Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Capreno 1/1 (+8 lit mero)

 • BAYER

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    23.345,00 din.

Nema ocena pesticida CAPRENO 1/1 (+8 LIT MERO)

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Capreno je folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza.

 • AKTIVNA MATERIJA: Tembotrion 345 g/l, tienkarbazon - metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrovana suspenzija – SC

Nacin delovanja:Tembotrion, kao predstavnik hemijske grupe triketona, deluje kao inhibitor enzima 4 – hidroksi - fenilpiruvat deoksigenaze (HPPD) i dovodi do poremećaja u sintezi karotenoida, a posledično i do propadanja hlorofila u ćelijama korovskih biljaka. Vidljivi znak delovanja je karakteristično izbeljivanje tretiranih korovskih biljaka, koje je praćeno nekrozom i uvenućem. Tienkarbazon - metil sprečava stvaranje specifičnog enzima acetolaktat-sintetaze (ALS inhibitor), na taj način dovodeći do prestanka rasta korova, promene boje, sušenja i konačnog propadanja. Izoksadifen - etil se nalazi u ulozi protektanta i deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, pri čemu se razgradnja ne odvija u korovskim biljkama.

Primena:

Koristi se u usevu:

 • Kukuruza, posle nicanja, kada se usev nalazi u fazi 3 – 6 listova (faze 13 – 16 BBCH skale) u količini primene 0,25 – 0,3 l/ha, kada se uskolisni (travni) korovi nalaze u fazi 1 – 3 lista , a širokolisni korovi u fazi 2 – 4 lista.
 • U cilju postizanja pune efikasnosti, preporučuje se primena u kombinaciji sa okvašivačem Mero (2 l /ha).
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

  Broj tretiranja u toku godine: jednom u toku vegetacije, na istoj površini.

  Spektar delovanja:

  - Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemiisifolia), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), divlja loboda (Atriplex patula), kamilica prava (Matricaria chamomilla), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), mišjakinja (Stellaria media), mrtva kopriva (Lamium purpureum), običan dvornik (Polygonum persicaria), palamida njivska (Cirsium arvense), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), prilepača (Galium aparine), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tatula obična (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium), štir (Amaranthus spp.).

  - uskolisni korovi: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), proso (Panicum spp), sirak iz semena (Sorghum halepense)

  Dodatna uputstva za optimalno delovanje:
  • Može se kombinovati sa preparatima na bazi fluroksipira, klopiralida i dikambe u cilju još efikasnijeg suzbijanja specifičnih korova poput njivskog poponca, vijušca. Pre kombinovanja izvršiti probu mešanja.
  • Mešanje sa drugim okvašivačima se ne preporučuje jer može doći do ispoljavanja fitotoksičnog efekta.
  • Ukoliko dodje do propadanja useva, a nakon preoravanja na dubinu od najmanje 20 cm, može se ponovo sejati kukuruz.
  • U normalnim meteorološkim uslovima se posle 5 meseci mogu sejati uljana repica i ozima pšenica, posle 10 meseci šećerna repa, soja, pasulj, zeleni grašak, a posle 11 meseci – suncokret i ječam.
  • Zbog opasnosti od pojave fitotoksičnosti, ne preporučuje se primena u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima.
  • Ako je usev kukuruza izložen stresu zbog mraza, letnje vreline, suše ili prevelike vlažnosti zemljišta preporučuje se odlaganje primene herbicida do prestanka navedenih okolnosti, odnosno do ponovnog nesmetanog rasta gajenog useva i korova.

  Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Kukuruz 80 dana.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao CAPRENO 1/1 (+8 LIT MERO)

ADENGO 1/1   izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon - metil 90 g/l.Preparat sadrži i protektant:ciprosulfamid 150 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 14.149,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

LAUDIS EQUIP KOMPLET   tembotrion 44 g/l, foramsulfuron, izoksadifen-etil

Bayer     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 38.377,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MONSOON ACTIVE 5/1   foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon - metil 10 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.370,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MONSOON ACTIVE 1/1   foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon - metil 10 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.660,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LAUDIS 5/1   tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 3.126,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LAUDIS 1/1   tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 3.250,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ADENGO 5/1   izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon - metil 90 g/l. Sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 13.567,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CAPRENO 5/1   tembotrion 345 g/l, tienkarbazon - metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ADENGO 0,2/1   izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon - metil 90 g/l.Preparat sadrži i protektant:ciprosulfamid 150 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 2.896,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi