Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

LG 35.62

LG 35.62
  • LG
  • 570

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   0,00 din.

Nema rezultata prinosa hibrida LG 35.62

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   LG 35.62

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Namenjen proizvođačima za skromnije uslove proizvodnje. LG 35.62 je robusna biljka s puno lisne mase. Osnovna karakteristika ovog hibrida je stabilnost prinosa. Oplodnja je izuzetno dobra u ekstremnim uslovima suše. Dobro podnosi ekonomski najznačajnije bolesti kukuruza. Poseduje visoku toleranciju na poleganje. Pogodan je za rad sa beračem. Sadrži visok prinos suve materije – silaža. Veoma fleksibilan hibrid, u slučaju smanjenja sklopa daje veći klip i zadržava stabilan prinos.
Prilagodljiv je različitim tipovima zemljišta i preporučuje se za zemljišta lošijeg kvaliteta. Ima od 16-18 redova zrna. Visina stabljike oko 300 cm. Pogodan je na parcelama gde je predusev šećerna repa. Odličan za branje bez osipanja zrna. Nešto sporije otpuštanje vlage u jesen.
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 350-360g. ODLIČAN ZA PROIZVODNJU POSTRNE SILAŽE. PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. GODINI: 19%

Preporuke:

  • ZA KOMBAJNIRANJE U ZRNU ILI ČUVANJE U KLIP
  • VREME SETVE: zemljište 10-12° C
  • GUSTINA KOD SETVE: 65.000-68.000 biljaka/ha (na 20-22 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, u lošijim ređe

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA