Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

DKC 6101 (80.000)

DKC 6101 (80.000)
  • DEKALB
  • 610

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   0,00 din.

Nema rezultata prinosa hibrida DKC 6101 (80.000)

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   DKC 6101 (80.000)

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Hibrid namenjen prvenstveno za kombajniranje. Pokazao se kao dobar za berač i silažu. DKC6101 sa punim pravom nosi titulu hibrida za sve uslove zbog svoje odlične adaptabilnosti i tolerantnosti na stres u različitim proizvodnim uslovima. Srednje visoka biljka, jakog i snažnog stabla. Klip je velik i debeo sa duboko usađenim zrnom. 2013. godine DKC6101 je u ogledima bio najbolji hibrid u kasnim FAO grupama. Hibrid se pokazao kao izuzetno tolerantan na letnju sušu. DKC6101 je hibrid „Ear fl ex“ tipa tako da za postizanje visokih prinosa uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid zahteva sklopove oko 70.000 biljaka/ha u žetvi.

Preporuke:

  • Preporučena gustina setve: 64 - 72.000 biljaka/ha u žetvi.
  • Preporučeno vreme setve: 01.04. - 20.04. Treba izbegavati kasne rokove setve.
  • Preporučeni razmak u setvi: Za dobre uslove gajenja: 19,5-20 cm u redu. U lošijim uslovima gajenja: 20,5-21,5 cm u redu.
  • Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi 62.000-65.000. U optimalnim uslovima: 67 - 72.000 biljaka/ha
  • Đubrenje: hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji odlično reaguje na đubrenje. Razumnim povećanjem doze đubrenja, povećaće se i prinos.
  • Preporuka za proizvođača: ukoliko imate parcelu dobrog kvaliteta zemljišta i niste sigurni hoćete li usev skidati u zrnu ili u klipu, DKC6101 je odličan izbor za Vas. Skidanje useva u klipu (branje) treba obavljati kada je vlaga zrna 23 - 27%.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA