Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Frontier super 1/1

 • BASF

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/kom:    2.614,00 din.

Nema ocena pesticida FRONTIER SUPER 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Frontier® Super je sistemični zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

 • AKTIVNA MATERIJA: 720 g/l dimetenamid-p
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, kukuruz, soja, suncokret,, krompir
 • Proizvođač: Basf

Oblik i oznaka formulacije: koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje: 1 L

Količina primene:
 • 1,0 - 1,4 l/ha
Spektar delovanja:
 • Jednogodišnji travni korovi: muhar veliki (Echinochloa crus - galli), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena, svračica (Digitaria sanguinalis), muharike (Setaria spp.)
 • Jednogodišnji širokolisni korovi: kereće grožđe (Solanum nigrum), štir običan (Amaranthus retroflexus), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlja paprika (Polygonum spp.), Ambrozija (Ambrosia artemisifolia)

Vreme primene:Posle setve, a pre nicanja kulture.

UpotrebaFrontier® Super se primenjuje posle setve, a pre nicanja kulture. Herbicid Frontier® Super se primenjuje preko zemljišta. Za potpuni učinak potrebno je da u zemljištu ima minimalna količina vlage, odnosno da posle primene preparata Frontier® Super u roku od 7 - 10 dana padne 6 - 10 mm/m2 kiše.

Mehanizam delovanja:Frontier® Super deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

Način delovanja:Kada posle primene preparata Frontier Super padne velika količina taloga (kiše) formira se pokorica i kada dođe do zahlađenja (ispod 10°C), može da se pojavi prolazno depresivno delovanje - kratkotrajni zastoj u porastu useva.

Mogućnost mešanja:Može se mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja i to u: kukuruzu sa preparatima na bazi atrazina, linurona, izoksaflutola, flumioksazina i pendimetalina, suncokretu sa preparatima na bazi azafenidina, linurona, prometrina, flumioksazina i fluhloridona, soji sa preparatima na bazi flumioksazina, klomazona, linurona, prometrina, imazetapira i metribuzina, krompiru sa preparatima na bazi metribuzina, fluhloridona, linurona i prometrina, šećernoj repi sa preparatima na bazi metamitrona i hloridazona.

Plodored:Nema ograničenja.

Ekonomičnost primene:

Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina ima znatne prednosti u poređenju sa drugim poznatim preparatima iste namene:

 • visoka selektivnost - primena na više kultura
 • širok spektar - deluje i na travne i na širokolisne korove
Prednosti primene:
 • Potpuna selektivnost na gajene biljke
 • Širok spektar delovanja na trave i širokolisne korove
 • Mogućnost mešanja (tank-mix) sa drugim herbicidima zbog proširenja spektra delovanja
 • Uspešan i u vremenskim uslovima sa malo padavina

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

Posebne napomene:Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (i formira pokoricu) i kada dođe do zahlađenja (ispod 10°C) može da se pojavi prolazno depresivno delovanje - kratkotrajni zastoj u porastu useva.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi