Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Guardian 1/1

  • AGROSAVA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    880,00 din.

Nema ocena pesticida GUARDIAN 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Guardian je selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu

  • AKTIVNA MATERIJA: 840 g/l acetohlor, 88 g/l AD 67, Grupa: hloracetamidi
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
  • Proizvođač: Agrosava

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: EC (tečni koncentrat za emulziju)

Karakteristike Visoka efikasnost na jednogodišnje (semenske) travne korove kao što su veliki muhar (Echinochloa crus galli), mali muhari (Setaria sp.), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), ali i relativno dobra delovanje i na neke širokolisne korove kao što su štir (Amaranthus retroflexus), divlja loboda (Atriplex patula), pepeljuga (Chenopodium sp.) i dr. U znatnoj meri redukuje zakorovljenost vrstama teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tatula (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium) i pomoćnica (Solanum nigrum).
Osetljivi korovi usvajaju acetohlor prilikom klijanja (travni korovi koleoptilom, a širokolisni hipokotilom ili epikotilom). Kod travnih korova delovanje je uglavnom u sprečavanju normalnog razvoja lista tako što ne može da se normalno otvori i pojavi na površini zemlje. Kod širokolisnih korova dolazi do skupljanja i nabiranja listova sa skraćenim nervima to se naročito uočava pri nepovoljnim uslovima za klijanje i nicanje korova.
Kao i kod drugih zemljišnih herbicida i za Guardian je neophodna kiša za njegovu aktivaciju. Na vlažnom zemljištu dovoljno je i 10 L na m2 kiše, a ako je sredstvo sredstvo primenjeno na suvom zemljištu, onda je potrebno najmanje 15 L na m2 da bi se dobila dobra efikasnost na korove. U slučaju da kiša izostane u dužem vremenskom periodu (15 - 20 dana), herbicidni efekat se znatno smanjuje. Protektant (AD 67) ima ulogu da poboljša selektivnost Guardian-a i da spreči eventualnu fitotoksičnost koja se može pojaviti u uslovima dugog hladnog i vlažnog vremena u momentu klijanja i nicanja kukuruza.

Primena:

U silaznom i merkantilnom kukuruzu i suncokretu, u količini 2 L/ha na zemljištima (1-3% humusa), a 2,5 L/ha na zemljištima sa (3-5% humusa).
Radi proširenja spektra delovanja pre svega na širokolisne korove, u kukuruzu može se kornbinovati sa 1 - 1,5 L nekog preparata na bazi 50% atrazina, a u suncokretu sa 2 L/ha nekog preparata na bazi 50% prometrina ili linurona. Tretiranje je posle setve, a pre nicanja.

Fitotoksičnost U normalnim uslovima za klijanje i nicanje useva Guardian nije fitotoksičan za suncokret i kukuruz. Do slabih fitotoksičnih efekata može doći u slučaju nepovoljnih uslova za klijanje i nicanje (dug period hladnog i vlažnog vremena). Nastankom povoljnijih uslova fitotoksičnost se brzo prevazilazi.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi