Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

Hibridi kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

63 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

LG 31.390

LG 31.390
 • Preporučena gustina setve: 18-21 cm
opširnije
Preporuke:

P9911 FORCE

P9911 FORCE
Tretiran insekticidom Force
P9911 je hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu. Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi. Namenjen za sve regione gajenja, apre svega za one koji i maju deficit vode u sezoni. Odlično podnosi visoke letnje temperature. Jak i moćan korenov sistem. Klipovi krupni sa zrnom dobrog kvaliteta. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 12°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

KWS KASHMIR (INS. FORCE)

KWS KASHMIR (INS. FORCE)
IZRAŽENA STABILNOST PRINOSA.
Hibrid za zrno sa izuzetno visokim potencijalom za prinos uz istovremeno izraženu stabilnost prinosa. Otvorenost komušine omogućava brzo otpuštanje vlage iz zrna. Razgranata metlica omogućava veliku produkciju polena i efikasniju polinaciju. Efikasno nalivanje zrna. Dobra tolerantnost na fuzarijum klipa i stabla. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

RWA INCLUSIV

RWA INCLUSIV
LG Inclusiv. Tip zuban. Biljka je srednje visine, otporna na poleganje. Hibrid izuzetno visokog prinosa sa veoma brzim otpuštanjem vlage. Hibrid je veoma tolerantan na stresne uslove. Namenjen je za sve tipove zemljišta. Srednji položaj klipa. Klip je izuzetno krupan. Visok stepen oplodnje u stresnim uslovima. Broj redova u preseku klipa: 18-20. Broj zrna u redu: 38. Masa 1000 zrna: 330 g. opširnije
Preporuke:
 • Optimalni uslovi proizvodnje: 75.000-78.000 biljaka/ha
 • Lošiji uslovi proizvodnje: 68.000 biljaka/ha

NK PAKO FORCE 20 CS

NK PAKO FORCE 20 CS
NK Pako tretiran insekticidom Force 20 CS.
Odlikuje ga čvrsta stabljika srednje visine sa nisko postavljnim klipom. Izuzetno razvijen korenov system. Izražen “stay-green” efekat - dugo zadržava zelenilo. STANDARD ZA SIGURNOST PRINOSA - hibrid koji se može preporučiti za sve intenzitete i vrste gajenja. Odličan na repištima. Izuzetna tolerantnost u reonima gde je zastupljeno crvenilo. opširnije
Preporuke:
 • Odličan za berbu u klipu kombajniranje u zrnu.
 • Setva u ranijim rokovima osigurava veću sigurnost u proizvodnji.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 18 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.

P0023 LBK-STANDARD

P0023 LBK-STANDARD
P0023 je najnovija generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja. Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage. Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike. Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana. Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

RWA ULIXXE

RWA ULIXXE
Tip zuban. Čvrsto stablo sa izuzetnom otpornošću na poleganje. Krupan klip za FAO grupu kojoj pripada sa 18-20 redova zrna. Odličan potencijal na prinos. U dobrim uslovima teži formiranju dva klipa na stablu. Odlično podnosi stresne uslove. Odlična otpornost na najvažnije bolesti kukuruza. Masa 1.000 semena: 330-340g. Preporučuje se na zemljištima gde je predusev šećerna repa. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 75.000-78.000 biljaka/ha (18-19 cm)

DKC 5182 (80.000) (FAO450)+ ACCELERON ELITE

DKC 5182 (80.000) (FAO450)+ ACCELERON ELITE
 • Preporučeno vreme setve: 10.04.-30.04.
 • Preporučeni sklop: 74 - 77.000 biljaka/Ha u optimalnim uslovima; 70 - 72.000 biljaka/Ha u lošijim uslovima; 81 - 83.000 biljaka/Ha u uslovima navodnjavanja
opširnije
Preporuke:

DKC 5685 (80.000) FAO 490 + ACCELERON ELITE

DKC 5685 (80.000) FAO 490 + ACCELERON ELITE
 • Preporučeni sklop: 72 - 78.000 biljaka/Ha u optimalnim uslovima; 70 - 72.000 biljaka/Ha u lošijim uslovima; 77 - 82.000 biljaka/Ha u uslovima navodnjavanja
opširnije
Preporuke:

DKC 5075 (80.000) FAO 450) + ACCELERON ELITE

DKC 5075 (80.000) FAO 450) + ACCELERON ELITE
Hibrid kukuruza sa svim prednostima nove genetike! Stabilnost u lošim uslovima proizvodnje, brzo otpuštanje vlage, visok prinos u stresnim uslovima proizvodnje! Voditi računa da u žetvi bude minimum 65.000 biljaka/ha. Može se sejati u optimalnom roku i ranijim rokovima setve. opširnije
Preporuke:
 • Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi 68.000-72.000
 • Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm) 19-21
 • Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí 72.000-78.000
 • Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm) 18,3-19,8
 • Preporučeni sklop: 68-78

Hibrid je tretiran insekticidom Acceleron Elite

DKC 5068 (80,000) (FAO 430)+ ACCELERON ELITE

DKC 5068 (80,000) (FAO 430)+ ACCELERON ELITE
Namenjen svim proizvođačima koji žele da postignu visoke, stabilne prinose u svim proizvodnim uslovima i na svim tipovima zemljišta. U dobrim proizvodnim uslovima sa povećanjem gustine povečava prinos. Hibrid koji dobro podnosi sušu i nepovoljne uslove dajući dobar prinos. Pored brzog otpuštanja vlage, rano i sinhronizovano cveta ostvarujući visok procenat oplodnje. Ima dobar rani porast i snažan korenov sistem. opširnije
Preporuke:
 • Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi 67000-71000
 • Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm) 18,5-19,5
 • Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí 72000-78000
 • Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm) 18-19
 • Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí 84000-88000
 • Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm) 15,5-16

Hibrid je tretiran insekticidom Acceleron Elite

DKC 4943 (80.000) (FAO 400)+ACCELERON ELITE

DKC 4943 (80.000) (FAO 400)+ACCELERON ELITE
DKC4943 je stabilan, izrazito tolerantan na sušne i stresne uslove proizvodnje. Ima visok potencijal prinosa i raniju oplodnju. Hibrid koji će i u lošijim uslovima proizvodnje dati dobar rezultat. Ear flex hibrid, može nadoknaditi gubitak sklopa sa povećanjm klipa. Dobar početni porast sa velikom lisnom masom. Tolerantan na razne uslove proizvodnje, dobrog korenovog sistema. DKC4943 je preporuka za parcele sa lošijim zemljištem. Srednje visok hibrid, čvrste stabljike (bez gubitaka prinosa usled poleganja). Klip je nabijen sa krupnim zrnom. HD kandidat. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeno vreme setve: 01.04. - 20.04.
 • Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí 68.000-75.000
 • Preporučeni sklop 75.000

Hibrid je tretiran insekticidom Acceleron Elite

DKC 5031 (80.000) (FAO 420) ACCELERON ELITE

DKC 5031 (80.000) (FAO 420) ACCELERON ELITE
DKC5031 izuzetno prinosan hibrid namenjen za intezivne uslove gajenja, koji zahvaljujući sinhronizovanom cvetanju i moćnim korenovim sistemom pokazuje visoku tolerantnost i stabilnost u stresnim uslovima. Biljka srednje visine sa nisko postavljenim klipom. Stablo je snažno, fleksibilno sa erektivnim listovima. DKC5031 ima duboko usađeno i kvalitetno zrno što se i vizuelno da primetiti. Budući šampion u FAO 400. Za postizanje rekordnih prinosa u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid zahteva oko 75.000 biljaka/ha u žetvi. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 68 - 80.000 biljaka/ha u žetvi.
 • Za optimalne uslove gajenja: 72 - 78.000 biljaka/ha. U navodnjavanju: 84 - 88.000 biljaka/ha. U lošijim uslovima gajenja: 67 - 71.000 biljaka/ha.
 • Za optimalne uslove gajenja: 18-19 cm u redu. U navodnjavanju: 15.5-16 cm u redu. U lošijim uslovima gajenja: 18.5-19.5 cm u redu.

Hibrid je tretiran insekticidom Acceleron Elite

P9889 LUMIPOSA (INS)

P9889 LUMIPOSA (INS)
Tretiran insekticidom Lumiposa
P9889 je deo najnovije generacije Optimum® AQUAmax® hibrida u ranoj grupi zrenja. Poseduje sve karakteristike hibrida AQ grupe. Hibrid stvoren za rekordne prinose zrna. Po prinosu može da parira hibridima iz FAO 400 grupe zrenja. Stablo je niže sa nešto višim položajem klipa, odlične čvrstine. Klipovi su srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Ima odličan rani porast. Namenjen je za intenzivne uslove proizvodnje i što kvalitetniji tip zemljišta. Dobar izbor za ranu silažu. opširnije
Preporuke:
 • Gustina u žetvi: 70–75.000 biljaka/ha
 • Vreme setve: zemljište 10–12°C

P0023 LBK+ LUMIPOSA (INS)

P0023 LBK+ LUMIPOSA (INS)
Tretiran insekticidom Lumiposa.
P0023 je najnovija generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja. Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage. Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike. Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana. Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

P0164 LBK + LUMIPOSA (INS)

P0164 LBK + LUMIPOSA (INS)
Tretiran insekticidom Lumiposa
P0164 je hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja. Zrno u tipu zubana sa odličnim otpuštanjem vlage. U sušnim godinama uz umereno visoke temperature jedan od najprinosnijih hibrida. Namenjen pre svega za polusušne regione. Poseduje odličnu tolerantnost na sušu. Stablo niže, sa nižim položajem klipa, odlične čvrstine stabla i korena. Zrno u tipu zubana sa odličnim otpuštanjem vlage. opširnije
Preporuke:
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

P9911 LDK+ LUMIPOSA (INS)

P9911 LDK+ LUMIPOSA (INS)
Tretiran insekticidom Lumiposa
P9911 je hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu. Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi. Namenjen za sve regione gajenja, apre svega za one koji i maju deficit vode u sezoni. Odlično podnosi visoke letnje temperature. Jak i moćan korenov sistem. Klipovi krupni sa zrnom dobrog kvaliteta. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 12°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

P0074 LBK+ LUMIPOSA (INS)

P0074 LBK+ LUMIPOSA (INS)
Tretiran insekticidom Lumiposa.
P0074 je hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja. Prinos zrna vrlo visok u odnosu na svoju grupu zrenja. Namenjen za sve regione gajenja i sve uslove.
Poseduje odličnu tolerantnost na sušu i visoke temperature. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Lako se kombajnira. Dobre čvrstine stabla i korena. Zrno u tipu tvrdog zubana sa dobrim otpuštanjem vlage.
U dobrim godinama se ponaša slično hibridima Optimum® AQUAmax®. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12 - 15°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,50 - 19,50 cm)

P9889 STANDARD

P9889 STANDARD
P9889 je deo najnovije generacije Optimum® AQUAmax® hibrida u ranoj grupi zrenja. Poseduje sve karakteristike hibrida AQ grupe. Hibrid stvoren za rekordne prinose zrna. Po prinosu može da parira hibridima iz FAO 400 grupe zrenja. Stablo je niže sa nešto višim položajem klipa, odlične čvrstine. Klipovi su srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Ima odličan rani porast. Namenjen je za intenzivne uslove proizvodnje i što kvalitetniji tip zemljišta. Dobar izbor za ranu silažu. opširnije
Preporuke:
 • Gustina u žetvi: 70–75.000 biljaka/ha
 • Vreme setve: zemljište 10–12°C

P0217 STANDARD

P0217 STANDARD
P0217 je novi Optimum® AQUAmax® hibrid u srednje ranoj grupi. Namena mu je da zameni dobro poznati P0216. Vrlo visok potencijal prinosa. U odnosu na P0216 prinos, veći u proseku za 3–4 %. Za žetvu dolazi 2–3 dana kasnije u odnosu na P0216. Po svom prinosu često može da parira hibridima kasnijih grupa zrenja. Stablo niže sa nižim položajem klipa. Poseduje dobar rani porast. Zrno u tipu zubana. Vrlo tolerantan na visoke letnje temperature. Namenjen za intenzivne uslove proizvodnje. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12–15°C
 • Gustina u žetvi: 69–72.000 bilj./ha

P0164 STANDARD

P0164 STANDARD
Tretiran insekticidom Lumiposa
P0164 je hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja. Zrno u tipu zubana sa odličnim otpuštanjem vlage. U sušnim godinama uz umereno visoke temperature jedan od najprinosnijih hibrida. Namenjen pre svega za polusušne regione. Poseduje odličnu tolerantnost na sušu. Stablo niže, sa nižim položajem klipa, odlične čvrstine stabla i korena. Zrno u tipu zubana sa odličnim otpuštanjem vlage. opširnije
Preporuke:
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

P9911 STANDARD

P9911 STANDARD
P9911 je hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu. Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi. Namenjen za sve regione gajenja, apre svega za one koji i maju deficit vode u sezoni. Odlično podnosi visoke letnje temperature. Jak i moćan korenov sistem. Klipovi krupni sa zrnom dobrog kvaliteta. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 12°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

RWA TWEETOR

RWA TWEETOR
Tip zuban. Izuzetno dobar habitus, otporan na poleganje. Klipovi masivni, dobro razvijeni, dobro pozicionirani u osnovi. Korenov sistem vrlo razvijen. Izuzetan potencijal na prinos. Dobar početni porast. Visoka otpornost na najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza. Broj redova: 18 - 20. Broj zrna u redu: 32 - 34. Masa 1.000 semena: 350 g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 75.000 biljaka/ha

KWS KOLLEGAS (INS. FORCE)

KWS KOLLEGAS (INS. FORCE)
Visok potencijal prinosa zrna. Stabilnost prinosa u uslovima suše i viokih temperatura. Otvorena i razgranata metlica omogućava efikasniju polinaciju. Brzo otpuštanje vlage iz zrna, pogodan za kombajniranje. Izražen staygreen, efikasno nalivanje zrna. Stabilnost broja redova zrna i mase 1000 zrna. Pogodan za gajenje u dobrim i srednjim uslovima proizvodnje opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS DON JUAN

KWS DON JUAN
 • Temperatura zemljišta- setveni sloj (°C) 8-12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000
opširnije
Preporuke:

LG 31.415/INVADOR

LG 31.415/INVADOR
 • Preporučena gustina setve: 18-21 cm
opširnije
Preporuke:

P0074 STANDARD

P0074 STANDARD
P0074 je hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja. Prinos zrna vrlo visok u odnosu na svoju grupu zrenja. Namenjen za sve regione gajenja i sve uslove.
Poseduje odličnu tolerantnost na sušu i visoke temperature. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Lako se kombajnira. Dobre čvrstine stabla i korena. Zrno u tipu tvrdog zubana sa dobrim otpuštanjem vlage.
U dobrim godinama se ponaša slično hibridima Optimum® AQUAmax®. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12 - 15°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,50 - 19,50 cm)

LG 31.388

LG 31.388
LG 31.388 je novi hibrid Hydraneo koncepta. Visoko rodni srednje rani hibrid namenjen za konkurentne prinose u svim uslovima. Lepa kompaktna biljka. Nešto niže stablo s uspravim položajem listova, ujednačeni klipovi postavljeni nisko. Odličan odnos ranostasnosti i rezultata. Dobar rod, brzo otpuštanje vlage za raniju žetvu s niskim troškovima sušenja. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 18 - 20 cm

KWS KONFITES

KWS KONFITES
Sampion u susi i vrlo visokim temperaturama. Visoka tolerantnost na bolesti stabla, lista, klipa- sigurniji prinos i u stresnijim uslovima proizvodnje. Dobar kvalitet zrna, visoka hektolitarska masa - dobar odnos visine prinosa i kvaliteta zrna. Visoka tolerantnost na lom i poleganje stabla - manji gubici pri kombajniranju. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS KOLUMBARIS

KWS KOLUMBARIS
KWS KOLUMBARIS je hibrid za susu, laka i teska zemljista ( velika pouzdanost prinosa ) Kompaktan klip sa 16 do 18 redova zrna Zrno je u tipu zubana, uzano i dugacko, duboko usadjeno u kocanku i atraktivne boje Kompaktna biljka izrazene staygreen osobine, tolerantna na stresne uslove Biljke srednje visine i srednjeg polozaja klipa opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

KWS KAPITOLIS

KWS KAPITOLIS
Kws Kapitolis odlikuje izrazito visok potencijal prinosa i niska vlaga, izražene komponente prinosa. Visoka biljka sa velikim listovima. Tolerantnost na fuzarium klipa. Izražen staygreen. Pogodan za srednje i dobre uslove proizvodnje. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

P36V74 LBK-STANDARD

P36V74 LBK-STANDARD
PR36V74 je visoko rodan srednje kasni hibrid. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje dobru čvrstinu korena i stabla. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Vrlo dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium). Odlično prilagođen za sve regione gajenja. Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja. opširnije
Preporuke:
 • Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom
 • Vreme setve: zemljište 12°C
 • Gustina kod setve: 71 - 74.000 bilj./ha (na 19,5-20 cm).
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.

ZP 434

ZP 434
Tretirano seme sa prošlogodišnjih zaliha ne naplaćujemo dodatno.
Tip hibrida: zuban žutog zrna. Hibrid za klip i zrno. Visina biljke 220 cm. Klip konusan na visini 105 cm. Dužina klipa 20-22 cm. 14-16 redova zrna na klipu. Masa 1000 zrna 350g. Karakreriše ga odlična tolerantnost na sušu i otpornost na poleganje.
Tretirano MACHO-om. opširnije
Preporuke:
 • Gaji se do 600m n.v.
 • Gustina setve: 70.000 bilj./ha

LG 34.90

LG 34.90
Razvijeno stablo s dosta lisne mase. Hibrid namenjen za siliranje. Povoljna građa omogućava visoke prinosa silo mase. Ima i visok potencijal prinosa za zrno. Zrna u silaži je važno za njenu energetsku vrednost. Po potrebi, može i da se kombajnira. Veoma tolerantan na poleganje. Skup više osobina: čvrsto, elastično i dobro ukorenjeno stablo, tolerantno na fusarium. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 19 - 20 cm

MASS 48.L AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)

MASS 48.L AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)
Za sve tipove zemljišta. VRHUNSKI REZULTATI. Brzo otpuštanje vlage. RANO CVETANJE. Odlična oplodnja.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Srednje - visok. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 16-18. Broj zrna u redu : 32-36. Masa 1000 zrna : 340-360g. Cvetanje : 980°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1660°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 1930°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis ). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (za zrno) 75.000 biljaka/ha

RAGT FUTURIXX

RAGT FUTURIXX
Tip zrna: Zuban. Rani hibrid, poseduje jak rani vigor. Odlična oplodnja, teški klipovi. Odlična konzistencija klipova. Visok prinos – siguran rod. Brzo otpuštanje vlage. Broj zrna u redu: 30-32, broj redova zrna na klipu: 17. Masa 1000 zrna: 330 – 350g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 73-79.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 18 do 20 cm

CAUSSADE LOUBAZI CS

CAUSSADE LOUBAZI CS
Loubazi CS je hibrid namenjen za skidanje u zrnu, izuzetni brzo otpušta vlagu u jesen. Adaptibilan na različite uslove proizvodnje. Brz početni porast i dobro razvijen korenov sistem omogućava ovom hibridu da odlično podnese stresne uslove. Dokazan na parcelama gde je predusev šećerna repa. Broj zrna u redu: 16 - 18. Masa 1000 zrna: 320 gr. opširnije
Preporuke:
 • Razmak u redu: 19 - 21 cm
 • Hibrid za zrno

ZP 427

ZP 427
Tretirano seme sa prošlogodišnjih zaliha ne naplaćujemo dodatno.
Tip hibrida: zuban žutog zrna. Hibrid za klip i zrno. Visina biljke 220 cm. Klip konusan na visini 90 cm. Dužina klipa 25 cm. 14-16 redova zrna na klipu. Masa 1000 zrna 400g. Odlična otpornost na poleganje, tolerantnost na sušu i brzina otpuštanja vlage. opširnije
Preporuke:
 • Gaji se do 600m n.v.
 • Gustina setve: 70-75.000 bilj./ha

CAUSSADE BASMATI CS

CAUSSADE BASMATI CS
Basmati CS izuzetno brzo otpušta vlagu iz zrna. Veliki klip sa duboko usađenim zrnom. Niska stabljika sa nisko postavljenim klipom. Lako se kombajnira – bez gubitaka. Dobrog zdravstvenog stanja do kraja vegetacije, 18-20 redova. opširnije
Preporuke: -

EURALIS SENSOR 25000

EURALIS SENSOR 25000
ES Sensor je visokoprinosni genetski potencijal u najstresnijim uslovima proizvodnje. Karakteristike: Zrno u tipu zubana, period vegetacije: 115-120 dana, fleksibilan klip, brzo otpuštanje vlage. Morfologiija: visina biljke: prosečna; visina klipa: prosečan. Prednosti: visoki prinosi i u najstresnijim uslovima proizvodnje, tolerantan na sušu, tolerantnost na poleganje (niska biljka/čvrsto stablo). opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha:
 • Povoljni uslovi: 72.000
 • Nepovoljni uslovi: 65.000

P0023 + FORCE

P0023 + FORCE
Tretiran insekticidom Force.
P0023 je najnovija generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja. Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage. Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike. Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana. Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

LG 30.389 FORCE

LG 30.389 FORCE
LG 30.389 izražen potencijal rodnosti Hibrid za intenzivne uslove proizvodnje. zna veoma da nagradi vaš trud i ulaganja. Elastično stablo nešto više građe Ispoljava dobar stay green efekat. Položaj je ujednačen sa duboko usađenim zrnom. Brzo otpuštanje vlage pred žetvu LG 30.389 prepoznaje kada se bliži kraj. Komušina se rano otvara i brzo suši opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 20 - 21 cm
 • Namenjen za kombajniranje

EURALIS BLASON DUO (FOCUS ULTRA) 25.000

EURALIS BLASON DUO (FOCUS ULTRA) 25.000
DUO SISTEM – rešenje za korove u kukuruzu. Karakteristike: zrno u tipu zubana; period vegetacije: 115-120 dana; brzo otpuštanje vlage. Morfologiija: visina biljke: prosečna; visina klipa: prosečan. Prednosti: Otporan na Focus ultra herbicid, tolerantan na bolesti, tolerantan na poleganje (niska biljka/čvrsto stablo), visok potencijal prinosa. opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha:
 • Povoljni uslovi: 65.000
 • Nepovoljni uslovi: 60.000

RWA LEXXTOUR DUO

RWA LEXXTOUR DUO
LG Lexxtour DUO. Hibrid kukuruza otporan prema herbicidu FOCUS ULTRA. Brz početni porast. Izuzetno stabilan u svim uslovima proizvodnje. Stablo srednje visine, otporno na poleganje. Vrlo brzo otpuštanje vlage. Namena za zrno. Potencijal prinosa preko 14 tona/ha. opširnije
Preporuke:
 • Optimalni uslovi proizvodnje: 75.000-78.000 biljaka/ha
 • Lošiji uslovi proizvodnje: 68.000 biljaka/ha

RAGT AXXO

RAGT AXXO
Tip zrna: Zuban. Srednje rani hibrid za intenzivne uslove gajenja i primenjenu punu agrotehniku. Karakteriše ga niska vlaga i rana berba. Dostiže zrelost za 117–120 dana. Broj zrna u redu: 28 – 34. Broj redova zrna na klipu: 18 – 20. Masa 1000 zrna: 320 – 340g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 66-72.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 19 do 22 cm

CAUSSADE PINCKI CS

CAUSSADE PINCKI CS
Pincki CS je hibrid nove genetike, tolerantan na gajenje u visokom sklopu. Visok potencijal prinosa uz dobar kvalitet zrna. Nisko stablo i nisko postavljen klip. Klip je fiksnog tipa stoga je obavezno pridržavati se preporučenog sklopa. Jednako dobre rezultate postiže u normalnim uslovima i u stresnim okolnostima izazvanim nedostatkom vode. Broj zrna u redu: 16 - 18. Masa 1000 zrna: 370 gr. opširnije
Preporuke:
 • Razmak u setvi: 18 - 20 cm
 • Hibrid za zrno

PINCKI DUO (3 DZAKA+ 2 LIT FOCUS ULTRA)

PINCKI DUO (3 DZAKA+ 2 LIT FOCUS ULTRA)
Otporan prema herbicidu Focus Ultra!. Hibrid tolerantan na gajenje u gustom sklopu. Odličan prinos u stresnim uslovima. Dobar kvalitet zrna. Nisko stablo i nisko postavljen klip. Vrlo dobro otpuštanje vlage. Tolerantan na sušu. Masa 1.000 zrna oko 370 grama. Broj redova u klipu 16-18. opširnije
Preporuke:
 • Gustina setve 18-20 cm.
 • Klip fiksnog tipa-pridržavati se sklopa.

AS 54

AS 54
AS 54 je srednje rani hibrid jakog korena sa brzim početnim porastom, elastičnim stablom tolerantnim na lom i poleganje. Klipovi su ujednačeni, uvek ispunjeni do vrha, dužine oko 22 cm sa 16 do 18 redova srednje krupnog crvenkasto-žutog zrna. Oklasak je veoma tanak, što daje vrlo visok radman zrna u žetvi. Nema jalovih biljaka. CRM 103 opširnije
Preporuke:
 • Veoma stabilni prinosi u svim godinama
 • Namenjen za intenzivnu proizvodnju suvog zrna na kvalitetnim ravničarskim parcelama sa dobrom agrotehnikom
 • Gustina setve iznosi od 68.000 do 75.000 biljaka/ha (19 do 22 cm u redu)
 • U dobrim proizvodnim uslovima sejati gušće, a u lošijim ređe

RAGT BERGXXON

RAGT BERGXXON
Tip zrna : Zuban. Hibrid koji dobro podnosi stresne uslove proizvodnje i daje stabilne prinose na svim tipovima zemljišta. Karakteriše ga niska vlaga u berbi. Broj zrna u redu: 36 – 38. Broj redova zrna na klipu: 16 – 18. Masa 1000 zrna: 340 – 360g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 66-72.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 19 do 22 cm

AS 54 TRETIRAN

AS 54 TRETIRAN
Tretiran insekticidom Sonido.
AS 54 je srednje rani hibrid jakog korena sa brzim početnim porastom, elastičnim stablom tolerantnim na lom i poleganje. Klipovi su ujednačeni, uvek ispunjeni do vrha, dužine oko 22 cm sa 16 do 18 redova srednje krupnog crvenkasto-žutog zrna. Oklasak je veoma tanak, što daje vrlo visok radman zrna u žetvi. Nema jalovih biljaka. CRM 103 opširnije
Preporuke:
 • Veoma stabilni prinosi u svim godinama
 • Namenjen za intenzivnu proizvodnju suvog zrna na kvalitetnim ravničarskim parcelama sa dobrom agrotehnikom
 • Gustina setve iznosi od 68.000 do 75.000 biljaka/ha (19 do 22 cm u redu)
 • U dobrim proizvodnim uslovima sejati gušće, a u lošijim ređe

BC 418B TRETIRAN

BC 418B TRETIRAN
Hibrid za zrno i silažu. Izuzetno čvrsta stabljika, dugo zeleni listovi. Klip velik,zrno krupno žute boje. Odlični prinos u ovoj grupi sazrevanja, podnosi gušće sklopove. Tolerantan na sušu. Registrovan na službenoj listi EU. opširnije
Preporuke: -

EURALIS DEBUSSY 25.000

EURALIS DEBUSSY 25.000
Karakteristike: Zrno u tipu zubana, period vegetacije: 120-125 dana, vrlo tolerantan na klimatski stres. Morfologiija: Visina biljke: prosečna; visina klipa: prosečan. Prednosti: Visok potencijal prinosa; odličan agronomski profil: visoka tolerancija na poleganje i truljenje klipa; stabilan u svim agroekološkim uslovima. opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha
 • Povoljni uslovi: 75.000
 • Nepovoljni uslovi: 70.000

NK PAKO

NK PAKO
Odlikuje ga čvrsta stabljika srednje visine sa nisko postavljnim klipom. Izuzetno razvijen korenov system. Izražen “stay-green” efekat - dugo zadržava zelenilo. STANDARD ZA SIGURNOST PRINOSA - hibrid koji se može preporučiti za sve intenzitete i vrste gajenja. Odličan na repištima. Izuzetna tolerantnost u reonima gde je zastupljeno crvenilo. opširnije
Preporuke:
 • Odličan za berbu u klipu kombajniranje u zrnu.
 • Setva u ranijim rokovima osigurava veću sigurnost u proizvodnji.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 18 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.

RAGT PIXXTOL

RAGT PIXXTOL
Tip hibrida: zuban. Broj zrna u redu: 28 - 32. Masa 1000 zrna 340 - 360 grama.
Srednje visoka biljka. Umereno erektofilni listovi. Klipovi sa visokim potencijalom za prinos. Izuzetno brzo otpuštanje vlage. Visoka tolerantnost na poleganje. opširnije
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 71.000 - 75.000 biljaka po hektaru
 • Preporučeni razmak u redu: od 18 do 20 cm

AS-534 TRETIRANO

AS-534 TRETIRANO
Srednje visoka biljka sa niskim položajem klipa, tamnim i širokim listovima. Rano cvetanje i usklađena pojava metlice i svile mu obezbeđuju odličnu tolerantnost na sušu i visoke temperature. Klip je krupan, veoma zdrav, uvek ispunjen do vrha sa 18-20 redova zbijenog zrna. Stablo je veoma čvrsto i zdravo. Nema jalovih biljaka. Odlična tolerantnost na kukuruznog plamenca. opširnije
Preporuke:
 • Za proizvodnju suvog zrna. Optimalan odnos visine prinosa i brzine otpuštanja vlage iz zrna donosi visok profit.
 • Preporučena gustina gajenja u dobrim uslovima je 70.000 do 75.000 biljaka/ha, a u lošim uslovima 60.000 do 65.000 biljaka/ha.

AS5M11 TRETIRAN

AS5M11 TRETIRAN
AS5M11 je hibrid namenjen za žetvu direktno u zrnu u težim i stresnijim uslovima proizvodnje. Posebno izdvaja svojom tolerantnošću prema nedostatku vlage i visokim temperaturama. Hibrid ima visoko, izuzetno čvrsto stablo tolerantno na lom i poleganje. Klipovi su visoko postavljeni, ujednačeni, sa 14-16 redova krupnog crvenkasto žutog zrna velike apsolutne mase. Hibrid ima izraženu dvoklipost. Odlične tolerantnosti na plesnivost klipa.
Hibrid tretiran insekticidom Bifenicus 200 FS. opširnije
Preporuke:
 • AS5M11 je hibrid odlično prilagođen za sve uslove gajenja. Vrlo dobro podnosi sušu. Preporučena gustina setve od 64.000 do 71.000 biljaka/ha (20 do 22 cm u redu).

P0217 + FORCE INS.

P0217 + FORCE INS.
P0217 je novi Optimum® AQUAmax® hibrid u srednje ranoj grupi. Namena mu je da zameni dobro poznati P0216. Vrlo visok potencijal prinosa. U odnosu na P0216 prinos, veći u proseku za 3–4 %. Za žetvu dolazi 2–3 dana kasnije u odnosu na P0216. Po svom prinosu često može da parira hibridima kasnijih grupa zrenja. Stablo niže sa nižim položajem klipa. Poseduje dobar rani porast. Zrno u tipu zubana. Vrlo tolerantan na visoke letnje temperature. Namenjen za intenzivne uslove proizvodnje. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12–15°C
 • Gustina u žetvi: 69–72.000 bilj./ha

MASS 40.F FORCE 20CS (50.000)

MASS 40.F FORCE 20CS (50.000)
BRZO OTPUŠTANJE VLAGE. Optimalno vreme žetve. FLEKSIBILAN. Višenamenski hibrid. POSTRNA SILAŽA. Stay green efekat.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Srednje - visok. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 16-18. Broj zrna u redu : 32-36. Masa 1000 zrna : 340-360g. Cvetanje : 980°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1660°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 1930°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (za silažu i zrno) 84.000 biljaka/ha

RWA ACIMILL

RWA ACIMILL
Tip zuban. Visok potencijal na prinos. Biljka srednje visine, klip je pozicioniran srednje visoko. Hibrid odlikuje do 20 redova zrna, sa prosečno 31-32 zrna u redu. Masa 1.000 semena: 346g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 72.000 biljaka/ha (19,5-20 cm)

P0105 STANDARD

P0105 STANDARD
Pioneer hibrid kukuruza P0105, zuban iz FAO 440, stabilan je i pouzdan. Hibrid koji vrlo brzo otpušta vlagu iz zrna uz maksimalne prinose. Stabljika srednje visine, otporna na poleganje. Namenjen za berbu u zrnu. Odličan prinos, dobro otpuštanje vlage. opširnije
Preporuke:
 • Zbog brzog otpuštanja vlage preporučuje se za berbu u zrnu.
 • Preporučeni sklop: 65-70.000 biljaka/ha

EURALIS ANTALYA

EURALIS ANTALYA
Dobar i ujednačen početni porast. Vrlo brzo otpuštanje vlage (hibrid "DENT"). Vrlo dobra prilagodljivost u suvim uslovima. Visok i stabilan prinosni potencijal. Dobra otpornost na bolesti, poleganje i lom. opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha:
 • Povoljni uslovi: 70.000
 • Nepovoljni uslovi: 65.000

RWA URBANIX

RWA URBANIX
Visok potencijal prinosa. Izuzetno brz početni porast. Stablo srednje visine, otporno na poleganje. Srednji položaj klipa. Stabilan na svim tipovima zemljišta. Prilagodljiv stresnim uslovima proizvodnje. Visoka otpornost na sve najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza. Broj redova: 18. Broj zrna u redu: 29-33. Masa 1000 semena: 350-370 g. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 75.000-78.000 biljaka/ha
 • Preporučeni sklop: loši uslovi proizvodnje 68.000 biljaka/ha

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se