Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

DKC 5707 (80.000)

DKC 5707 (80.000)
  • DEKALB
  • 600

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   0,00 din.

1 rezultata prinosa hibrida DKC 5707 (80.000)

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   DKC 5707 (80.000)

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

DKC5707 se preporučuje za intenzivne uslove proizvodnje uz primenu pune agrotehnike, pogodan za uslove navodnjavanja. Biljka je bujnih listova sa snažnim i elastičnim stablom otpornim na lom i poleganje. Hibrid je visok sa odlično izbalansiranim odnosom između visine biljke i visine do klipa. Spada u grupu „Ear fl ex“ hibrida, tako da se u manje povoljnim uslovima može redukovati sklop bez velikog rizika za smanjenja prinosa. Za ostvarivanje potencijala prinosa zahteva 70.000 biljaka/ha u žetvi.

Preporuke:

  • Preporučeno vreme setve: 05.04. - 25.04.
  • Preporučena gustina setve: 61 - 74.000 biljaka/ha u žetvi.
  • Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm) 20.5-21.5. U optimalnim uslovima: 19,5-20. U navodnjavanju: 18,5-19,5
  • Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi 62.000-65.000. U optimalnim uslovima: 67 - 70.000 biljaka/ha. U navodnjavanju: 70 - 75.000 biljaka/ha
  • Značajno povećava prinos u navodnjavanju i tada je preporučeni razmak u setvi: 17-18cm u redu. U dobrim uslovima uzgajanja, ali bez navodnjavanja, preporučujemo razmak 18-19 cm u redu.
  • Đubrenje: izuzetno dobro reaguje na ujednačene i optimalne doze hraniva, kao i razumno veće doze đubriva.
  • U dobrim uslovima gajenja možete da očekujete visoke prinose zrna i zelene mase za silažu.

Rezultati prinosa kukuruza DKC 5707 (80.000)

Zdravko Prcic       2015 godina       Djurdjin
DKC 5707 (80.000)
Prinos po hektaru (kg/ha): Vlaga (%): Sejaću ponovo: Ocena odnosa prinosa i cene semena: Ocena odnosa cene i kvaliteta semena (klijavost...): Hektolitar (kvalitet zrna):
11296 18.5 Možda 4 5 -

Djubreno sa 20 tona stajnjaka po jutru,predusev psenica.Hibrid odlicno tolerise susu i otporan je na poleganje.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA