Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Herbicidi

Lancelot 0,033/1

  • PIONEER/CORTEVA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/kom:    1.430,00 din.

Nema ocena pesticida LANCELOT 0,033/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Lancelot® 450 WG je kombinovani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

  • AKTIVNA MATERIJA: 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica (merkantilna i semenska), ječam (merkantilni)
  • Proizvođač: Pioneer/corteva

Oblik i oznaka formulacije: vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje: 33 g

Količina primene:
  • 25 - 33 g/ha
Spektar delovanja:
  • Jednogodišnji širokolisni korovi: gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), volovski jezik (Anchusa officinalis), kukolj (Agrostemma githago), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), tičinac poljski (Cerastivum arvense), žavornjak obični (Consolida regalis), broćika lepuša (Gallium aparinae), divlja salata (Lactuca seriola), bulka obična (Papaver rhoeas), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), mišjakinja dugolisna (Stellaria graminea), krasolika (Stenactis annua), kravlja stisnuša (Thlaspi arvensis), kamilica (Matricaria inodora), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), dimnjača obična (Fumaria officinalis), mrtva kopriva (Lamium purpureum), grahorica obična (Vicia sativa), poljska ljubičica (Viola arvensis), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), pepeljuga obična (Chenopodium album)
  • Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), grahorica obična (Vicia sativa), divlja mrkva (Daucus carota), žavornjak obični (Consolida regalis), popanac (Convolvulus arvensis).

Vreme primene:Merkantilna pšenica i ječam u faziod početka bokorenja do pojave drugog kolenca, a kada su korovi u fazi 1-3 lista. Semenska pšenica do faze drugog kolenca, a kada su korovi u fazi 2-6 listova.

Preporuke za primenu:Lancelot®1 450 WG je herbicid namijenjen za primenu u žitaricama nakon nicanja (post-em), koji vrlo efikasno suzbija najvažnije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korovske vrste.
Sadrži dve aktivne materije: novu piridin karboksilnu kiselinu – aminopiralid i triazolopirimidinski herbicid – florasulam.
Prestanak rasta i razvoja osetljivih korova se događa u roku od jednog dana nakon prskanja. Prvi vidljivi simptomi (gubitak boje i uvijanje listova praćeno skraćivanjem internodija) su uočljivi 3-4 dana nakon primene herbicida. Potpuno sušenje tretiranih korova se događa 2-3 nedelje nakom primene, što zavisi od korovske vrste i klimatskih uslova. Lancelot®1 450 WG najbolje deluje u vlažnim uslovima, kada su korovi u intenzivnom porastu i kada je brža translokacija aktivnih materija. U ovakvim uslovima je uočljivo i delovanje Lancelota putem zemljišta. Temperatura takođe utiče na efikasnost herbicida. Ako je srednja dnevna temperatura visa od 5°C, herbicid se translocira unutar biljke. Lancelot®1 450 WG pokazuje veću efikasnost, posebno na korove koji su manje osetljivi, ako je usev gušći, u dobroj kondiciji, stvarajući jaku konkurenciju korovima. Biljke vrlo brzo usvajaju Lancelot®1 450 WG, tako da ni padavine, 1 sat nakon primene, ne mogu umanjiti njegovo delovanje.
U poljskim uslovima Lancelot®1 450 WG prvenstveno deluje kao folijarni herbicid, prodirući u korove preko lisne površine, a zatim se prenosi floemom u vrhove rasta, ali za razliku od većine drugih herbicida u žitaricama, Lancelot®1 450 WG pokazuje i vrlo dobru aktivnost putem zemljišta, što omogućava i suzbijanje korova koji kasnije niču ili onih s produženim periodom nicanja. Zahvaljujući ovoj činjenici, vreme delovanja Lancelot®1 450 WG se produžava u proseku za 1-3 nedelje nakon primene. Ogledi vršeni s radioaktivnim izotopom ugljenika C14 su potvrdili da se Lancelot®1 450 WG, a posebno jedna od njegovih komponenti – aminopiralid, dobro kreće u biljci dopirući i do najudaljenijih delova korenskog sastava biljke, čime se postiže vrlo visok nivo suzbijanja korova sa dubokim i razgranatim korenom, poput palamide (Cirsium arvense).

Plodored:

Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, 4 nedelje nakon primene preparat na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam.

U normalnom plodoredu posle primene herbicida mogu se sejati:

  • iste jeseni: ozime žita i uljana repica
  • sledećeg proleća: jara žita, kukuruz, jara uljana repica, suncokret, šećerna repa, krompir, mrkva, lucerka, cikorija i luk
  • nakon 14 meseci: soja, grašak i sočivo.

Slama sakupljena sa površine tratirane preparatom Lancelot 450WG ne sme se koristiti u proizvodnji pečuraka (šampinjona) i jagoda niti za malčiranje u stakleničkoj i/ili plasteničkoj proizvodnji.

Način delovanja: Lancelot je herbicid namijenjen za primenu u žitaricama nakon nicanja (post-em), koji vrlo efikasno suzbija najvažnije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korovske vrste.
Sadrži dve aktivne materije: novu piridin karboksilnu kiselinu – aminopiralid i triazolopirimidinski herbicid – florasulam. Prestanak rasta i razvoja osetljivih korova se događa u roku od jednog dana nakon prskanja. Prvi vidljivi simptomi (gubitak boje i uvijanje listova praćeno skraćivanjem internodija) su uočljivi 3-4 dana nakon primene herbicida. Potpuno sušenje tretiranih korova se događa 2-3 nedelje nakom primene, što zavisi od korovske vrste i klimatskih uslova. Lancelot® najbolje deluje u vlažnim uslovima, kada su korovi u intenzivnom porastu i kada je brža translokacija aktivnih materija. U ovakvim uslovima je uočljivo i delovanje Lancelota putem zemljišta. Temperatura takođe utiče na efikasnost herbicida. Ako je srednja dnevna temperatura visa od 5°C, herbicid se translocira unutar biljke. Lancelot® pokazuje veću efikasnost, posebno na korove koji su manje osetljivi, ako je usev gušći, u dobroj kondiciji, stvarajući jaku konkurenciju korovima. Biljke vrlo brzo usvajaju Lancelot , tako da ni padavine, 1 sat nakon primene, ne mogu umanjiti njegovo delovanje. U poljskim uslovima Lancelot® prvenstveno deluje kao folijarni herbicid, prodirući u korove preko lisne površine, a zatim se prenosi floemom u vrhove rasta, ali za razliku od većine drugih herbicida u žitaricama, Lancelot pokazuje i vrlo dobru aktivnost putem zemljišta, što omogućava i suzbijanje korova koji kasnije niču ili onih s produženim periodom nicanja. Zahvaljujući ovoj činjenici, vreme delovanja Lancelot® -a se produžava u proseku za 1-3 nedelje nakon primene. Ogledi vršeni s radioaktivnim izotopom ugljenika C14 su potvrdili da se Lancelot®, a posebno jedna od njegovih komponenti – minopiralid, dobro kreće u biljci dopirući i do najudaljenijih delova korenskog sastava biljke, čime se postiže vrlo visok nivo suzbijanja korova sa dubokim i razgranatim korenom, poput palamide (Cirsium arvense).

Mogućnost mešanja: Ne preporučuje se mešanje sa drugim preparatima.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene za pšenicu i ječam.

Prednosti primene:U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao LANCELOT 0,033/1

BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L   714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam

Basf     VP cena/pak: 0,00 €   MP cena/pak: 28.417,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

BIATHLON 100G (ZA 2 HA)   714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam

Basf     VP cena/pak: 0,00 €   MP cena/pak: 2.853,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MUSTANG 1/1   Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l

Pioneer/corteva     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 2.000,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LANCELOT 0,5/1 (ZA 15HA)   300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 148,00 €   MP cena/kom: 19.500,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi