Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

DKC 4795 (80.000)

DKC 4795 (80.000)
  • DEKALB
  • 330

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   0,00 din.

Nema rezultata prinosa hibrida DKC 4795 (80.000)

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   DKC 4795 (80.000)

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

DKC4795 je hibrid koji pokazuje fleksibilnost na različite uslove gajenja. DKC4795 je hibrid nešto nižeg, vrlo elastičnog stabla i snažnog korena. Listovi su erektivno postavljeni što mu omogućava bolje iskorišćavanje svetlosti u gustim sklopovima. Hibrid DKC4795 spada u grupu „Ear fi x“* hibrida i za postizanje visokih prinosa zahteva poštovanje preporučenih gustina setve. * gustina setve ne utiče na veličinu klipa.

Preporuke:

  • Preporučeno vreme setve: 05.04. - 30.04.
  • Preporučena gustina setve: 68 - 78.000 biljaka/ha u žetvi.
  • Izbegavati jako ranu setvu, preporučujemo ga za setvu u optimalnim rokovima; može da služi i za zakasnelu setvu u slučaju presejavanja prethodnog useva
  • Za dobre uslove gajenja: 17,5-18 cm. U navodnjavanju: 15,5-16.5 cm u redu. U lošijim uslovima gajenja: 18,5-19 cm u redu.
  • Za optimalne uslove gajenja: 75 - 78.000 biljaka/ha. U lošijim uslovima gajenja: 68 - 70.000 biljaka/ha. U navodnjavanju: 86 - 90.000 biljaka/ha
  • Đubrenje: hibrid namenjen za intezivne uslove gajenja. Odlicno reaguje na optimalne doze đubrenja. Dobro podnosi sušne uslove i laka, kao i teška zemljišta.
  • DKC4795 u dobrim uslovima proizvodnje može da postigne rekordne prinose. Omogućava ranu berbu i obezbeđuje vreme za optimalan rok za pripremu zamljišta za jesenje useve. Svi ratari koji poseduju mogućnost zalivanja useva, treba da se odluče za ovaj hibrid u postrnoj setvi (nakon žetve graška, ili jecma) jer ce Vam u optimalnim rokovima žetve, pružiti kvalitetno silažno zrno ili silažu cele biljke!

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA