Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

Hibridi kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

9 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

RAGT BERGXXON

RAGT BERGXXON
Tip zrna : Zuban. Hibrid koji dobro podnosi stresne uslove proizvodnje i daje stabilne prinose na svim tipovima zemljišta. Karakteriše ga niska vlaga u berbi. Broj zrna u redu: 36 – 38. Broj redova zrna na klipu: 16 – 18. Masa 1000 zrna: 340 – 360g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 66-72.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 19 do 22 cm

RAGT TYREXX

RAGT TYREXX
Tip zrna : Zuban. Srednje kasni hibrid rekordnog prinosa. Kvalitetno zrno, izrazito dugačak klip i tanka kočanka. Stablo visoko do 380cm, dostiže zrelost za 128–130 dana. Broj zrna u redu: 40 – 42. Broj redova zrna na klipu: 14 – 16. Masa 1000 zrna: 380 – 410g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 65-70.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 21 do 23 cm
 • Kod berbe u klipu preporučuje se vlaga od 24 do 27%

RAGT AXXO

RAGT AXXO
Tip zrna: Zuban. Srednje rani hibrid za intenzivne uslove gajenja i primenjenu punu agrotehniku. Karakteriše ga niska vlaga i rana berba. Dostiže zrelost za 117–120 dana. Broj zrna u redu: 28 – 34. Broj redova zrna na klipu: 18 – 20. Masa 1000 zrna: 320 – 340g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 66-72.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 19 do 22 cm

RAGT RULEXX

RAGT RULEXX
Tip zrna: Zuban. Hibrid srednje veličine, otporan na sušu. Broj zrna u redu: 28 – 30. Broj redova zrna na klipu: 16. Masa 1000 zrna: 330 – 350g. Poseduje jak rani vigor. Dobro podnosi stresne uslove i daje siguran rod sa niskom vlagom. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 70-79.000 biljka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 18 do 20 cm

RAGT FUTURIXX

RAGT FUTURIXX
Tip zrna: Zuban. Rani hibrid, poseduje jak rani vigor. Odlična oplodnja, teški klipovi. Odlična konzistencija klipova. Visok prinos – siguran rod. Brzo otpuštanje vlage. Broj zrna u redu: 30-32, broj redova zrna na klipu: 17. Masa 1000 zrna: 330 – 350g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 73-79.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 18 do 20 cm

RAGT EXXUPERY

RAGT EXXUPERY
Tip zrna: Zuban. Visoko produktivni hibrid, klipovi srednje veličine, kompaktni i odlično popunjeni. Biljka visokog i brzog porasta. Hibrid otporan na poleganje. Dobro podnosi stresne uslove. Broj zrna u redu: 34 – 38. Broj redova zrna na klipu: 18. Masa 1000 zrna: 360 – 380g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 68-72.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 19 do 21 cm

RAGT PIXXTOL

RAGT PIXXTOL
Tip hibrida: zuban. Broj zrna u redu: 28 - 32. Masa 1000 zrna 340 - 360 grama.
Srednje visoka biljka. Umereno erektofilni listovi. Klipovi sa visokim potencijalom za prinos. Izuzetno brzo otpuštanje vlage. Visoka tolerantnost na poleganje. opširnije
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 71.000 - 75.000 biljaka po hektaru
 • Preporučeni razmak u redu: od 18 do 20 cm

RAGT RIVOXX

RAGT RIVOXX
Lepo razvijena biljka sa polu uspravljenim listovima. Jak rani vigor. Dobre stay green osobine. Dobro se prilagođava svim uslovima proizvodnje, dobro podnosi lošije uslove gajenja. Visoka tolerantnost na poleganje. Dobro oprašivanje i zdravi klipovi. Visok potencial rodnosti. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 79-84.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 16 do 18 cm

RAGT FESTILO

RAGT FESTILO
Preporuke:

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se