Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

DKC 5007 (80.000)

DKC 5007 (80.000)
  • DEKALB
  • 410

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   0,00 din.

2 rezultata prinosa hibrida DKC 5007 (80.000)

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   DKC 5007 (80.000)

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

DKC5007 je najraniji u FAO 400 grupi namenjen za intezivne uslove gajenja, ali pokazuje visoku stabilnost na stresne uslove u proizvodnji. Stablo je srednje visoko sa erektivnim listovima. Prilikom kombajniranja suvog zrna DKC5007 kao i ostali DEKALB hibridi imaće vrlo mali procenat loma i nečistoće. U ogledima kao i na proizvodnim parcelama tokom 4 veoma različite godine 2012-2015 ovaj hibrid je davao stabilno visoke prinose. Hibrid DKC5007 za postizanje rekordnih prinosa u dobrim uslovima gajenja i uz primenu pune agrotehnike zahteva gustine preko 75.000 biljaka/ha u žetvi.

Preporuke:

  • Preporučena gustina setve: 68 - 80.000 biljaka/ha u žetvi.
  • Preporučeno vreme setve: 05.04. - 25.04.
  • Za dobre uslove gajenja: 18-19 cm u redu. U lošijim uslovima gajenja: 18,5-19,5 cm u redu. Prilikom navodnjavanja 15,5-16 cm
  • Za optimalne uslove gajenja: 72 - 78.000 biljaka/ha. U lošijim uslovima gajenja: 67 - 71.000 biljaka/ha. U navodnjavanju: 84 - 88.000 biljaka/ha
  • Đubrenje: hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji fantastično reaguje na đubrenje. Razumnim povećanjem doze đubrenja, povećaće se i prinos.
  • Idealan hibrid za kombajniranje u zrnu zbog svih svojih karakteristika, a pogotovo zbog brzog otpuštanja vlage. Ovo je hibrid koji može da donese vrlo visoke prinose u dobrim uslovima gajenja.

Rezultati prinosa kukuruza DKC 5007 (80.000)

Mladen Dulić       2019 godina       Đurđin
DKC 5007 (80.000)
Prinos po hektaru (kg/ha): Vlaga (%): Sejaću ponovo: Ocena odnosa prinosa i cene semena: Ocena odnosa cene i kvaliteta semena (klijavost...): Hektolitar (kvalitet zrna):
9559 13 Ne 5 4 -

Neću ga sejati pošto ga nema u novom katalogu.

Marko Čipak       2018 godina       Stari Žednik
DKC 5007 (80.000)
Prinos po hektaru (kg/ha): Vlaga (%): Sejaću ponovo: Ocena odnosa prinosa i cene semena: Ocena odnosa cene i kvaliteta semena (klijavost...): Hektolitar (kvalitet zrna):
11296 14 Da 4 4 -

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA