Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

Sorte pšenice

Informacije o cenama i stanju zaliha

Novo na sajtu zz Sto-Vet, rezultati prinosa i ocene proizvoda. Upišite Vaše rezultate prinosa za sorte pšenice i pročitajte iskustva ostalih poljoprivrednika.

15 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izme?u zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreai):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

NS ZVEZDANA OR. 25/1

NS ZVEZDANA OR. 25/1
Preporuke:

NS FUTURA 50/1

NS FUTURA 50/1
Preporuke:

NS ZVEZDANA PŠENICA + YUNTA QUATT

NS ZVEZDANA  PŠENICA + YUNTA  QUATT
NS Zvezdana, original seme tretirano Yunta Quattro-m. Odlična otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Visina biljaka oko 75 cm, masa 1000 zrna 40-45g, hektolitarska masa 83-87 kg, sadržaj proteina 12-15%, sadržaj vlažnog lepka 30-34%.
Odlična otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu, tehnološki kvalitet-odlična hlebna, odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 600-650 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.
Preporuke: Seme tretirano Yunta Quattro-m

NS SIMONIDA 50/1

NS SIMONIDA 50/1
Vrlodobra otpornost na zimu. Dobra tolerantnost na poleganje. vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu. Masa 1000 zrna 42-47g. Hektolitarska masa 83-87 kg. Odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač.
Sadržaj proteina 12-14%. Sadržaj vlažnog lepka 30-32%. Odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Preporuke:
  • Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 680-720 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 550-600 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.

NS ZVEZDANA - ORIG. 25/1

NS ZVEZDANA - ORIG. 25/1
Preporuke:

NS OBALA

NS OBALA
Preporuke:

NS RAPSODIJA

NS RAPSODIJA
Odlična otpornost na zimu. Otporna na poleganje. Veoma tolerantna na sušu. Otporna na pepelnicu. Hektolitarska masa 82-86 kg. Sadržaj proteina oko 13%. Kvalitetna klasa A2. Broj padanja oko 525 sec. Izuzetno adaptabilna sorta. Pokazala je odlične rezultate u mnogim evropskim zemljama. Nalazi se na listi sorti EU.
Preporuke: -

NS ZVEZDANA OR.50/1

NS ZVEZDANA OR.50/1
Odlična otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Visina biljaka oko 75 cm, masa 1000 zrna 40-45g, hektolitarska masa 83-87 kg, sadržaj proteina 12-15%, sadržaj vlažnog lepka 30-34%.
Odlična otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu, tehnološki kvalitet-odlična hlebna, odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 600-650 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.
Preporuke: -

NS ILINA 50/1

NS ILINA 50/1
Preporuke:

NS SIMONIDA ORIG.

NS SIMONIDA ORIG.
Preporuke:

NS MILA ORIG.

NS MILA ORIG.
Preporuke:

NS RENESANSA

NS RENESANSA
Dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Tolerantna na poleganje. Masa 1000 zrna 40-45 g. Hektolitarska masa 78-86 kg. Sadržaj proteina u proseku 13,5%. Sadržaj vlažnog glutena oko 31%. Kvalitetna klasa B1-A1. Broj padanja u proseku 210 sec. Renesansa je izuzetno adaptabilna sorta.
Preporuke: -

NS POBEDA

NS POBEDA
Vrlo dobra otpornost na zimu. Srednje kasna sorta. Dobra otpornost na poleganje, dobra otpornost na pepelnicu. Hektolitarska masa 80-87 kg. Sadržaj proteina 12-15%. Sadržaj vlažnog glutena oko 32%. Kvalitetna klasa B1-A1. Broj padanja u proseku 310 sec. Pobeda je izuzetno adaptabilna sorta.
Preporuke: -

NS LJILJANA

NS LJILJANA
Dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Dobra otpornost na lisnu rđu i pepelnicu. Visina biljaka oko 90cm. Masa 1000 zrna oko 44g., hektolitarska masa oko 86kg. Tehnološki kvalitet: poboljšivač-hlebna. Sadržaj proteina 13-16%. Sadržaj vlažnog lepka 32-37. Broj padanja 250-350 sec.
Zadovoljavajući prinos i kvalitet ostvaruje i u uslovima sušnog stresa.
Preporuke:
  • Visoke i stabilne prinose postiže u različitim uslovima proizvodnje.

NS DRAGANA

NS DRAGANA
Vrlo dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Dobra tolerantnost na poleganje, dobra otpornost na pepelnicu, vrlodobra otpornost na lisnu rđu. Masa 1000 zrna 45-50g. hektolitarska masa 82-87kg. Hlebna sorta. Sadržaj proteina 12-14%. Sadržaj vlažnog lepka oko 32%.
Preporuke:
  • Dragana je adaptabilna sorta sa skromnim zahtevima za mineralnim hranivima.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izraeunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se