Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Insekticidi

Dimilin sc-480

  • AGROSAVA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida DIMILIN SC-480

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Folijarni insekticid sa utrobnim i kontaktnim delovanjem.

  • AKTIVNA MATERIJA: 48% diflubenzurona, grupa: benzoil urea (regulatori rasta)
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, povrće, šećerna repa, gljive, maslina, šumarstvo, kukuruz
  • Proizvođač: Agrosava

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: SC (koncetrovana suspenzija)

Karakteristike Dimilin SC-480 sprečava formiranje hitina u kutikuli gusenica pa ne mogu da se presvuku.

Primena:

Zbog ovakvog delovanja Dimilin SC-480 ima široku primenu:

  • u jabučastom voću za suzbijanja jabukovog smotavca (Cydia pomonella), u konc. 0,02%
  • na koštičavom voću, (Anarsia lineatella), u konc. 0,02%, protiv šljivinog smotavca (Cydia funebrana), u konc. 0,04%, brskvinog smotavca (Cydia molesta).
  • na maslini protiv maslinovog moIjca(Prays olea), u konc. 0,02%
  • u povrću protiv kupusara (Pieris spp.), u konc. 0,02%, lisnih sovica (Mamestra spp.) u konc. 0,05%.
  • u proizvodnji jestivih gljiva, protiv štetnih muva (Sciaridae spp. i Phoridae spp.), 3 ml u 2,5 L vode po m2.
  • u šumarstvu

Obzirom na visoku selektivnost i nisku toksičnost na sisare i korisne insekte Dimilin SC - 480 se uspešno koristi za zaštitu šuma i zasada ukrasnog drveća. Dimilin SC - 480 je posebno namenjen u zaštiti šuma od gubara, mrazovca, žutotrbe, zemljomerki (Geometridae), itd. Primena Dimilina SC-480 u šumama zahteva korišćenje aviona sa 8 mikronera po letelici, a veličina kapljica mora biti oko 100 mikrona da bi mogla dospeti do donjeg sprata stabla.
Količina primene za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) je 100-150 ml Dimilina SC+ 0,85-0,9 L mineralnog ulja + 2 L vode/ha. Za suzbijanje ranih defolijatora u šumama Dimilin SC 480 se koristi zadimljavanjem iz aviona.
Za suzbijanje kukuruznog plamenca na semenskom kukuruzu Dimilin 480 SC se koristi u količini od 220 ml/ha uz dodatak 0,85-0.9 L belog ulja i 1,8 L vode, koristi se avionima u vreme pojave svile na klipovima.

Delovanje na korisne insekteDimilin SC-480 je relativno selektivan prema korisnim insektima parazitoidima i predatorima.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 14 dana za jabuke, 21 dan za kruške, 35 dana za kupus i šećernu repu. U šumama karenca je obezbeđena vremenom primene.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi