži na korenu. Otporan na rase volovoda (A-F rasa). Visoka tlerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema.
Preporuke:
 • Preporuka setvene norme: 55 - 60.000 semena/ha
 • Za intenzivnu proizvodnju na dobrim zemljištima

NS OSKAR (70.000)

NS OSKAR (70.000)
Novi NS-H-111, raniji, prinosniji i otporan na volovod! NS Oskar je srednje rani hibrid.
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla.
Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha. Sadržaj ulja 48-51%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru

SUBARO

SUBARO
Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom tribenuron-metila. Dobro podnosi visoke temperature i sušu. Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till). Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
Preporuke:
 • Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

P64LC108 (75000 S)

P64LC108 (75000 S)
Nova generacija Clearfield® (IMI) hibrida vrhunskih prinosa. Stablo je srednje visine i srednje krupnih glava. Prosečan sadržaj ulja u zrnu 44–46 %. Jedan od najprinosnijih hibrida u komisiji za priznavanje sorti. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji. Vrlo tolerantan na sušne uslove. Može se sejati na svim tipovima zemljišta.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
 • Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm).

EURALIS PETUNIA 75.000 SEME SUNCOKRETA

EURALIS PETUNIA 75.000 SEME SUNCOKRETA
Preporuke:

P63LE113 (75000 S)

P63LE113 (75000 S)
Nova generacija srednje ranog hibrida sa DuPont ExpressSun svojstvom. Sadržaj ulja je veoma visok u poređenju sa drugim hibridima. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%. Vrlo dobre agroekonomske karakteristike: čvrsto stablo, jak koren. Stablo mu je srednje visine. Glava srednje krupne. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda i Plamenjače u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./Ha

NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA)

NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA)
NS Konstantin je srednje rani hibrid. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla. Genetski je otporan na volovod rase od A do E, rđi i suncokretovom moljcu. Visokotolerantan prema Phomopsis-u, a tolerantan prema bolestima koje izazivaju pegavost lista. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi. Genetski potencijal za prinos semena preko 5,3 t/ha. Sadržaj ulja 45-47%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

SY DIAMANTIS 150 MK

SY DIAMANTIS 150 MK
Sy Diamanthis je hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego. Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje. Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Veoma tolerantan na sušne uslove. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
Preporuke:
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego.
 • Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

P64LE99 (150 MK)

P64LE99 (150 MK)
Preporuke:

EURALIS PETUNIA 150.000 SEME SUNCOKRETA

EURALIS PETUNIA 150.000 SEME SUNCOKRETA
Hibrid visokih prinosa u ekstenzivnim uslovima proizvodnje, tolerantan na volovod A-F, vegetacija 110-115 dana, sadržaj ulja 49%, visoko prinosan, 69 dana do cvetanja. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Odličan rani porast; tolerantan na poleganje; stabilan prinos u stresnim uslovima; visoka tolerantnost na bolesti.
Preporuke: Gustina setve (broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

EURALIS GENERALIS CL 150.000 SEME SUNCOKRETA

EURALIS GENERALIS CL 150.000 SEME SUNCOKRETA
Karakteristike: Prinos i uljnost za vaš uspeh; tolerantan na volovod A - G; hibrid iz grupe Clearfield sistema ( Imidazolinone tolerantan); broj dana do cvetanja: 72; broj dana do zrelosti: 109; sadržaj ulja: 48-49% Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; odlična tolerancija na bolesti; stabilnost u različitim agroekološkim uslovima; visoka tolerancija na poleganje.
Preporuke: Gustina setve (broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

EURALIS GENESIS CLP 150.000

EURALIS GENESIS CLP 150.000
Karakteristike: Stabilnost u proizvodnji; otporan na volovod A-G; hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan); vegetacija 102 dana; sadržaj ulja 48%; 65 dana do cvetanja. Morfologiija: Visina: niska; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Odličan rani porast; tolerantan hibrid na bolesti; tolerantan hibrid na stresne uslove.
Preporuke: Gustina setve (broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

EURALIS LORIS CLP 75,000

EURALIS LORIS CLP 75,000
Karakteristike: Očekujte najbolje u prinosima i uljnosti; tolerantan na volovod A-G; hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan); broj dana do cvetanja: 72; broj dana do zrelosti: 109; sadržaj ulja: 50-51%. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; Clearfield Plus®; stabilnost u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke: Gustina setve (Broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

PARAISO 102 CL 150.000

PARAISO 102 CL 150.000
Karakteristike: Hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerantan); sadržaj ulja 43-45%; vegetacija 109-114 dana. Morfologija: Visina biljke: srednja; položaj glave: savijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; tolerantan na sušne i stresne uslove.
Preporuke: Preporučena gustina setve: 60.000 biljaka/ha

EDISON ST 150KS + 10L GARDOPRIM 5/1

EDISON ST 150KS + 10L GARDOPRIM 5/1
Edison ST + 10 litara Gardoprim 5/1.
Nova genetika u Syngenta portfoliju. Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja. Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta. Tolerantan na dominantne rase Volovoda (A - F rasa). Pogodan i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu. Intenzivan hibrid, atraktivnog izgleda, sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom.
Izbegavati kasnu setvu. Lino tip.
Preporuke:
 • Setvena norma: 55.000 - 60.000 semena/ha

SUBARO EXP 150 KS + 5L DUAL 5/1

SUBARO EXP 150 KS + 5L DUAL 5/1
Subaro EXP + 5 litara Dual 5/1 Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom tribenuron-metila. Dobro podnosi visoke temperature i sušu. Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till). Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
Preporuke:
 • Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

EURALIS GENERALIS CL 75.000

EURALIS GENERALIS CL 75.000
Preporuke:

KWS DRAGON 75.000

KWS DRAGON 75.000
Preporuke:

CAUSSADE IMERIA CS CL 75.000

CAUSSADE IMERIA CS CL 75.000
Srednje rani hibrid Srednje visine. Ujednačen. Visok prinos i sadržaj ulja. Otporan na poleganje. Phomosis - tolerantan; Sclerotinia glave - tolerantan; Slerotinia stabla - otporan; Phoma stabal - otporan; Plesni - otporan na 10 rasa.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve sklop/ha: 60-65.000 biljaka po ha

RAGT MOOGLI CL

RAGT MOOGLI CL
Moogli CL je srednje rani hibrid, sa visokim sadržajem oleinskih kiselina. Čvrsto stablo otporan na poleganje. Ujednačeno cvetanje. Položaj glave pod uglom od 45°.
Tolerantan na najznačajnije bolesti suncokreta: Plasmopara, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena.
Sadržaj ulja: 51%. Sadržaj oleinskih kiselina u ulju: 84-86%.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62.000 do 68.000 bilj/ha

EURALIS ES BELLA

EURALIS ES BELLA
ES Bella je rani hibrid sa dužinom vegetacije od 105 - 110 dana. Visina biljke: niska visina; Glava: polusavijena; Visoka tolerancija prema svim bolestima; Odličan prinos u svim uslovima; Odličan rani porast; Otporan na poleganje; Sadržaj ulja: 49% - 50%; Rezistentan na sve rase volovoda.
Tolerancija na bolesti: Phomopsis 8, Sclerotinia 8, Phoma 8, Stress8.
Preporuke:
 • U povoljnim uslovima: 60.000 - 65.000 zrna/ha
 • U nepovoljnim uslovima: 55.000 - 60.000 zrna/ha

NS SUMO ORFEJ

NS SUMO ORFEJ
Rani hibrid. Visokotolerantan na tribenuron-metil. Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visokotolerantan prema Phomopsis-u i Phoma, a tolerantan na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu i stablu.
Prosečne visine biljaka, visoke otpornosti na poleganje i lom stabla. Genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha. Sadržaj ulja 47-49%. Odlikuje sa visokim stepenom oplodnje čak i u nepovoljnim uslovima.
Preporuke:
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop je 55.000-60.000 biljaka po hektaru u žetvi.

P64HE118 (75000 S)

P64HE118 (75000 S)
Visoko oleinski srednje kasni hibrid sa DuPont ExpressSun svojstvom. Sadržaj ulja: 45 - 46%. Sadržaj oleinske kiseline iznad 92%. Pozicija glave - polusavijena. Odlična tolerantnost na bolesti. Ima gen otpornosti na Volovod rase A - E. Za proizvodnju ulja sa visokim sadržajem oleinske kiseline. Obezbeđivanje izolacije udaljenosti od 500 metara od druge njive suncokreta je potrebna za dobijanje sadržaja oleinske kiseline preko 90%.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./Ha

EURALIS BELLA

EURALIS BELLA
Karakteristike: Tolerancija na volovod >G; 66 dana do cvetanja; vegetacija 105 dana; sadržaj ulja 49-51%. Morfologija: Visina biljke: niska; položaj glave: polusavijena. Preednosti: Dokazana stabilnost u višegodišnjoj proizvodnji; visoko prinosan; visoka tolerancija na bolesti.
Preporuke: Preporučena gustina setve
 • U povoljnim uslovima 60-65.000 biljaka/ha
 • U povoljnim uslovima 55-60.000 biljaka/ha

EURALIS VERONIKA 150.000 SEME SUNCOKRETA

EURALIS VERONIKA 150.000 SEME SUNCOKRETA
Karakteristike: Visoko prinosan hibrid; tolerantan na volovod A-F; vegetacija 110-115 dana; sadržaj ulja 52-53%; 70 dana do cvetanja. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok sadržaj ulja; visoko prinosan; tolerantan na bolesti.
Preporuke: Gustina setve (broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

VELKO

VELKO
Karakteristike: Tolerancija na volovod A-F; sadržaj ulja 45-47%; vegetacija 108-112 dana. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; odlična tolerancija na bolesti; odlična tolerancija na stresne uslove.
Preporuke: Preporučena gustina setve: 60 000 biljaka/ha

SUNFLORA CL

SUNFLORA CL
Karakteristike: Hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerantan); sadržaj ulja 44-47%; vegetacija 108-112 dana. Morfologija: Visina biljke: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; odlična tolerancija na bolesti.
Preporuke: Preporučena gustina setve: 60.000 biljaka/ha

SURIMI CL

SURIMI CL
Karakteristike: Hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan); sadržaj ulja 44-46%; vegetacija 105-110 dana. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; odlična tolerancija na bolesti; stabilnost u svim uslovima proizvodnje.
Preporuke: Preporučena gustina setve: 60 000 biljaka/ha

MARQUESA CLR

MARQUESA CLR
Karakteristike: Visoko prinosan hibrid; hibrid iz grupe Clearfield plus sistema (Imidazolinone tolerantan); sadržaj ulja 44-48%; vegetacija 105-115 dana. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; odlična tolerancija na bolesti; odlična tolerancija na poleganje stabla.
Preporuke: Preporučena gustina setve: 60 000 biljaka/ha

EURALIS BELLAMIS CL

EURALIS BELLAMIS CL
Karakteristije: Vegetacija 115-120 dana; sadržaj ulja: 49%; visoko prinosan. Morfologija: Visina biljke: srednje visoka; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Odličan rani porast; tolerantan hibrid na bolesti; tolerantan hibrid na stresne uslove.
Preporuke: Gustina setve
 • U povoljnim uslovima od 60-65.000 semena/ha
 • U povoljnim uslovima od 55-60.000 semena/ha

RWA SY FLAMENCO

RWA SY FLAMENCO
Srednje kasni hibrid. Srednje visok, stablo otporno na poleganje. Ujednačen habitus. Potencijal za dobru oplodnju. Otporan na Volovod (rase A -E). Visoko tolerantan na bolesti suncokreta. (Plasmopara, Sclerotinia Phomopsis). Potencijal na prinos: 4,5 t/ha. Sadržaj ulja: 48-52 %
Preporuke:
 • Preporučujem sklop: 60.000-70.000 biljaka/ha

P64HE133 (75000)

P64HE133 (75000)
Preporuke:

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se