Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

LG 30.369 / LIMANOVA /

LG 30.369 / LIMANOVA /
  • LG
  • 380

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   4.959,00 din.

2 rezultata prinosa hibrida LG 30.369 / LIMANOVA /

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   LG 30.369 / LIMANOVA /

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

LG 30.369/LIMANOVA karakteriše Visok potencijal i stabilnost prinosa . Nova genetika koju prati izražena tolerancija na stres i najzastupljenije bolesti Nisko kompaknto stablo . Veoma lak za kombajniranje, uz malo žetvenih ostataka. Štedi vreme, kombajn i gorivo. Veoma ekonomičan i praktičan . Nizak sadržaj vlage. Hibrid koji rano oslobađa parcelu, idealan predusev za pšenicu.

Napomena

Tretiran stimulatorom rasta STARCOVER.
Nova tehnologija, ubrzava rast i olakšava pristup hranljivim materijama iz zemljišta. Više dostupnog fosfora. Sadrži AgRho® GSB30, prirodni makromolekul koji se nanosi na seme. Kad dospe u zemljište, delimično se rastvara, raspršuje i absorbuje u vidu oreola oko semena.
IT45 = Rhizobacteria – „stimulator“ rasta . Stimuliše razvoj korenskih dlačica. Oslobađa hraniva vezana u zemljištu. Kolonizacija rizosfere – zaštitni pojas. SIMBIOZA: biljka hrani bakterije, koje za uzvrat rastvaraju / pretvaraju fosfor u lako dostupan oblik biljci i stimulišu razvoj korenovog sistema.

Preporuke:

  • Preporučena gustina setve: 18 - 20 cm
  • Hibrid namenjen za kombajniranje

Rezultati prinosa kukuruza LG 30.369 / LIMANOVA /

Igor Dulić       2020 godina       Stari Žednik
LG 30.369 / LIMANOVA /
Prinos po hektaru (kg/ha): Vlaga (%): Sejaću ponovo: Ocena odnosa prinosa i cene semena: Ocena odnosa cene i kvaliteta semena (klijavost...): Hektolitar (kvalitet zrna):
8690 13.6 Da 4 4 75

Niska mala stabljika,lako se kombajnira,jako rano dospeva i mora rano da se skida sa parcele. Ove godine 3.sep je vlaga bila 13.6%. Retko kad je rekorder ali izuzetno stabilan hibrid za sve uslove.

Mario Dulić       2017 godina       Đurđin
LG 30.369 / LIMANOVA /
Prinos po hektaru (kg/ha): Vlaga (%): Sejaću ponovo: Ocena odnosa prinosa i cene semena: Ocena odnosa cene i kvaliteta semena (klijavost...): Hektolitar (kvalitet zrna):
11903 15,4 Da 5 5 -

U ogledu od 13 hibrida (hibridi 3 semenske kuće) je dao najbolji prinos. Osnovno đubrenje u jesen je izostavljeno (analiza zemljišta je pokazala da ne treba), u proleće je primenjeno 180 kg/ha UREA pred setveno.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA