Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

Sorte pšenice

Informacije o cenama i stanju zaliha

Novo na sajtu zz Sto-Vet, rezultati prinosa i ocene proizvoda. Upišite Vaše rezultate prinosa za sorte pšenice i pročitajte iskustva ostalih poljoprivrednika.

5 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izme?u zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreai):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

SY FALADO CELEST TOP

SY FALADO CELEST TOP
Rana sorta ozime pšenice sa osjem. Izbalansiran odnos u prinosu i kvalitetu. Veoma dobar kvalitet i sadržaj proteina. Zadovoljavajući kvalitet brašna. Čvrsto stablo srednje visine, obezbeđuje tolerantnost na poleganje. Visok koeficijent produktivnog bokorenja za maksimalne prinose. Visok stepen tolerantnosti na septorioze i Fusarium spp.. Sorta prilagođena za sve tipove zemljišta. Stabilnost i adaptabilnost u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
  • Preporučena gustina setve 400-450 klijavih zrna po m2 (220-250 kg/ha)
  • Dobro podnosi kako ranije tako i nešto kasnije rokove setve

INGENIO 25/1 CELEST TOP

INGENIO 25/1 CELEST TOP
Prva, visokokvalietna sorta pšenice iz kompanije Syngenta na tržištu.
Sorta ozime pšenice CCB Ingenio daje visok prinos, kvalitet i sigurnost!
Tokom postupka uvođenja u proizvodnju ostvaren je prosečni prinos od 8.8 t/ha, na pojedinim lokalitetima prinos je bio i iznad 10 t/ha u 2009 godini, dok je u 2010. prosečan prinos je dostigao 7.7 t/ha, a na pojedinim lokalitetima je prelazio 9 t/ha u proizvodnim uslovima.
Glavne karakteristike sorte CCB Ingenio:
- Visok prinos
- Stabilnost prinosa
- Kvalitet zrna
- Tolerantost na Fusarium
Biološke osobine sorte:
Sorta je sa osjem. Prosečna visina oko 95 cm, stablo je čvrsto i otporno na poleganje. Broj dana od setve do klasanja je prosečno 191 do 194. Oštećenje lista od izmrzavanja tokom zime 2009/2010 u skali 0-9 (0 nema oštecenja, a 9 potpuno oštećenje) bila je 1.6, što govori o izuzetnoj tolerantnosti sorte na hladnoću. Ingenio je odlično adaptiran za gajenje u našim agroekološkim uslovima.
Preporuke: Preporučujemo količinu semena od 175 do 195 kg semena/ha.

ILLICO

ILLICO
Pored prinosa i kvaliteta Illico se odlikuje izuzetno visokom tolerantnošcu na Fusarium klasa, a samim time i izuzetno niskim prisustvom mikotoksina (DON).
Tokom dve godine ispitivanja 2009/2010 i 2010/2011 Illico je postigao značajno viši prinos u odnosu na standardnu sortu sa prosečnim prinosom od 8.8 t/ha. Pored visokog prinosa prema JUS E.B. 200 i 200/1 standardu (hemijsko tehnološke karaktetistike brašna) svrstao se u I klasu, a po farinogramskim karakteristikama u A2 kvalitetnu grupu.
Po tehnološkim osobinama Illico je svrstan u grupu osnovnih sorti, a na nekim lokalitetima postizao je karakteristike na nivou sorte poboljšivača. Sorta Illico se gaji u Francuskoj i Italiji zemljama poznatim po visokim standardima u proizvodnji hleba I brašna što je svakako dodatna referenca ove sorte.
Rana/srednje rana sorta visine 95-100 cm, odlično bokorenje. Zbog voštane prevlake ima odličnu otpornost na zimu (izmrzavanje), kvalitetna sorta sa dobrim sadržajem proteina, klasa B1, izuzetno niski sadržaj mikotoksina (DON). Po vremenu sazrevanja srednje kasna sorta. Kvalitetna hlebna sorta.
Preporuke:
  • optimalni rokovi setve 10.-25.10.
  • norma setve 170 - 200 kg/ha.

SY MOISSON

SY MOISSON
SY Moisson je NOVA sorta pšenice koja se odlikuje izuzetnom stabilnošću i visokim potencijalom za prinos. Poseduje vrlo dobru tolerantnost na Fuzarium i Septorie. Prinos i određen stepen tolerantnosti na pepelnice, rđe i septorie su pokazatelji adaptiranosti na uslove gajenja pšenice u Srbiji. SY Moisson je univerzalna pšenica koja svojim osobinama osigurava optimalnu kombinaciju prinosa i kvaliteta.
Veoma adaptirana za gajenje u našim uslovima proizvodnje, ozima sorta sa osjem, srednje rana sorta, srednje visine. Izuzetno dobro prezimljuje, dobro se bokori.
Preporuke:
  • Preporučena gustina setve 400 - 450 biljaka/m2.
  • Preporučeni rokovi setve 15 - 25. oktobar.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izraeunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se