Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Plamen 1/1

  • GALENIKA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    1.725,00 din.

1 ocena pesticida PLAMEN 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Plamen je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

  • AKTIVNA MATERIJA: dikamba 577,9 g/l
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz (silažni i merkantilni)
  • Proizvođač: Galenika

Oblik i oznaka formulacije: SL

Delovanje:Dikamba je selektivni, translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. Usvaja se i preko lisne mase i preko korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija u meriste-mskim tkivima, izazivajući poremećaj u rastu. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se defo-rmacije u vidu uvrtanja, žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta.

Primena:
  • Kukuruz (merkantilni i silažni):
    - količina primene: 0,5 - 0,7 l/ha
    - vreme primene: tretirati kada je kukuruz u fazi 2-5 listova, a korovi u fazi 2-6 listova
Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova, Ambrozija pelenasta, Štir obicni, Štir bljutavi, Vijušac njivsk, Pepeljuge, Tatula obična, Konika obična, Tušt obični, Dvornik ptičiji, Dvornik veliki, Dvornik obični, Gorušica poljska, Pomocnica obicna, Gorčike, Čistac jednogodišnji, Boca obična

Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska, Poponac obicni, Mlečike

Mešanje sa drugim preparatima:Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina (Atrazin SC), nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4–D(Monosan herbi®), MCPA, mekopropa, triklopira (Garlon 3A®).

Napomena:Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu sa podu-sevom (pasulj, bundeva i dr.), na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

Ocene korisnika pesticida Plamen 1/1

Džamil Džavić       2018-04-25 13:02:00       Stari Žednik
PLAMEN 1/1
Tretirana površina (ha): Ocena učinka (1-5): Ocena odnosa cene i učinka na njivi (1-5): Koristiću ponovo?
15 5 3 Da

dobro radi.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao PLAMEN 1/1

PLAMEN 10/1   dikamba 577,9 g/l

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.550,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

ARRAT 0.2/1   500 g/kg dikamba, 250 g/kg tritosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 1.260,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

DOXA 1/1   dikamba 480 g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 1.320,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

AGRODIMARK 1/1   dikamba 577,9 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BANVEL 480 S 1/1   dikamba (480 g/l)

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PALACID 480 1/1   dikamba (480 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.680,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PALACID 480 5/1   dikamba (480 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.580,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BASICO (DIKAMBA) 1/1   dikamba (480 g/l)

Sharda     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.480,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MIONI 1/1   dikamba 480 +- 25 g/l

Ostali     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DICOPUR TOP 464 SL1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.020,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CASPER 55 WG 0.3/1   dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l)

Syngenta     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

COLOSSEUM 1/1   dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline)

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

AVALON 1/1   bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.170,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CELEBRITY PLUS 0.4/1   425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PRINCIPAL PLUS 440 GR   nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 3.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.000,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

STELLAR   topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l

Agrosava     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/   rimsulfuron 32,6 g/kg + dikamba Na-so 608 g/kg;

Dupont     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi