Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Fungicidi

Priaxor 5/1

  • BASF

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    4.328,00 din.

Nema ocena pesticida PRIAXOR 5/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

PRIAXOR® EC je sistemični fungicid, protektivnog i kurativnog delovanja, u obliku koncentrata za emulziju (EC).

  • AKTIVNA MATERIJA: Piraklostrobin 150 g/L + Fluksapiroksad 75 g/L
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, raž, tritikale
  • Proizvođač: Basf

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

Primena: PRIAXOR® EC se koristi kao sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, u usevima:

  • Pšenice (ozima, jara, durum i spelta), za suzbijanje: pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista ( Septoria tritici), bolesti stabljike (Helminthosporium sativum), lisne rđe žita (Puccinia striiformis);
  • Ječma (ozimi i jari), za suzbijanje mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis);
  • Raži (ozima), za suzbijanje: pegavosti lista (Rhynchosporium secalis), lisne rđe (Puccinia recondita);
  • Tritikalea, za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista(Septoria tritici), lisne rđe pšenice (Puccinia recondita).

Utrošak vode: 100-300 l/ha.

Količina primene: 0,75-1,5 L/ha (7,5-15 mL na 100m2).

Vreme primene: Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faza BBCH 25 – 69 skale).

Delovanje: Kombinacija dve aktivne supsatance, potpuno nove, Fluksapiroksad - Xemium® (75 g/l) iz grupe SDHI inhibitora (inhibitora sukcinat dehidrogenaze) i strobilurina Piraklostrobin (150 g/l) iz grupe QoI inhibitora (inhibitora respiracije). Xemium® se zahvaljujući brzom sušenju i pravljenju depozita čvrsto vezuje za voštani sloj kutikule zbog čega se teško spira kišom. Depoziti u vidu kristala omogućavaju da se Xemium® ravnomerno usvaja i kreće kroz biljku, potpuno nezavisan od vremenskih uslova.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Dva puta.

Preporuke i napomene: Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke, tako što poboljšava kondiciono stanje biljke, priprema biljku za preživljavanje nepovoljnih uslova, uključujući i napad štetnih organizama, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore - AgCelence® efekat. Pruža efikasnu zaštitu u blok tretmanu (10 do 14 dana između aplikacija). Deluje na veliki broj patogenih gljiva (Pseudocercosporella, Pyrenophora, Rhyncosporium, Septoria, Erysiphae).

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 35 dana.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao PRIAXOR 5/1

OPERA MAX 1/1   85g/l piraklostrobin + 62,5 g/l epoksikonazol

Basf     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi