Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Laudis 1/1

 • BAYER

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    3.250,00 din.

Nema ocena pesticida LAUDIS 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza.

 • AKTIVNA MATERIJA: tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

Nacin delovanja:tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, većim delom preko lista, ali isto tako i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira, i čitava biljka propada.

Primena:

koristi se u usevu kukuruza, u količini od 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) posle nicanja korova i kukuruza, kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-20 BBCH skale).

Utrošak vode: 150-400l/ha (1,5-4l/100m2).

Broj tretiranja u toku godine: jednom na istoj površini.

Spektar delovanja: širokolisni korovi:

 • palamida njivska (Cirsium arvense)
 • čičak (Xanthium strumarium)
 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • običan dvornik (Polygonum persicaria)
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemiisifolia)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
 • tatula obična (Datura stramonium)
 • štir (Amaranthus spp)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • prilepača (Galium aparine)
 • tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
 • divlja loboda (Atriplex patula)
 • mrtva kopriva (Lamium purpureum)
 • kamilica prava (Matricaria chamomilla)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • mišjakinja (Stellaria media)

Uskolisni korovi:

 • sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • muhar sivi (Setaria glauca)
 • veliki muhar (Echinochloa crus galli)
 • proso (Panicum spp).
Dodatna uputstva za optimalno delovanje:
 • može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonil urea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak (Equip);
 • pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C;
 • zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao LAUDIS 1/1

CAPRENO 1/1 (+8 LIT MERO)   Tembotrion 345 g/l, tienkarbazon - metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 23.345,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

LAUDIS EQUIP KOMPLET   tembotrion 44 g/l, foramsulfuron, izoksadifen-etil

Bayer     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 38.377,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

EQUIP 1/1   foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

EQUIP 10/1   foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.900,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LAUDIS 5/1   tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)

Bayer     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 3.126,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CAPRENO 5/1   tembotrion 345 g/l, tienkarbazon - metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi