Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

Hibridi kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

32 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

P9757 FORCE

P9757 FORCE
P9575 spada u grupu hibrida s izuzetno visokim potencijalom rodnosti. Stabljika je visa, zrno je u tipu zubana, duboko nasađeno na klipu. Ima odličan rani porast pa je pogodan za ranije rokove sjetve i teža tla. Namenjen je za intenzivnu proizvodnju zrna. opširnije
Preporuke:

Preporučeni sklop: 70 - 75.000 biljaka/ha

DKC 4351 80.000 (FAO 330) + ACCELERON ELITE

DKC 4351 80.000 (FAO 330) + ACCELERON ELITE
Preporučuje se za sve regione i različite proizvodne uslove širom naše zemlje. Visok potencijal za prinos i dokazana HD tolerantnost na stresne uslove i sušu. Preporučuje se za optimalne rokove setve. Mogućnost odložene žetve bez gubitaka. opširnije
Preporuke:
 • Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi 68.000-72.000
 • Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm) 19,8-21
 • Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí 75.000-80.000
 • Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm) 17,9-19
 • Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí 80.000-85.000
 • Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm) 16.8-17.9

KWS SMARAGD

KWS SMARAGD
PRAVI BORAC.
Izražena stabilnost prinosa zrna, naročito u stresnijim uslovima proizvodnje. Stabilni prinosi i u uslovima suše. Dobra tolerantost na fuzarijum klipa i stabla. Stabilnost mase 1000 zrna. Brzo otpuštanje vlage. Intenzivan rani poras. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 68 – 75.000

KWS SMARAGD (INS. FORCE)

KWS SMARAGD (INS. FORCE)
PLUS4GRAIN - HIBRID VISOKE ADAPTIBILNOSTI
Izrazito visokih prinosa u intenzivnim uslovima proizvodnje. Klip je dobro pokriven komušinom u toku nalivanja zrna, dok se komušiina otvara u periodu otpuštanja vlage zrna. Dobro podnosi visoke letnje temperature. Adaptibilan je u proizvodnji na težim (glinovitim) zemljištima. Klip je potpuno završen sa 18 redova zrna. Visoka tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

DKC 4670 (80.000) (FAO 370) ACCELERON ELITE

DKC 4670 (80.000) (FAO 370) ACCELERON ELITE
Hibrid DKC4670 se zbog izražene stabilnosti preporučuje za sve uslove proizvodnje. Ranim i sinhronizovanim cvetanjem u odnosu na svoju FAO grupu, hibrid DKC4670 ostvaruje veći procenat oplodnje i stabilniji prinos. Prvi SMART hibrid u našem regionu.
Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uslovima proizvodnje. Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.
Snažan koren i stablo pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakim stablom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova.
Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja. Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB ® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm): 67-73.000 bilj/ha
 • Preporučena gustina prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm): 75-80.000 bilj/ha

Hibrid je tretiran insekticidom Acceleron Elite

DKC 4717 (80.000) ( FAO 380)+ACCELERON ELITE

DKC 4717 (80.000) ( FAO 380)+ACCELERON ELITE
Izuzetno visok i robustan hibrid za FAO grupu 300 sa širokim listovima. Odlikuje se ranim i sinhronizovanim cvetanjem za svoju grupu zrenja i pokazuje odličnu tolerantnost na stresne uslove tokom vegetacije. Stablo je snažno i fl eksibilno. U našim ogledima kao i u zemljama regiona postiže vrhunske prinose sa niskim sadržajem vlage. DKC4717 je najtraženiji hibrid u zemljama našeg regiona i budući šampion u FAO 300. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeno vreme setve: 05.04. - 25.04.
 • Preporučena gustina setve: 63 - 70.000 biljaka/ha u žetvi.
 • Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm) 20.5-22. U optimalnim uslovima gajenja (cm) 18.5-19.
 • Za optimalne uslove gajenja: 75 - 78.000 biljaka/ha. U lošijim uslovima gajenja: 68 - 70.000 biljaka/ha.
 • Potreba za đubrenjem: srednja do intenzivna

Hibrid je tretiran insekticidom Acceleron Elite

P9300 LUMIPOSA (INS)

P9300 LUMIPOSA (INS)
Tretiran insekticidom Lumiposa
P9300 je visoko prinosni hibrid ranije grupe dozrijevanja. Odlikuje ga odlična tolerantnost na sušu I stabilnost prinosa u različitim uvjetima prozivodnje. Zrno je u tipu zubana s karakteristikom brzog otpuštanja vlage. Zbog kraće vegetacije može se sijati u kasnijim rokovima sjetve, tijekom svibnja, a da pri tom razima prinosa ostane na istoj razini opširnije
Preporuke:

Preporučeni sklop: 75 - 80.000 biljaka/ha

P9241 LUMIPOSA (INS)

P9241 LUMIPOSA (INS)
Tretiran insekticidom Lumiposa
Pioneer P9241 je novi hibrid u ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu. Poseduje jak koren i čvrsto stablo. Konkurentan prinosom i u odnosu na kasnije hibride (FAO 300). opširnije
Preporuke:
 • Treba ga ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.
 • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
 • Gustina kod setve: 80-84.000 bilj./ha (na 17-18 cm)

P9300 STANDARD

P9300 STANDARD
Visoko prinosni hibrid ranije grupe dozrijevanja. Odlikuje ga odlična tolerantnost na sušu I stabilnost prinosa u različitim uvjetima prozivodnje. Zrno je u tipu zubana s karakteristikom brzog otpuštanja vlage. Zbog kraće vegetacije može se sijati u kasnijim rokovima sjetve, tijekom svibnja, a da pri tom razima prinosa ostane na istoj razini opširnije
Preporuke:

Preporučeni sklop: 75 - 80.000 biljaka/ha

P9241 STANDARD

P9241 STANDARD
Pioneer P9241 je novi hibrid u ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu. Poseduje jak koren i čvrsto stablo. Konkurentan prinosom i u odnosu na kasnije hibride (FAO 300). opširnije
Preporuke:
 • Treba ga ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.
 • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
 • Gustina kod setve: 80-84.000 bilj./ha (na 17-18 cm)

P9757 STANDARD

P9757 STANDARD
P9575 spada u grupu hibrida s izuzetno visokim potencijalom rodnosti. Stabljika je visa, zrno je u tipu zubana, duboko nasađeno na klipu. Ima odličan rani porast pa je pogodan za ranije rokove sjetve i teža tla. Namenjen je za intenzivnu proizvodnju zrna. opširnije
Preporuke:

Preporučeni sklop: 70 - 75.000 biljaka/ha

LG 31.377

LG 31.377
Nov HYDRANEO visokorodni srednje rani hibrid Dobro ukorenjena biljka srednje visine. Uniformni klipovi i brzo otpuštanje vlage. Visok potencijal prinosa spram dužine vegetacije. ispoljava i u nepovoljnim uslovima. Tolerantan na poleganje. Efikasnije usvajanje vode i hraniva doprinosi prevazilaženju stresa. Klipovi oplođeni do samog vrha. Nizak sadržaj vlage u žetvi. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
 • Preporučena gustina setve: 18 - 20 cm

P9537 STANDARD

P9537 STANDARD
P9537 je nova generacija hibrida u grupi 300 sa vrhunskim prinosima zrna. Biljka odlične arhitekture sa dobrim odnosom visine stabla i položaja klipa. Poseduje izvrsnu tolerantnost na sušu. Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage. Sa vrhunskom agrotehnikom ostvaruje vrhunske rezultate. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12-15°C
 • Gustina kod setve: 75 - 79.000 bilj./ha (na 18 - 19 cm)

LG 30.369 / LIMANOVA /

LG 30.369 / LIMANOVA /
LG 30.369/LIMANOVA karakteriše Visok potencijal i stabilnost prinosa . Nova genetika koju prati izražena tolerancija na stres i najzastupljenije bolesti Nisko kompaknto stablo . Veoma lak za kombajniranje, uz malo žetvenih ostataka. Štedi vreme, kombajn i gorivo. Veoma ekonomičan i praktičan . Nizak sadržaj vlage. Hibrid koji rano oslobađa parcelu, idealan predusev za pšenicu.

Napomena

Tretiran stimulatorom rasta STARCOVER Nova tehnologija, ubrzava rast i olakšava pristup hranljivim materijama iz zemljišta. Više dostupnog fosfora. Sadrži AgRho® GSB30, prirodni makromolekul koji se nanosi na seme. Kad dospe u zemljište, delimično se rastvara, raspršuje i absorbuje u vidu oreola oko semena.
IT45 = Rhizobacteria – „stimulator“ rasta . Stimuliše razvoj korenskih dlačica. Oslobađa hraniva vezana u zemljištu. Kolonizacija rizosfere – zaštitni pojas. SIMBIOZA: biljka hrani bakterije, koje za uzvrat rastvaraju / pretvaraju fosfor u lako dostupan oblik biljci i stimulišu razvoj korenovog sistema. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 18 - 20 cm
 • Hibrid namenjen za kombajniranje
NS 3023 + FORCE
NS 3023 je nov srednje rani hibrid grupe zrenja FAO 390. U višegodišnjim testiranjima pokazao je odlične rezultate što ga čini veoma stabilnim hibridom. Potencijal rodnosti preko 14 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže. Karakteriše ga brzo otpuštanje vlage iz zrna nakon postizanja fiziološke zrelosti. Stablo je visine oko 270 cm, elastično i tolerantno prema poleganju. Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 16 redova zrna. Zrno je tipa zubana, žute boje. opširnije
Preporuke:
 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
 • Optimalni sklop iznosi 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
KWS 4484
Hibrid visoke adaptibilnosti i stabilnosti prinosa zrna. Visok potencijal prinosa za FAO grupu 300. Dugačak, potpuno završen klip sa 14-16 redova zrna. Brzo otpuštanje vlage iz zrna. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000
BC PAJDAŠ TRETIRAN
Pajdaš karakteriše visok prinos i kvalitet. Klip velik, komušina rahla, berba lagana. Zrno je krupno, tvrdo i crveno, odličnog je ranog poratsta. Stabljika niska i čvrsta a list dugo zelene boje. Tolerantan na sušu i moljca. opširnije
Preporuke: -
MASS 34.B AGROSTART+FORCE 20CS (50.000)
IZUZETNO RANI I STABILAN. Odlično otpuštanje vlage i rana žetva. FAO 300 KOJI RAĐA KAO FAO 400. Biljka nižeg rasta i nisko postavljen klip. ODLIČAN POČETNI PORAST. Idealan za raniju setvu.
Visina biljke: Srednje niska. Položaj klipa: Nisko. Tip zrna: Zuban. Broj redova: 16-18. Broj zrna u redu: 32-38. Masa 1000 zrna: 320-340g. Cvetanje: 915°C. Sazrevanje zrna– 32%H20: 1790°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis ) opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje 84.000 biljaka/ha
CAUSSADE TESSALI CS
Tessali CS je hibrid rane grupe zrenja. Odličnog potencijala prinosa za svoju FAO grupu. Odlikuje ga nisko stablo sa nisko postavljenim klipom. Brzo otpušta vlagu. Hibrid namenjen za prvu i sigurnu žetvu, pogodan za kasnije rokove setve i postrnu setvu. Broj zrna u redu: 18 - 20. Masa 1000 zrna: 270 gr. opširnije
Preporuke:
 • Razmak u redu: 17 - 19 cm
 • Hibrid za zrno
ZP 341
Tretirano seme sa prošlogodišnjih zaliha ne naplaćujemo dodatno.
Tip: zuban žutog zrna. Hibrid za klip i zrno. Visina biljke 210 cm. Klip konusan na visini 100 cm. Dužina klipa 22 cm. 16 redova zrna na klipu. Masa 1000 zrna 350g. Odlična otpornost na poleganje i tolerantnost na sušu. opširnije
Preporuke:
 • Gaji se do 600m n.v.
 • Gustina setve: 70-75.000 bilj./ha
RWA AXXYS
Tip zuban. Stablo srednje visine, sa centralnom pozicijom klipa. Pogodan za proizvodnju na višim terenima i zemljištima lošijeg kvaliteta. U stresnim uslovima oplodnja na visokom nivou. Odličan potencijal na prinos. Hibrid odlikuje 16-18 redova zrna i 28-30 zrna u redu. Masa 1.000 semena: 320-340g. Pogodan za proizvodnju postrne silaže. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: 78.000 biljaka/ha (18,5 cm)
RAGT RIVOXX
Lepo razvijena biljka sa polu uspravljenim listovima. Jak rani vigor. Dobre stay green osobine. Dobro se prilagođava svim uslovima proizvodnje, dobro podnosi lošije uslove gajenja. Visoka tolerantnost na poleganje. Dobro oprašivanje i zdravi klipovi. Visok potencial rodnosti. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 79-84.000 biljaka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 16 do 18 cm
RWA AJOWAN
LG Ajowan. Tip Zuban. Veoma brz početni porast. Hibrid ima visok prinos zrna kako u stresnim tako i u povoljnim uslovima proizvodnje. Biljka je srednje visine, sa odličnom otpornošću na poleganje. Klip je izuzetno krupan. Visok stepen oplodnje u stresnim uslovima. Izuzetno brzo otpuštanje vlage. Broj redova u preseku klipa: 16-18. Broj zrna u redu: 33. Masa 1.000 zrna: 353g. opširnije
Preporuke:
 • Optimalni uslovi proizvodnje: 75.000-80.000 biljaka/ha
 • Lošiji uslovi proizvodnje: 68.000 biljaka/ha
RWA HEXXAGONE
LG Hexxagone. Tip zuban. Odlikuje ga izuzetno brz početni porast. Stablo je srednje visine, sa odličnim karakteristikamakoje mu pružaju izuzetno dobru otpornost na poleganje. Srednji položaj klipa. Veoma visok potencijal prinosa. Brzo otpuštanje vlage. Prilagodljiv svim uslovima proizvodnje. Broj redova u preseku klipa: 16-18. Broj zrna u redu: 30-32. Masa 1.000 zrna: 330-360. opširnije
Preporuke:
 • Optimalni uslovi proizvodnje: 78.000 biljaka/ha
 • Lošiji uslovi proizvodnje: 70.000 biljaka/ha
P37N01 STANDARD
PR37N01 je hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja. Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje jak korenov sistem. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za regione visokog potencijala prinosa. Odlične reakcije na stres u doba nicanja. opširnije
Preporuke:
 • Za rano suvo zrno i berbu
 • Vreme setve: zemljište 8-12°C
 • Gustina kod setve: 75 - 80.000 bilj./ha ( na 18-19 cm)
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe
 • Za silažu sejati 5 – 10 % gušće
P9903 STANDARD
Prvi hibrid iz grupe Optimum AQUAmax u FAO 300 grupi na našem tržištu. Stablo srednje visine i nižeg položaja klipa. Zrno u tipu zubana sa vrlo brzim otpuštanjem vlage. Jedan od najprinosnijih hibrida u ovoj grupi zrenja. Namenjen je za sušne, polusušne i poluvlažne regione. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12 - 15°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./Ha (na 18,5 - 19,5 cm
CAUSSADE TRILOGI CS
Glavna karakteristika hibrida Trilogi Cs je stabilan prinos. To mu omogućava odlična oplodnja u sušnim uslovima i tolerantnost na stres izazvan nedostatkom vlage. Visoka hektolitarska masa i dobar kvalitet zrna uz stabilan prinos su prava preporuka za sve poljoprivredne proizvođače. Broj zrna u redu: 14 - 16. Masa 1000 zrna: 350 gr. opširnije
Preporuke:
 • Razmak u redu: 17 - 19 cm
 • Hibrid za zrno i silažu
RAGT RULEXX
Tip zrna: Zuban. Hibrid srednje veličine, otporan na sušu. Broj zrna u redu: 28 – 30. Broj redova zrna na klipu: 16. Masa 1000 zrna: 330 – 350g. Poseduje jak rani vigor. Dobro podnosi stresne uslove i daje siguran rod sa niskom vlagom. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 70-79.000 biljka/ha
 • Preporučeni razmak u redu: od 18 do 20 cm
TRILOGI DUO (3 DZAKA+ 2 LIT FOCUS ULTRA)
Otporan prema herbicidu Focus Ultra!. Dobar i stabilan prinos u svim agroekološkim uslovima. Tolerantan na sušu. Odlična oplodnja. Odlikuje ga brz početni porast i “stay green” osobina. Visoka hektolitarska masa zrna. Masa 1.000 zrna oko 350 grama. Zrno sa visokim sadržajem proteina izuzetno hranljivo Broj redova u klipu 14-16. opširnije
Preporuke:
 • Gustina setve 17-19 cm
BC 398 PAJDAŠ TRETIRAN
Pajdaš karakteriše visok prinos i kvalitet. Klip velik, komušina rahla, berba lagana. Zrno je krupno, tvrdo i crveno, odličnog je ranog poratsta. Stabljika niska i čvrsta a list dugo zelene boje. Tolerantan na sušu i moljca. opširnije
Preporuke: -
MASS 35.K FORCE 20CS (50.000)
IZUZETAN POČETNI PORAST. Otpornost na niske temperature. VISOKO TOLERANTAN. Odlična tolerancija na fusarium klipa. KRATKA VEGETACIJA. Odlična postrna silaža.
Visina biljke : Visoka. Položaj klipa : Srednje. Tip zrna : Zuban. Broj redova : 16. Broj zrna u redu : 30-32. Masa 1000 zrna : 320-340g. Cvetanje : 910°C. Sazrevanje silaže - 32% DM :1610°C. Sazrevanje zrna - 32% H2O : 1870°C. (Suma temperatura u °C bazirano na Arvalis). opširnije
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: optimalni uslovi proizvodnje (za silažu i zrno) 84.000 biljaka/ha
SUM 305
Karakteristike: Zrno u tipu zubana; stay green efekat; brzo otpuštanje vlage. Morfologiija: Visina biljke: prosečna; visina klipa: prosečan. Prednosti: Visoko tolerantan na sušu i stresne uslove; visok potencijal prinosa; tolerantnost na poleganje (niska biljka/čvrsto stablo). opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha
 • Povoljni uslovi: 75.000
 • Nepovoljni uslovi: 65.000

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se