Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

DKC 5170 (80.000)

DKC 5170 (80.000)
  • DEKALB
  • 450

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   0,00 din.

Nema rezultata prinosa hibrida DKC 5170 (80.000)

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   DKC 5170 (80.000)

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Namenjen je za kombajniranje u zrnu. Stablo je srednje visine i vrlo elastično, tako da odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar) koji izazivaju poleganje. Klip je dugačak, najčešće sa 16-18 redova i 42-44 zrna u redu. Šapurika (kocanka) je tanka i elastična. Zrno je u tipu zubana. Dugačko i uzano, zrno je duboko usađeno u kočanku i atraktivne boje. Dobro za ishranu stoke. Prilikom kombajniranja suvog zrna DKC5170 ce imati vrlo mali procenat loma i nečistoće. Oplodnja: može se očekivati solidna oplodnja čak i kada su uslovi nešto lošiji.

Preporuke:

  • Preporučujemo ga za ranu setvu. Zakasnelom setvom (nakon 05.05) može doći do odsustva jednog dela prinosa
  • Za dobre uslove gajenja: 17.5-18.5 cm u redu. U lošijim uslovima gajenja: 18-19 cm u redu.
  • Đubrenje: hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji fantastično reaguje na đubrenje.
  • Idealan hibrid za kombajniranje u zrnu zbog svih svojih karakteristika, a pogotovo zbog brzog otpuštanja vlage.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA