Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

Hibridi kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

10 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

MASS 34.B AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)

MASS 34.B AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)
IZUZETNO RANI I STABILAN. Odlično otpuštanje vlage i rana žetva. FAO 300 KOJI RAĐA KAO FAO 400. Biljka nižeg rasta i nisko postavljen klip. ODLIČAN POČETNI PORAST. Idealan za raniju setvu.
Visina biljke: Srednje niska. Položaj klipa: Nisko. Tip zrna: Zuban. Broj redova: 16-18. Broj zrna u redu: 32-38. Masa 1000 zrna: 320-340g. Cvetanje: 915°C. Sazrevanje zrna– 32%H20: 1790°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis ) opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 84.000 biljaka/ha

MASS 48.L AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)

MASS 48.L AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)
Za sve tipove zemljišta. VRHUNSKI REZULTATI. Brzo otpuštanje vlage. RANO CVETANJE. Odlična oplodnja.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Srednje - visok. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 16-18. Broj zrna u redu : 32-36. Masa 1000 zrna : 340-360g. Cvetanje : 980°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1660°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 1930°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis ). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (za zrno) 75.000 biljaka/ha

MASS 35.K FORCE 20CS (50.000)

MASS 35.K FORCE 20CS (50.000)
IZUZETAN POČETNI PORAST. Otpornost na niske temperature. VISOKO TOLERANTAN. Odlična tolerancija na fusarium klipa. KRATKA VEGETACIJA. Odlična postrna silaža.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Srednje. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 16. Broj zrna u redu : 30-32. Masa 1000 zrna : 320-340g. Cvetanje : 910°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1610°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 1870°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (za silažu i zrno) 84.000 biljaka/ha

MASS 40.F FORCE 20CS (50.000)

MASS 40.F FORCE 20CS (50.000)
BRZO OTPUŠTANJE VLAGE. Optimalno vreme žetve. FLEKSIBILAN. Višenamenski hibrid. POSTRNA SILAŽA. Stay green efekat.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Srednje - visok. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 16-18. Broj zrna u redu : 32-36. Masa 1000 zrna : 340-360g. Cvetanje : 980°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1660°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 1930°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (za silažu i zrno) 84.000 biljaka/ha

PELOTA FORCE 20CS

PELOTA FORCE 20CS
Visok potencijal prinosa zrna i silaže. STAY GREEN EFEKAT. Više dana za siliranje. ZDRAVA BILJKA IZUZETNE SVARLJIVOSTI. Visoka tolerancija na bolesti klipa.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Visoko. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 16-18. Broj zrna u redu : 32-34. Masa 1000 zrna : 320-340g. Cvetanje : 1045°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1710°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 1990°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (za zrno) 75.000 biljaka/ha
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (za silažu) 84.000 biljaka/ha

MASS 56.A AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)

MASS 56.A AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)
ODLIČAN KVALITET ZRNA. Tolerancija na bolesti klipa. BRZO OTPUŠTANJE VLAGE. Snižava troškove sušenja.
Visina biljke : Srednje - visoka. Položaj klipa : Srednje. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 18-22. Broj zrna u redu : 34-38. Masa 1000 zrna : 360-380g. Cvetanje : 1030°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 2000°C (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (zrno) 75.000 biljaka/ha

MASS 70.F AGROSTART+FORCE 20CS 50.000

MASS 70.F AGROSTART+FORCE 20CS 50.000
Prinos i klipa i silaže. STAY GREEN EFEKAT. Više dana za siliranje. STABILNOST. Kasni hibrid sa dobrim ponašanjem u sušnim uslovima.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Nisko. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 18-20. Broj zrna u redu : 36-40. Masa 1000 zrna : 360-380g. Cvetanje : 1040°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1860°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 2030°C (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (zrno) 68.000 biljaka/ha
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (silaža) 75.000 biljaka/ha

MASS 56.A AGROSTART+FORCE 20CS 25.000

MASS 56.A AGROSTART+FORCE 20CS 25.000
ODLIČAN KVALITET ZRNA. Tolerancija na bolesti klipa. BRZO OTPUŠTANJE VLAGE. Snižava troškove sušenja.
Visina biljke : Srednje - visoka. Položaj klipa : Srednje. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 18-22. Broj zrna u redu : 34-38. Masa 1000 zrna : 360-380g. Cvetanje : 1030°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 2000°C (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (zrno) 75.000 biljaka/ha

MASS 59.P FORCE 20CS (50.000)

MASS 59.P FORCE 20CS (50.000)
Za sigurnost u sušnim godinama. ZRNO I KLIP. Podjednako dobar za obe namene. POTENCIJAL ZA SVE USLOVE PROIZVODNJE. Za visok profit po hektaru.
Visina biljke : Srednje - niska. Položaj klipa : Nisko. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 16-18. Broj zrna u redu : 34-38. Masa 1000 zrna : 340-360g. Cvetanje : 995°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 2060°C (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (zrno) 75.000 biljaka/ha

MASS 70.F AGROSTART+FORCE 20CS 25.000

MASS 70.F AGROSTART+FORCE 20CS 25.000
Prinos i klipa i silaže. STAY GREEN EFEKAT. Više dana za siliranje. STABILNOST. Kasni hibrid sa dobrim ponašanjem u sušnim uslovima.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Nisko. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 18-20. Broj zrna u redu : 36-40. Masa 1000 zrna : 360-380g. Cvetanje : 1040°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1860°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 2030°C (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (zrno) 68.000 biljaka/ha
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (silaža) 75.000 biljaka/ha

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se