Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

Hibridi kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

12 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

RWA INCLUSIV

RWA INCLUSIV
LG Inclusiv. Tip zuban. Biljka je srednje visine, otporna na poleganje. Hibrid izuzetno visokog prinosa sa veoma brzim otpuštanjem vlage. Hibrid je veoma tolerantan na stresne uslove. Namenjen je za sve tipove zemljišta. Srednji položaj klipa. Klip je izuzetno krupan. Visok stepen oplodnje u stresnim uslovima. Broj redova u preseku klipa: 18-20. Broj zrna u redu: 38. Masa 1000 zrna: 330 g. opširnije
Preporuke:
 • Optimalni uslovi proizvodnje: 75.000-78.000 biljaka/ha
 • Lošiji uslovi proizvodnje: 68.000 biljaka/ha

RWA GASTI CS

RWA GASTI CS
Visoko rodan srednje kasni hibrid. Izuzetno adaptibilan na sušu i uslove stresa. Odlična oplodnja u sušnim uslovima. Visoka otpornost na sušne uslove daje ovom hibridu prinose koji se očekuju od kasnijih grupa zrenja. Klip ima 18-20 redova zrna u tipu zubana. Pogodan za gajenje u svim regionima zbog svoje fleksibilnosti. Dobro podnosi lošiji kvalitet zemljišta. Pogodan na parcelama gde je predusev šećerna repa. Na dobrim zemljištima sa dobrom agrotehnikom vrlo visoki prinosi. Otporan na poleganje. Stablo i koren odlične čvrstoće. Otpuštanje vlage u jesen u proseku. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 72.000 biljaka/ha (20 cm)

RWA ULIXXE

RWA ULIXXE
Tip zuban. Čvrsto stablo sa izuzetnom otpornošću na poleganje. Krupan klip za FAO grupu kojoj pripada sa 18-20 redova zrna. Odličan potencijal na prinos. U dobrim uslovima teži formiranju dva klipa na stablu. Odlično podnosi stresne uslove. Odlična otpornost na najvažnije bolesti kukuruza. Masa 1.000 semena: 330-340g. Preporučuje se na zemljištima gde je predusev šećerna repa. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 75.000-78.000 biljaka/ha (18-19 cm)

RWA TWEETOR

RWA TWEETOR
Tip zuban. Izuzetno dobar habitus, otporan na poleganje. Klipovi masivni, dobro razvijeni, dobro pozicionirani u osnovi. Korenov sistem vrlo razvijen. Izuzetan potencijal na prinos. Dobar početni porast. Visoka otpornost na najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza. Broj redova: 18 - 20. Broj zrna u redu: 32 - 34. Masa 1.000 semena: 350 g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 75.000 biljaka/ha

RWA AKINOM

RWA AKINOM
Tip zuban. Stabljika je robusna, čvrsta i vrlo otporna na poleganje. Potencijal prinosa je izuzetno visok. Namenjen je za sve tipove tla. Tolerantan na sušu. Vrlo brzo otpušta vlagu. Srednji položaj klipa. Ima dobru tolerantnost na Fusarium. Klip je vrlo krupan sa dubokim zrnom. Broj redova: 20 - 22. Broj zrna u redu: 31 - 40. Masa 1.000 semena: 350 370 g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 70.000-72.000 biljaka/ha
 • Preporučeni sklop: loši uslovi proizvodnje 65.000 biljaka/ha

RWA AXXYS

RWA AXXYS
Tip zuban. Stablo srednje visine, sa centralnom pozicijom klipa. Pogodan za proizvodnju na višim terenima i zemljištima lošijeg kvaliteta. U stresnim uslovima oplodnja na visokom nivou. Odličan potencijal na prinos. Hibrid odlikuje 16-18 redova zrna i 28-30 zrna u redu. Masa 1.000 semena: 320-340g. Pogodan za proizvodnju postrne silaže. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 78.000 biljaka/ha (18,5 cm)

RWA AJOWAN

RWA AJOWAN
LG Ajowan. Tip Zuban. Veoma brz početni porast. Hibrid ima visok prinos zrna kako u stresnim tako i u povoljnim uslovima proizvodnje. Biljka je srednje visine, sa odličnom otpornošću na poleganje. Klip je izuzetno krupan. Visok stepen oplodnje u stresnim uslovima. Izuzetno brzo otpuštanje vlage. Broj redova u preseku klipa: 16-18. Broj zrna u redu: 33. Masa 1.000 zrna: 353g. opširnije
Preporuke:
 • Optimalni uslovi proizvodnje: 75.000-80.000 biljaka/ha
 • Lošiji uslovi proizvodnje: 68.000 biljaka/ha

RWA HEXXAGONE

RWA HEXXAGONE
LG Hexxagone. Tip zuban. Odlikuje ga izuzetno brz početni porast. Stablo je srednje visine, sa odličnim karakteristikamakoje mu pružaju izuzetno dobru otpornost na poleganje. Srednji položaj klipa. Veoma visok potencijal prinosa. Brzo otpuštanje vlage. Prilagodljiv svim uslovima proizvodnje. Broj redova u preseku klipa: 16-18. Broj zrna u redu: 30-32. Masa 1.000 zrna: 330-360. opširnije
Preporuke:
 • Optimalni uslovi proizvodnje: 78.000 biljaka/ha
 • Lošiji uslovi proizvodnje: 70.000 biljaka/ha

RWA LEXXTOUR DUO

RWA LEXXTOUR DUO
LG Lexxtour DUO. Hibrid kukuruza otporan prema herbicidu FOCUS ULTRA. Brz početni porast. Izuzetno stabilan u svim uslovima proizvodnje. Stablo srednje visine, otporno na poleganje. Vrlo brzo otpuštanje vlage. Namena za zrno. Potencijal prinosa preko 14 tona/ha. opširnije
Preporuke:
 • Optimalni uslovi proizvodnje: 75.000-78.000 biljaka/ha
 • Lošiji uslovi proizvodnje: 68.000 biljaka/ha

RWA GLORIETT

RWA GLORIETT
Preporuke:

RWA URBANIX

RWA URBANIX
Visok potencijal prinosa. Izuzetno brz početni porast. Stablo srednje visine, otporno na poleganje. Srednji položaj klipa. Stabilan na svim tipovima zemljišta. Prilagodljiv stresnim uslovima proizvodnje. Visoka otpornost na sve najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza. Broj redova: 18. Broj zrna u redu: 29-33. Masa 1000 semena: 350-370 g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 75.000-78.000 biljaka/ha
 • Preporučeni sklop: loši uslovi proizvodnje 68.000 biljaka/ha

RWA ACIMILL

RWA ACIMILL
Tip zuban. Visok potencijal na prinos. Biljka srednje visine, klip je pozicioniran srednje visoko. Hibrid odlikuje do 20 redova zrna, sa prosečno 31-32 zrna u redu. Masa 1.000 semena: 346g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 72.000 biljaka/ha (19,5-20 cm)

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se