Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

KWS KARMAS

KWS KARMAS
  • KWS
  • 350

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   0,00 din.

Nema rezultata prinosa hibrida KWS KARMAS

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   KWS KARMAS

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Konzistentan klip sa 16-18 redova zrna. Zrno je tipa zubana, srednje veličine. Izuzetno veliki korenov sistem povećava otpornost na poleganje. Dobro reaguje na intenzivnu agrotehniku. Podnosi i veće gustine (80 - 85.000 biljaka po ha, odnosno setvu na 17 i 18 cm). Moguće setva i na manjim gustinama (70-75.000 biljaka po ha, odnosno setva na 19 i 20 cm) jer će se onda formirati duži klipovi sa većim brojem zrna.
Visok prinos zrna uz brzo otpuštanje vlage. Jedan od najtolerantnijih hibrida na sušu i stresne uslove. Brzo otpušta vlagu, pogodan za kombajniranje. Suvo zrno - lakša priprema za sledeći usev, manja potreba za veštačkim sušenjem. Daje visoke i stabilne prinose na svm tipovima zemljišta.
Masa 1000 zrna (g): 380-400. Udeo proteina u zrnu (%): 9-10,1. Broj redova zrna: 16-18.

Preporuke:

  • Preporučena gustina setve: 71-79.000 biljaka po ha.
  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Optimalan/srednji i kasniji rok setve za dati region
  • Može da se gaju u zakasneloj setvi, majska setva posle senaža i postrno u sistemu za navodnjavanje
  • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA