Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Monsoon active 5/1

 • BAYER

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    3.627,00 din.

Nema ocena pesticida MONSOON ACTIVE 5/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Monsoon active je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova

 • AKTIVNA MATERIJA: foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: uljna disperzija - OD

Nacin delovanja:Obe aktivne materije, i foramsulfuron i tienkarbazon-metil imaju isti mehanizam delovanja pripadajući istoj grupi tzv. ALS inhibitora. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju foramsulfuron najvećim delom preko lista, dok tienkarbazonmetil ima dvostruki način usvajanja – pored lista i korenom korova. Krećući se po usvajanju i ksilemom i floemom, dospevaju do tačaka porasta gde sprečavaju stvaranje enzima (ALS) koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru.
Ciprosulfamid, kao protektant, deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemičnost.

Primena:

Koristi se u usevu kukuruza u količini primene 1,5-1,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova - pri velikoj zakorovljenosti rizomskim sirkom ići na maksimalnu količinu primene.
Vreme primene je kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH-skale), a u odnosu na korove kada su širokolisni korovi u fazi 1-5 listova, a uskolisni do faze ranog bokorenja. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka je kada ovaj ima 20-25 cm visine.

Utrošak vode: 150-400 l/ha.

Broj tretiranja u toku godine: jednom ili dvaput kod primene podeljene doze na razmaku od 7-10 dana (split aplikacija). U tom slučaju kod svake aplikacije primeniti dozu od 0,75-1 l/ha.

Spektar delovanja:

 • jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsela bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga baštenska (Chenopodium polyspermum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), suncokret samonikli (Helianthus annuus), dvornik (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media), boca obična (Xanthium strumarium);
 • ednogodišnji i višegodišnji travni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), pirevina (Agropyron repens).
Dodatna uputstva za optimalno delovanje:
 • Ne sme se primenjivati:
  - ukoliko je usev pod stresom (oštećen mrazom, sušom, visokim temperaturama ili štetnim organizmima);
  - ukoliko su temperature vazduha > 25°C;
  - ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz nakon isteka najmanje 30 dana od vremena primena. Pri tome, neophodno je izvršiti obradu zemljišta na dubinu od 10 cm. Nakon isteka 3 meseca uz predhodno duboko oranje, moguće je sejati lucerku ili slačicu;
 • u jesen iste godine, moguća je setva strnih žita, a na proleće naredne godine, pored jarih strnina i suncokreta, moguća je setva šećerne repe, kukuruza, soje, graška, krompira. Setvi treba da prethodi obrada zemljišta na minimum 10 cm dubine;
 • sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade;
 • prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, bunara i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih;
 • pre upotrebe pakovanje obavezno promućkati. Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C;
 • ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata Monsoon active.

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao MONSOON ACTIVE 5/1

EQUIP 10/1   foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

LAUDIS EQUIP KOMPLET   tembotrion 44 g/l, foramsulfuron, izoksadifen-etil

Bayer     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 38.377,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

MONSOON ACTIVE 1/1   foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.851,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

EQUIP 1/1   foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi