Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Maister od 5/1

 • BAYER

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida MAISTER OD 5/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Maister OD je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

 • AKTIVNA MATERIJA: foramsulfuron 30 g/l, jodosulfuron-metil-natrijum 1 g/l, izoksadifen-etil 30 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: uljna disperzija - OD

Nacin delovanja:Aktivne materije preparata Maister OD foramsulfuron i jodosulfuron metil natrijum zaustavljaju sintezu enzima acetolaktat sintetaze (ALS) što ima za posledicu prestanak stvaranja aminokiselina neophodnih za deobu ćelija rasta (meristema) korovskih biljaka. Korov prestaje sa rastom i postepeno odumire. Izoksadifen-etil je protektant čija je uloga da ubrza razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci (kukuruzu) dok se razgradnja u korovskim biljkama ne odvija.

Primena:

koristi se u usevu:

 • kukuruza u količini primene od 1,5 l/ha (15 ml na 100m2). Vreme primene u odnosu na usev je kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale). Vreme primene u odnosu na korove: uskolisni korovi u fazi 1-6 listova, širokolisni korovi u fazi 2-4 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Broj tretiranja u toku godine: jedanput.

Spektar delovanja: uskolisni (travni) i širokolisni korovi:

 • višegodišnji uskolisni (travni) korovi: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
 • jednogodišnji uskolisni (travni) korovi, kao što su:
  divlji ovas (Avena fatua)
  proso korovsko (Echinochloa crus galli)
  proso vlasasto (Panicum capillare)
  muhar zeleni (Setaria viridis)
  muhar sivi (Setaria glauca)
  divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
  samonikla pšenica (Triticum aestivum)
 • višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense)
 • jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su:
  lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
  štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
  štir obični (Amaranthus retroflexus)
  ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
  loboda obična (Atriplex patula)
  pepeljuga obična (Chenopodium album)
  pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
  tatula obična (Datura stramonium)
  broćika (Galium aparine)
  samonikli suncokret (Helianthus annuus)
  kamilica prava (Matricaria chamomilla)
  dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
  običan dvornik (Polygonum persicaria)
  divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
  gorušica poljska (Sinapis arvensis)
  pomoćnica obična (Solanum nigrum)
  čistac jednogodišnji (Stachys annua)
  boca obična (Xanthium strumarium)
Dodatna uputstva za optimalno delovanje:
 • pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C;
 • ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba Maistera OD;
 • primena preparata Maister OD ne ograničava plodored.

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):Obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao MAISTER OD 5/1

LAUDIS EQUIP KOMPLET   tembotrion 44 g/l, foramsulfuron, izoksadifen-etil

Bayer     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 38.377,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MONSOON ACTIVE 5/1   foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon - metil 10 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.370,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MONSOON ACTIVE 1/1   foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon - metil 10 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.660,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LAUDIS 5/1   tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 3.126,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LAUDIS 1/1   tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 3.250,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

EQUIP 1/1   foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

EQUIP 10/1   foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.900,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi