Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

Hibridi kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

23 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

KWS KASHMIR

KWS KASHMIR
IZRAŽENA STABILNOST PRINOSA.
Hibrid za zrno sa izuzetno visokim potencijalom za prinos uz istovremeno izraženu stabilnost prinosa. Otvorenost komušine omogućava brzo otpuštanje vlage iz zrna. Razgranata metlica omogućava veliku produkciju polena i efikasniju polinaciju. Efikasno nalivanje zrna. Dobra tolerantnost na fuzarijum klipa i stabla. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS SMARAGD P4G

KWS SMARAGD P4G
PLUS4GRAIN - HIBRID VISOKE ADAPTIBILNOSTI
Izrazito visokih prinosa u intenzivnim uslovima proizvodnje. Klip je dobro pokriven komušinom u toku nalivanja zrna, dok se komušiina otvara u periodu otpuštanja vlage zrna. Dobro podnosi visoke letnje temperature. Adaptibilan je u proizvodnji na težim (glinovitim) zemljištima. Klip je potpuno završen sa 18 redova zrna. Visoka tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS PHILIP

KWS PHILIP
MOĆAN PROIZVODNI POTENCIJAL.
Visok prinos zrna u intenzivnim uslovima proizvodnje. Izuzetno dobro reaguje na intenzivnu agrotehniku. Veoma dobar rani porast. Razgranata metlica omogućava velikuprodukciju polena i efikasniju polinaciju. Izražen staygreen. Dugačak klip sa velikim brojem zrna u redu. Visoka tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 68 – 75.000

KWS ROMERO

KWS ROMERO
PRAVI BORAC.
Izražena stabilnost prinosa zrna, naročito u stresnijim uslovima proizvodnje. Stabilni prinosi i u uslovima suše. Dobra tolerantost na fuzarijum klipa i stabla. Stabilnost mase 1000 zrna. Brzo otpuštanje vlage. Intenzivan rani poras. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 68 – 75.000

KWS ORLANDO

KWS ORLANDO
Visoka stabilnost u uslovima suše i visokih temperatura. Srednje visoka, stabilna biljka. Sinhronizovano prašenje i svilanje. Izražena tolerantnost na fuzarijum klipa. Brzo otpuštanje vlage iz zrna, pogodan za kombajniranje. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS KOLUMBARIS

KWS KOLUMBARIS
KWS KOLUMBARIS je hibrid za susu, laka i teska zemljista ( velika pouzdanost prinosa ) Kompaktan klip sa 16 do 18 redova zrna Zrno je u tipu zubana, uzano i dugacko, duboko usadjeno u kocanku i atraktivne boje Kompaktna biljka izrazene staygreen osobine, tolerantna na stresne uslove Biljke srednje visine i srednjeg polozaja klipa opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS KONFITES

KWS KONFITES
Sampion u susi i vrlo visokim temperaturama. Visoka tolerantnost na bolesti stabla, lista, klipa- sigurniji prinos i u stresnijim uslovima proizvodnje. Dobar kvalitet zrna, visoka hektolitarska masa - dobar odnos visine prinosa i kvaliteta zrna. Visoka tolerantnost na lom i poleganje stabla - manji gubici pri kombajniranju. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS KAPITOLIS

KWS KAPITOLIS
Kws Kapitolis odlikuje izrazito visok potencijal prinosa i niska vlaga, izražene komponente prinosa. Visoka biljka sa velikim listovima. Tolerantnost na fuzarium klipa. Izražen staygreen. Pogodan za srednje i dobre uslove proizvodnje. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS LUKAS

KWS LUKAS
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve za zrno (biljaka/ha) 65 – 71.000
 • Gustina setve za silažu (biljaka/ha) 68 – 79.000
opširnije
Preporuke:

KWS KLEOPATRAS

KWS KLEOPATRAS
Hibrid visoke adaptibilnosti i stabilnosti prinosa zrna. Visok potencijal prinosa za FAO grupu 300. Dugačak, potpuno završen klip sa 14-16 redova zrna. Brzo otpuštanje vlage iz zrna. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 71.000

KWS KOLLEGAS

KWS KOLLEGAS
Visok potencijal prinosa zrna. Stabilnost prinosa u uslovima suše i viokih temperatura. Otvorena i razgranata metlica omogućava efikasniju polinaciju. Brzo otpuštanje vlage iz zrna, pogodan za kombajniranje. Izražen staygreen, efikasno nalivanje zrna. Stabilnost broja redova zrna i mase 1000 zrna. Pogodan za gajenje u dobrim i srednjim uslovima proizvodnje opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS KERBANIS

KWS KERBANIS
KWS Kerbanis je namenjen za proizvodnju zrna, proizvodnju silaže visoko vlažnog zrna, berbu u klipu i proizvodnju silaže cele biljke. Pogodan je za raniju setvu i zahvaljujući tome izuzetno brzo razvija dobro razgranjen koren koji kasnije bolje obezbeđuje i održava svežinu bogate lisne mase i naglašeno jak „stay green“ efekat. Odlična jacina stabla u stresnim uslovima. Visoka biljka sa srednje - visoko postavljenim klipom. Veliki klip sa 18 do 22 reda srednje do krupnih zrna. Vrlo dobra tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000

KWS 2370 (FORCE)

KWS 2370 (FORCE)
Visoki prinosi zrna u uslovima suše. Vrlo dobra tolerantnost na bolesti stabla, listova i klipa. Odličan na visokoproduktivnim zemljištima. Klip sa 16 redova zrna, uvek potpuno završen. Izuzetno pogodan za kasnije rokove setve ili postrno opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 75 – 84.000

KWS 4484

KWS 4484
Hibrid visoke adaptibilnosti i stabilnosti prinosa zrna. Visok potencijal prinosa za FAO grupu 300. Dugačak, potpuno završen klip sa 14-16 redova zrna. Brzo otpuštanje vlage iz zrna. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS MIKADO

KWS MIKADO
Rekordni prinosi kvalitetnog zrna i silaže. Velika lisna površina, listovi dugo ostaju zeleni. Visoko i čvrsto stablo, dugačkog klipa sa 16 -18 redova zrna. Visok sadržaj proteina u zrnu. Velika masa 1000 zrna i hektolitarska masa. Zrno je tipa zubana, široko i ima veliku površinu.
Jedini hibrid sa super stay green osobinom koja omogućava dužu fiziološku aktivnost biljke i visok hranljivi potencijal silaže. Rano obrazovanje skroba - vrlo je rana realizacija optimalnog kvaliteta stočne hrane. Ima produžen period spremanja silaže u optimalnoj zrelosti (mlečna linija na sredini). Širim zrnom se dobija veća verovatnoća da će svako zrno u silaži biti samleveno ili zgnječeno.
Masa 1000 zrna (g): 390-400. Udeo proteina u zrnu (%): 9,1-10,2. Broj redova zrna: 16-18. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 65 - 79.000 biljaka po ha
 • Optimalan/raniji i srednji rok setve za dati region
 • Silaža: 70.000 - 85.000 u zavisnosti od uslova gajenja
 • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje, silažni kukuruz, biogas

KWS KONSENS

KWS KONSENS
Odličan potencijal za prinos zrna i silaže. Visoka biljka sa srednje-visoko postavljenim klipom. Veliki klip sa 18 - 22 reda krupnih zrna. Zrno je tipa zubana, uzano i dugačko što mu omogućava veoma brzo otpuštanje vlage. Izuzetan rani porast.
Odličan izbor za proizvođače koji još nisu odlučili da li će žetvu obaviti u klipu ili zrnu. Odlične tolerantnosti na bolesti: stabla, lista i klipa. Berba u klipu laka i bez gubitaka. Odlični prinosi u različitim agroekološkim uslovima.
Masa 1000 zrna (g): 380-400. Udeo proteina u zrnu (%): 9,0-9,8. Broj redova zrna: 18-22. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Preporučena gustina setve: 65.000 - 79.000 biljaka po ha
 • Optimalan/raniji i srednji rok setve za dati region
 • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje i živinu

KWS KERMES

KWS KERMES
Rekordan prinos kvalitetnog zrna sa hibridom KWS Kermes. Zrno je tipa zubana duboko usađeno u kočanku. Izrazito dug klip sa preko 1000 zrna. Kompaktan klipa sa 18 - 24 reda zrna (klip sa 250 do 400 g suvog zrna). Visok sadržaj proteina u zrnu. Robustno i visoko stablo, velika lisna površina.
Profitno potencijalni hibrid. Rekorder u svim krajevima gde se gaji. Pogodan i za najranije setve. Veličina klipa je vrlo prilagodljiva različitim uslovima proizvodnje – dobijanje maksimalnog prinosa u datim uslovima.
Masa 1000 zrna (g): 390-410. Udeo proteina u zrnu (%): 9,1-10,1. Broj redova zrna: 18-24. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Preporučena gustina setve:65.000-79.000 biljaka po ha
 • Optimalan / raniji i srednji rok setve za dati region
 • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje, silažni kukuruz, biogas

KWS 3381

KWS 3381
Visoki i stabilni prinosi zrna u razlicitim agroekoloskim uslovima. Klip srednje velicine, 16 - 18 redova zrna. Brzo otpusta vlagu, pogodan za kombajniranje. Visok sadrzaj proteina u zrnu. Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladistenja. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Preporučena gustina setve: 71.000-84.000 biljaka po ha.
 • Optimalan/raniji i srednji rok setve za dati region
 • Može da se gaji u zakasneloj setvi, majska setva posle senaža i postrno u sistemu za navodnjavanje
 • Može da se gaji za postrnu silažu i daje odlične rezultate
 • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje

KWS KRABAS

KWS KRABAS
Stabilan u razlicitim agroekoloskim uslovima. Zrno narandzaste -crvene boje i bogato proteinima. Veoma tolerantan na bolesti koje napadaju stablo, list i klip. Zrno je u tipu polutvrdunca, ima visok procenat karotina, kao i povoljan odnos sadrzaja proteina i masnih kiselina i pogodno je za ishranu zivine i svinja. Brzo otpusta vlagu, pogodan za kombajniranje. Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladistena. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Preporučena gustina setve: 71 - 79.000 biljaka po ha
 • Optimalan/raniji i srednji rok setve za dati region
 • Može da se gaji u zakasneloj setvi, majska setva posle senaža i postrno u sistemu za avodnjavanje
 • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje i živinu

KWS BALASCO

KWS BALASCO
KWS Balasco, fleksibilnost i rodnost. Visok prinos zrna i u stresnim uslovima - sigurniji prinos. Visoka biljka u tipu zubana sa izrazenom stay green osobinom - duza asimilacija hranljivih materija. Veoma dobro otpustanje vlage iz zrna. Pogodan u postrnoj setvi za silazu. Pokazuje izuzetnu adaptabilnost na različite tipove zemljišta te visoku tolerantnost na klimatski stresne uslove proizvodnje odnosno sušu. Formira završen klip sa 18-20 redova zrna na crvenom oklasku. Zrno je krupno i naglašeno žute boje, dobrih hranljivih vrednosti te se ističe jako brzim otpuštanjem vlage iz zrna. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000

KWS KALIMNOS

KWS KALIMNOS
Izrazito visoki prinosi u uslovima intenzivne agrotehnike. Veoma dobro podnosi stresne uslove koji prate proizvodnju kukuruza. Kompaktan klip sa 16 - 18 redova zrna. Visoka biljka sa vrlo dobrom staygreen osobinom. Stablo je visoko i elastično. Dobar je za silažu (postrno). Zrno je u tipu zubana, uzano i dugačko, duboko usađeno u kočanku. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se