Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

DKC 4590 (80.000)

DKC 4590 (80.000)
  • DEKALB
  • 310

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena:   0,00 din.

3 rezultata prinosa hibrida DKC 4590 (80.000)

Ocenite sortu

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   DKC 4590 (80.000)

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Standardno omiljeni hibrid kod proizvođača koji uz visoke prinose zahtevaju brzo otpuštanje vlage. Hibrid karakteriše visoko i čvrsto stablo sa nisko postavljenim klipom. DKC4590 je u stanju da nadoknadi nešto ređi sklop povećanjem klipa jer spada u grupu „Ear flex“* hibrida. DKC4590 je jednako dobar izbor i za regione i domaćine koji seju kukuruz na manje gustine u odnosu na našu preporuku. DKC4590 je hibrid koji kratkom vegetacijom izbegava stresne uslove, a u povoljnijim uslovima proizvodnje realizuje visoki potencijal za prinos. * gustina setve utiče na veličinu klipa

Preporuke:

  • Preporučeno vreme setve: 10.04. - 25.04.
  • Preporučena gustina setve: 68 - 78.000 biljaka/ha u žetvi.
  • Za dobre uslove gajenja: 17.5-18 cm u redu. U lošijim uslovima gajenja: 18,5-19 cm u redu.
  • Za optimalne uslove gajenja: 75 - 78.000 biljaka/ha. U lošijim uslovima gajenja: 68 - 70.000 biljaka/ha.
  • Đubrenje: odlično reaguje na optimalne doze đubrenja, ali nece puno podbaciti prinosom ukoliko su doze manje od optimalnih. Dobro podnosi sušne uslove, laka kao i teška zemljišta.
  • Solidno podnosi srednje i lošije uslove gajenja kukuruza, ali u dobrim uslovima proizvodnje može da postigne rekordne prinose. Omogućava ranu berbu i obezbeđuje vreme za optimalan rok za pripremu zamljišta za jesenje useve. Svi ratari koji poseduju mogućnost zalivanja useva, treba da se odluče za ovaj hibrid u postrnoj setvi (nakon žetve graška, ili ječma)

Rezultati prinosa kukuruza DKC 4590 (80.000)

Goran Vojnić Hajduk       2018 godina       Stari Žednik
DKC 4590 (80.000)
Prinos po hektaru (kg/ha): Vlaga (%): Sejaću ponovo: Ocena odnosa prinosa i cene semena: Ocena odnosa cene i kvaliteta semena (klijavost...): Hektolitar (kvalitet zrna):
5555 - Da 5 5 -

My comment

Ivica Nađheđeši       2018 godina       Mala Bosna
DKC 4590 (80.000)
Prinos po hektaru (kg/ha): Vlaga (%): Sejaću ponovo: Ocena odnosa prinosa i cene semena: Ocena odnosa cene i kvaliteta semena (klijavost...): Hektolitar (kvalitet zrna):
4345 14 Možda 3 2 -
Hugo Ozorak       2016 godina       Bajsa
DKC 4590 (80.000)
Prinos po hektaru (kg/ha): Vlaga (%): Sejaću ponovo: Ocena odnosa prinosa i cene semena: Ocena odnosa cene i kvaliteta semena (klijavost...): Hektolitar (kvalitet zrna):
7948 - Da 3 4 -

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA