Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Herbicidi

Cerone 1/1

  • BAYER

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida CERONE 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Cerone je regulator rasta, namenjen za stabilizaciju i ojačavanje stabljike ozimih i jarih strnina.

  • AKTIVNA MATERIJA: etefon 480 g/l
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
  • Proizvođač: Bayer

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrovani rastvor – S

Nacin delovanja:Aktivna materija etefon prelazi u tretiranim biljkama u novi hemijski oblik – etilen. Etilen spada u prirodne biljne hormone, i kao takav, uključen je u razne fiziološke procese-najčešće kontrolu vegetativnog rasta preko sprečavanja stvaranja i prenosa drugog hormona, auksina. U zavisnosti od ravnoteže ova dva hormona, zavisiće i „odgovor“ biljke koju tretiramo. U slučaju strnih žita to je povećanje otpornosti na poleganje kroz skraćenje i ojačavanje stabljike do koga dolazi skraćivanjem internodija sa jedne, a podspešivanjem stvaranja celuloze i lignina sa druge strane.

Primena:

Koristi se u usevu pšenice radi smanjenja visine stabla i povećanja otpornosti useva na poleganje do koga dolazi usled loših vremenskih uslova, preteranog đubrenja azotom, sortne osetljivosti i sl. Cerone se primenjuje u količini od 0,75 – 1,0 l/ha (7,5-10 ml na 100 m2 ), od početka vlatanja do pojave zastavičara pšenice (faze porasta BBCH 31-39). Najbolji rezultat postižemo primenom u trenutku intenzivnog rasta gajene biljke. Cerone primeniti pre nego što poleganje useva započne!
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2 ).
Maksimalan broj tretiranja: jednom u toku godine na istoj površini.

Mešanje sa drugim pesticidima: Iako može da se meša sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja, preporučujemo da se pre kombinovanja napravi proba mešanja kojom ćemo potvrditi fizičku kompatibilnost proizvoda. Mogući partneri su Decis od insekticida i Prosaro od fungicida.

Dodatna uputstva za optimalno delovanje:
  • Činioci koji dovode do stresa gajene biljke umanjuju rast i mogu dovesti do sekundarnog bokorenja i sitnog zrna pšenice. Ukoliko primenimo Cerone u ovakvim okolnostima, pomenuti efekti mogu biti još izraženiji;
  • Izbegavati prskanje kada je zemljište veoma suvo
  • Ne prskati kada je usev ozbiljno oštećen delovanjem štetočina, bolesti ili herbicida, kao ni tokom hladnog vremena ili perioda sa pojavom noćnih mrazeva.

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):Obezbeđena vremenom primene

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi