Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

BG IKONA 2S 25/1 DIVIDEND

BG IKONA 2S 25/1  DIVIDEND
  • VOJVODINA AGRAR DCB

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/kom:   55,00 din.

Nema rezultata prinosa sorte BG IKONA 2S 25/1 DIVIDEND

Ocenite sortu

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   BG IKONA 2S 25/1 DIVIDEND

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izmedu zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak izmedu redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreci):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Preuzeto iz intervjua

BG Ikona 2S. Dvosezonske sorte 2S koje su stvorili Unigenetic i Biogranum sadrže pažljivo izbalansiranu ozimu i jaru genetiku. 2S sorte su ispitivane i registrovane u direktnom poređenju i sa ozimim i sa jarim standardima i obezbeđuju sigurnost i uspešnu proizvodnju strnih žita u današnjim izmenjenim klimatskim uslovima.
Trenutno, u tipu 2S strnih žita, Unigenetic i Biogranum imaju registrovane na evropskoj i srpskoj sortnoj listi dve sorte pšenice (BG Ikona 2S, BG Freska 2S), dve durum pšenice (BG Duriamo 2S, BG Flexadur 2S) i dva tritikalea (BG Triamo 2S, BG Triflex 2S).

Preporuke:

Dostupne prvi put 2020. godine, na srpskom i inostranom tržištu, 2S strna žita donose sledeće prednosti:

  • mogu se uspešno sejati od oktobra do kraja marta sledeće godine
  • moguća je naknadna setva (usejavanje) u slučaju problema u proizvodnji osnovnog useva strnih žita iz ozime setve
  • izuzetan potencijal za brzo nicanje i početni porast
  • izuzetna prilagodljivost i tolerancija na sušu i toplotni stres tokom vegetacije, a naročito u periodu nalivanja zrna
  • stabilnost prinosa zrna u različitim uslovima sredine i u različitim godinama
  • ostvaruju prinos zrna na nivou pravih ozimih i pravih jarih sorti vrhunski tehnološki kvalitet 2S pšenice

Sorte 2S tipa imaju potencijal da sa manje vlage u zemljištu brzo formiraju korenov sistem, intenzivno krenu u početni porast, da efikasno stvaraju biomasu i da se u kasnijim fazama vegetacije efikasno prilagođavaju uslovima sredine. Odlični rezultati prinosa i kvaliteta i njihova stabilnost u višegodišnjim testiranjima na više od deset lokaliteta centralne i jugoistočne Evrope, dokazuju da 2S sortiment odlikuje izuzetna prilagodljivost izmenjenim klimatskim uslovima.

Prof. Kobiljski posebno ističe sortu pšenice BG Ikona 2S, i kaže su u strukturi gajenih sorti u Srbiji i regionu već skoro deceniju dominanto zastupljene sorte visokog prinosa i veoma lošeg tehnološkog kvaliteta. Dok se u gajenom sortimentu pšenice u Srbiji prosečan sadržaj proteina uglavnom kreće od 11- 13,5 %, BG Ikona 2S ima sadržaj proteina i do 18,7%. Sadržaj vlažnog glutena kod trenutno gajenih sorti je najčešće oko 25%, a kod ove sorte ide i do 42%. Broj padanja, što je takođe bitan parametar kvaliteta, kod ove sorte je oko 500 sec, a do sada se u praksi sve preko 250 sec smatralo odličnim. Sve u svemu, vrednosti osnovnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta kod ove dvosezonske sorte je daleko iznad svih sorti koje sada dominiraju na poljima Srbije i Evrope.

Istovremeno, BG Ikona 2S je u 2019. godini ostvarila i izuzetne rezultate u pogledu rodnosti u demo ogledima u Srbiji i regionu. Tako je npr. u Somboru u konkurenciji 72 sorte bila na devetom, a u Pančevu od 66 sorti na petom mestu po ostvarenom prinosu zrna. Zbog navedenog, potpuno je jasno da dileme oko toga da li je neka sorta prinosna ili kvalitetna kod BG Ikone 2S nema – ona je i jedno i drugo.

Po pitanju gajenja durum pšenice, glavni limitirajući faktori na našim prostorima su loša tolerantnost na niske temperature i izmrzavanje useva u ozimoj setvi i niski prinosi zrna u jaroj setvi. Uprkos činjenici da se radi o dvosezonskim sortama durum pšenice, sorte BG Duriamo 2S i BG Flexadur 2S poseduju izvanrednu tolerantnost na niske temperature i to na nivou najtolerantnijih sorti duruma u svetu. Istovremeno njihov potencijal za prinos je na nivou najrodnijih sorti duruma ozimog i jarog tipa.

Ove godine jedan deo sortimenta biće predstavljen u deset demo ogleda u Srbiji na kojima će se ova nova genetika upoređivati sa sortama svih selekcionih kuća koja seme strnih žita plasiraju u Srbiji.

U godini kada država diže rampu za uvoz tuđeg hlebnog zrna zasnovani su semenski usevi sorte BG Ikona 2S u Srbiji i zemljama EU. Seme će tako, po prvi put, biti dostupno i proizvođačima merkantilnog zrna u 2020 godini.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA