Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Fungicidi

Duett ultra 10/1

 • BASF

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    3.745,00 din.

Nema ocena pesticida DUETT ULTRA 10/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Duett® Ultra je protektivni i kurativni fungicid.

 • AKTIVNA MATERIJA: 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, šećerna repa
 • Proizvođač: Basf

Oblik i oznaka formulacije: koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje: 1 L

Količina primene:
 • 0,4 - 0,6 l/ha
Spektar delovanja:
 • Pšenica i ječam: pepelnica (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), smanjuje napad truleži klasa (Fusarium spp.), a ječam štiti od prouzrokovača pepelnice (Erysiphegraminis. sp.hordei) i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres)
 • Šećerna repa: siva pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)

Zaštita pšenice i ječma: Duett® Ultra je formulisan u obliku koncentrata za emulziju (SC) koja sadrži dve aktivne materije: 187 g/l epoksikonazola (spada u grupu triazola) i 310 g/l tiofanat metila (spada u grupu karbamata). Kombinacijom ove dve aktivne materije koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro idealno sinergičko delovanje smanjuje se mogućnost pojave rezistencije gljiva na fungicid. Duett® Ultra karakteriše visoka efikasnost, dugo delovanje i takozvani “zeleni efekat”: kod pšenice i ječma gornji list (zastavičar) dugo ostaje zelen - nalivanje zrna se nastavlja do same žetve. Zaštita koju pruža Duett® Ultra omogućava zdravo lišće i klas pa tako i bogatu žetvu uz povećan prinos. Duett® Ultra se može primeniti jednom (najčešće kod pšenice) ili dvaput (kod ječma ili sorte pšenice osetljive na bolesti). Duett® Ultra ranim tretiranjem protiv prouzrokovača bolesti na ječmu (od faze 22-35) omogućava uspešnu zaštitu donjih listova koji su nosioci prinosa i čija zaštita je inače najteža. Kasniji tretmani pšenice preparatom Duett® Ultra (od faze 49-59) štiti list zastavičar i klas koji su nosioci prinosa pšenice.

Zaštita šećerne repe: Duett® Ultra je sistemični, preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača oboljenja pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Pegavost lista šećerne repe je ekonomski najznačajnije oboljenje šećerne repe. Sigurnu zaštitu Duett® Ultra obezbeđuje svojim sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem. On je jedan od retkih fungicida u zaštiti od prouzrokovača sive pegavosti lista koji potpuno samostalno i visoko efikasno štiti šećernu repu. Zaštita preparatom Duett® Ultra osigurava zdravo lišće, a time i zdrav koren šećerne repe. Duett® Ultra spojem dveju aktivnih materija i načinom delovanja obezbeđuje sigurnu zaštitu: kao sistemični preparat on inhibira sintezu ergosterola krećući se translaminarno kroz biljku i tako sprečava razvoj gljive. Ovo je omogućeno kombinacijom dve aktivne materije koje deluju u potpunoj harmoniji i sinergizmu: umanjena je mogućnost rezistentnosti gljive na fungicid a obezbeđena je bolja i sigurnija efikasnost na parazite. Karakteristično za Duett® Ultra je dugo delovanje i tzv. “zeleni efekat”, čime je omogućeno da imamo zdravo lišće i asimilaciju koja traje skoro do samog vađenja šećerne repe. Na ovaj način list je zaštićen, a mogućnost retrovegetacije smanjena na minimum što obezbeđuje dobru digestiju i bogat rod korena šećerne repe.

Vreme primene: Kod pšenice i ječma je u fazi intenzivnog porasta biljke (vlatanje) i u fazi klasanja.
Optimalno vreme primene u usevu šećerne repe je pri pojavi prvih simptoma oboljenja (prve pege na lišću).

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 42 dana.

Prednosti primene:
 • Samostalno obezbeđuje zaštitu od bolesti
 • Smanjena mogućnost rezistentnosti
 • Visoka efikasnost i dugo delovanje
 • “Zeleni efekat” i asimilacija do žetve, odnosno vađenja
 • Sigurno povećanje prinosa

Način delovanja:Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metila i epoksikonazola) kroz zemljište i njihovod dospevanja u podzemne vode

Mogućnost mešanja:Ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

Plodored:Nema ograničenja.

Posebne napomeneNajbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao DUETT ULTRA 10/1

DUETT ULTRA 1/1   187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil

Basf     VP cena/lit: 34,85 €   MP cena/lit: 4.038,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

DUOFEN PLUS 1/1   tiofanat-metil 175 g/lit+difenokazol 125 g/lit

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

TOPSIN 100 G   tiofanat-metil 700 g/l

Agrimatco     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 280,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

OPERA MAX 1/1   85g/l piraklostrobin + 62,5 g/l epoksikonazol

Basf     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DUOFEN PLUS 250ML.   tiofanat-metil 175 g/lit+difenokazol 125 g/lit

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ANTRE PLUS 1/1   tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 14,00 €   MP cena/lit: 1.850,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CERES 1/1   Tiofanat-metil (310 g/l preparata) + epoksikonazol (187 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 30,00 €   MP cena/lit: 4.150,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

EXCORTA PLUS 1/1   epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.950,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi